V: Kunst, kultur og foreningsliv er afgørende for udsatte boligområder

DEBAT: Kultur og fritid er en vigtig brik i transformationen af et ghettoområde. For når vi oplever kultur eller deltager i den, påvirker det vores liv, nedbryder fordomme og skaber fællesskaber, skriver Jane Jegind, by- og kulturrådmand i Odense Kommune.

Af Jane Jegind (V)
By- og kulturrådmand, Odense Kommune

Det er ikke er nok med nedrivninger, hvis vi skal have ændret Danmarks udsatte boligområder og få dem til at ligne andre lokalområder.

Der skal ske en gennemgribende forvandling, som ja, dels er fysisk, men som i lige så høj grad skal være en mental forandring.

Odense Byråd vedtog ”Den sidste Vollsmoseplan” i begyndelsen af september. Det er en samlet og omfattende plan, som kan sammenlignes med et puslespil, hvor vi har mange forskelligartede brikker i spil – og en vigtig brik er kultur og fritid.

Andre opgaver i udsatte lokalområder
Når vi oplever kultur eller deltager aktivt i den, så påvirker det vores liv.

Vi udvikler os, nedbryder fordomme, opnår indsigt og tilknytning, bliver del af fællesskaber og får grundlæggende et større selvværd og tilfredshed med livet. Derfor er kultur og fritid en vigtig del af at ændre et ghettoområde.

Odense Byråd har sat et mål om, at borgere i området i samme omfang som andre i byen skal benytte forenings- og fritidsaktiviteter som en naturlig del af hverdagen.

Det er uden tvivl et billede, som går igen i landets mange andre udsatte områder, og derfor vil jeg gerne komme nærmere ind på, hvordan vi bringer kulturen, de frivillige foreninger og institutioner som for eksempel bibliotekerne i spil i Vollsmose.

I Vollsmoseplanen står, at der skal dannes og drives foreninger på almindelige vilkår, så det kan være blivende tiltag, hvor beboerne i området forpligter sig over for hinanden.

Det kræver en anerkendelse af, at der er andre opgaver i at drive en frivillig forening i et område med mange socialt udsatte frem for andre lokalområder.

Der er med andre ord brug for en anerkendelse af og hjælp til de frivillige foreninger, der formår at give især børn og unge nye perspektiver på livet og mulighederne i den transformationsperiode, som vi går ind i.

Hjælp med at skabe netværk
Det er ikke en opgave, som kommunen kan løfte alene. Den skal løftes i fællesskab.

Vi skal lytte til de frivillige ildsjæle, der bevæger og flytter børn og unge, giver dem håb og drømme – hvad er det, de mangler?

Vi skal hjælpe med at skabe netværk, så virksomheder får øje på, at sponsorater af dygtige idrætsudøvere eller engagerede klubber i området også er en mulighed.

Derudover skal vi understøtte eksisterende foreninger i andre bydele, der ønsker at udvide og etablere afdelinger i området, for at vi på den måde kan udvide udbuddet af tilbud.

Ligesom vi løbende skal overveje, om der er kulturaktører i Odense, som meningsfuldt kan få tilbudt rammer i Vollsmose, så ikke bare området med den nordøstlige del af Odense også får et levende kulturliv.

Det lyder omfattende, men når vi kigger efter, er der meget at bygge på.

Danmark er velsignet med et rigt foreningsliv, og det gælder naturligvis også for Vollsmose. Her kan de aktive eksempelvis spille fodbold og badminton, gå til boksning og svømning – eller benytte biblioteket, som tilbyder et væld af aktiviteter.

Alene i de seneste år har Vollsmose Bibliotek og Kulturhus haft 25 forskellige integrationsindsatser som sprogtræning, lektiehjælp, projekt ”bogstart” og børnearrangementer med fokus på rim og rytmer.

Det understøtter visionen om, at børn fra Vollsmose skal have samme muligheder for at skabe sig et godt liv som børn i den øvrige del af kommunen.

Eksisterende tiltag skal i spil
Men der skal ikke alene være fokus på at lave særtilbud.

Biblioteket er en kulturinstitution med høj troværdighed, der skal sættes mere i spil til for at udvikle et lokalt kulturliv med endnu flere foredrag, mere fællesskab og generel vidensdeling – og ikke mindst spille en større rolle i forhold til folkeskolen.

Biblioteket kommer man på, fordi man har lyst, og derfor er det et oplagt læringssted for både børn og voksne, hvor læringen er drevet af lysten til at vide mere.

Der er allerede mange aktive foreninger i Vollsmose. Aktiviteterne spænder vidt fra Coding Pirates over kunstprojektet “Aftryk af Vollsmose” til den lokale biavlerforening. Hertil kommer en lang række frivillige sociale tilbud om lektiehjælp, familiestøtte eller almindeligt hyggeligt samvær.

De foreninger yder en fantastisk indsats hver eneste dag, men deltagerantallet skal øges både i foreningerne og i kulturinstitutionerne.

Vi ved, at det styrker ens velbefindende og selvopfattelse at deltage i kulturelle aktiviteter og forpligtende fællesskaber – og det knytter en til det at være del af samfundet.

Fysiske ændringer giver muligheder
Som jeg nævnte tidligere, skal vi også have blik for, om der er kulturaktører, som med fordel kunne etablere sig i området, og her har vi faktisk et helt aktuelt eksempel.

Nørregaards Teater har gennem mange år leveret børneteater på højt niveau i Odense. De rykker fra sommeren 2019 ind i Vollsmose Kulturhus.

Teateret får en ekstra scene, og flere børn og unge i Vollsmose vil stifte bekendtskab med teatrets forunderlige verden som en naturlig del af deres lokalområde.

Kulturhuset skal også anvendes af andre kulturaktører og lokale i de perioder, hvor der ikke spilles børneteater.

Jeg kan kun opfordre andre til at se udsatte områder som mulige placeringer for kulturelle institutioner. Med de fysiske ændringer, der er på vej flere steder, åbner der sig nye muligheder.

Lad os inspirere hinanden
I de kommende seks måneder skal By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune kigge grundigt på Vollsmose og lytte til beboernes ønsker og drømme.

Det skal munde ud i en række forslag på kultur- og fritidsområdet, som kan bidrage til at rykke området i den rigtige retning.

Odense Byråd har på nuværende tidspunkt afsat 100 millioner kroner til hele planen, heraf skal de 37 millioner bruges til konkrete tiltag inden for blandt andet sundhed, fritid og kultur.

Så der er midler til rådighed for de gode idéer, og jeg håber, at vi også kan inspirere hinanden på tværs af landet.

For mig er der ingen tvivl: Kunst, kultur og foreningsliv er en vigtig del af Vollsmoses transformation frem mod et lokalområde, hvor børn og unge har samme muligheder som byens øvrige børn og unge, frem mod et lokalområde, hvor der ikke er parallelsamfund, men hvor man føler sig som del af det danske samfund, og hvor langt flere står op og går på arbejde.

Forrige artikel S: En aktiv kulturpolitik indikerer et samfunds evne til at tænke stort S: En aktiv kulturpolitik indikerer et samfunds evne til at tænke stort Næste artikel Mette Bock: Musikhandlingsplan er klar inden årsskiftet Mette Bock: Musikhandlingsplan er klar inden årsskiftet