Teaterleder: Nedlæggelse af regionerne vil være katastrofalt for kulturen

DEBAT: Hvis sundhedsreformen gennemføres, bliver de store tabere yderområderne, mener teaterleder Gitta Malling. Viden, innovation og Danmarks balance kan i sidste ende gå tabt.

Af Gitta Malling
Teaterleder, Limfjordsteatret

Region Nordjylland og Region Midtjylland har kæmpe betydning for udviklingen af kulturlivet uden for de store byer, for den regionale udvikling og dermed også for bosætningen.

Derfor vil en nedlæggelse af regionerne være intet mindre end katastrofalt.

Regionerne har en enorm viden om, hvad der sker på tværs af institutioner og fagområder, på tværs af kommunegrænser og på tværs af regionsgrænser, og regionerne er eminent dygtige til at skabe netværk og samarbejdsprojekter på tværs af alle disse grænser.

Det er utrolig vigtigt i et yderområde som vores, hvor kommunerne er geografisk store, og der er langt mellem kulturinstitutionerne.

Mange af vores nyskabende projekter var aldrig blevet til noget, hvis ikke vi havde haft dygtige folk i Region Nordjylland og Midtjylland, som havde set muligheder for samarbejder på tværs og havde parret os med andre aktører end dem, som vi lige kendte fra vores nærområde.

Forbinder kulturinstitutioner
Vi har et godt samarbejde med de øvrige kulturinstitutioner i vores egen kommune som biblioteket og museet – og vi kender måske også nogle enkelte i nabokommunerne.

Men hvad der sker i Skagen eller i Vestjylland, ved jeg ikke meget om. Det gør til gengæld regionernes embedsfolk, og de ved også, hvad der sker inden for andre fagområder, og de er gode til at tænke på tværs af både kultur, uddannelse, erhverv og sundhed.

For et par år siden blev vores teaterpædagogiske afdeling eksempelvis koblet sammen med udviklingscenteret Kulturprinsen i Viborg og dagplejere i Ikast om et projekt, der skulle give et kompetenceløft til dagplejeområdet.

Det lever fortsat videre og havde aldrig set dagens lys uden regionernes mellemkomst. Jeg kan også nævne Kulturmødet Mors som eksempel på en begivenhed, som man ikke havde løftet uden regionens hjælp.

Ikke længere muligt at tie
Før 2007 var Limfjordsteatret en del af Viborg Amt, og bekymringen var også stor, da amterne blev nedlagt, og vi blev lagt under Region Nordjylland.

Dengang protesterede vi ikke, fordi vi trods alt skulle over i et nyt samarbejde. Men når regeringen nu foreslår regionerne nedlagt, er vi nødt til at råbe vagt i gevær.

Fra regeringens side vil man nok hævde, at Den Jyske Kunstfond under Kulturministeriet også har fokus på regional kunstudvikling og vil kompensere for regionernes nedlæggelse.

Men nok er kunstfondens bestyrelsesmedlemmer lokalt forankret, men de ikke har samme brede, tværgående viden, som embedsfolkene i regionerne.

Regionerne har et årelangt kendskab til vores område, der for visse medarbejdere går helt tilbage til amternes tid. De besidder en enorm viden, som vi risikerer at tabe på gulvet.

Derudover mister vi regionspolitikerne, som i dag udstikker visionerne og den retning, som embedsfolkene skal navigere efter. Det har skabt nytænkning i både nord og midt, som Den Jyske Kunstfond ikke har en chance for at matche.

Det vil få konsekvenser for den regionale udvikling specielt i yderområder. Det vil ramme kulturlivet, innovationen og i sidste ende også, hvor attraktive områderne uden for de større byer er at bosætte sig i.

Forrige artikel Debat: Demokratiet skriger på folkeoplysning Debat: Demokratiet skriger på folkeoplysning Næste artikel Jane Sandberg: Derfor skal kulturinstitutioner lave radio og fjernsyn Jane Sandberg: Derfor skal kulturinstitutioner lave radio og fjernsyn