Bæredygtigt Landbrug: Danmark har brug for nye, åbne vandmiljømodeller

TEMADEBAT: Forskerne er kritiske overfor de danske vandmiljømodeller. Derfor er der brug for nye modeller, hvis forudsætninger, beregninger og konsekvenser skal lægges offentligt frem, skriver Jørgen Evald Jensen og Nikolaj Schulz fra Bæredygtigt Landbrug.

Af Jørgen Evald Jensen og Nikolaj Schulz
Bæredygtigt Landbrug

Så kom den endelige internationale forskerevaluering om det danske vandmiljø. Toppen fra Aarhus Universitet (DCE) var allerede inden den endelige evaluering ude og bedyre, at evalueringen er en buket med roser. Danmarks Naturfredningsforening har efterfølgende lagt ansigtet i sine sædvanlige landbrugs-fjendtlige folder ved at gå uden om materien i evalueringen.

Faktum er, at forskerevalueringen er uhyre kritisk overfor de danske vandmiljømodeller, og forskerne peger i særdeleshed på, at der omkring fosfor og forholdet mellem kvælstof og fosfor fremover skal vurderes langt mere indgående.

Tilstanden skal vurderes om sommeren, hvor landbrugets påvirkning med kvælstof er på et meget lavt niveau. Dertil skal lægges, at den ene af de to modeller, nemlig den statistiske model, skydes videnskabeligt fuldstændig ned.

Modellerne bør desuden væsentligt bedre afspejle forholdene i de enkelte vandområder, da der ikke tages nok hensyn til de lokale forhold, det til trods for at data faktisk er til rådighed.

På almindeligt dansk er der tale om en ommer. Den nuværende regulering er slet ikke god nok, og det bør få betydning allerede nu for den danske miljøregulering.

Skytset og fokus skal i langt videre udstrækning rettes mod fosfor. Modellerne bør forandres markant – nu!

Danske vandmiljømodeller skal ændres nu
Den største frygt er nu, at forskerevalueringen går i glemmebogen og trækker støv. Derfor er det en forudsætning, at politikerne – det vil sige i særdeleshed ministeren og partierne bag landbrugspakken – tager konkrete initiativer, der straks sikrer, at modellerne forandres markant også for den indeværende vandplanperiode.

Det skal være slut med, at der kan komme nogle forskere med en urokkelig og uigennemskuelig sort boks med en label, hvor der står ”vandmiljøplaner”. Der er behov for åbenhed i modellerne. Ikke bare åbenhed bestående af lange notater, men åbenhed bestående i, at selve modellen, data og forudsætninger skal lægges offentligt frem.

Enhver skal kunne downloade og køre programmet
Vores krav til ministeren og partierne bag landbrugspakken er derfor, at der skal insisteres på, at de nuværende modeller skal lægges frem, så enhver kan downloade og køre programmet, se forudsætninger, beregninger og konsekvenser. Det skal derudover være muligt at ændre på førnævnte.

Før murens fald blev sådanne tanker benævnt 'perestrojka' og 'glasnost', der kan oversættes til omstrukturering og åbenhed. På nudansk anno 2017 kaldes det open science.

Enhver skal kunne se kildekoden efter og komme med konkret kritik og vurderinger. Dette skridt vil desuden være et logisk digitaliseringsskridt. Her tænkes blandt andet på adgang til miljø-GIS og Jupiter-databasen, der tjener som eksempler på, at offentligheden får direkte adgang til miljøoplysninger.

Vi ser frem til, at ministeren tager ansvar for, at Aarhus Universitet fremkommer med forslag til udbedring af fejl i de nuværende modeller, en plan for hvordan fejlene skal rettes, og en plan for hvordan modellerne kan lægges offentligt frem.

Forrige artikel Auken efter vandmiljø-læk: Du skal ikke pynte på sandheden, Esben Lunde Auken efter vandmiljø-læk: Du skal ikke pynte på sandheden, Esben Lunde Næste artikel L&F: Manglende AU-accept af panelkritik er gift for forholdet mellem forskere og landbrug L&F: Manglende AU-accept af panelkritik er gift for forholdet mellem forskere og landbrug
 • Anmeld

  N Skovbo · Selvstændig

  Handling og ansvar fra erhvervet, tak...

  Bæredygtig Landbrug (BL)fortsætter med deres kritik af evalueringen fra den internationale ekspertpanel, som kiggede på de danske forskeres tilgang til metode og dataindsamling for vandområdeplanerne.

  BL påstår, at forskerne er “uhyre” kritiske over for den danske metode, herunder Århus Universitet.... Dette er mildest talt svært at se, når man med objektive øjne læser rapporten.

  Nuvel, der er kritikpunkter, men de er små og betyder ikke noget i det store sammenhæng. Tvært om er der i konklusionen en udbredt tilfredshed med den danske model, som der mildest talt bliver rost til skyerne......

  Det der springer en i øjet er, at BL totalt har lavet en strategi om, at de ikke vil i dialog.

  De skyder på alt og alle og leder efter hår i suppen, i en ellers særdeles positiv rapport. Det er virkelig ærgerligt, al den stund, at det danske vandmiljø har det meget dårligt.

  Ud af de ialt 119 områder der måles på rundt om i Dk, er der kun to “2” områder der opfylder EU kravet om god økologisk tilstand.

  Det er for længst fastlagt, at landbruget udøver den suverænt største bidrag til årsagen for det dårlige vandmiljø. Det er også for længst fastslået, at i disse år, så stiger mængden af kvælstof der tilgår vandmiljøet,.

  For 4. År i træk stiger kvælstoffet i det maritime vandmiljø, hvor den jvf. Landbrugspakkens “baseline” burde være kraftigt faldende.

  Alt imens vi kigger på denne øgning af forureningen, kæmper BL en indædt kamp for at fortsætte på samme vis som før. Velvidende at al faglig og forskningsmæssig evidens siger at Dk bør og skal handle.

  Efterhånden bør man begynde at tale om moral i denne her sag. God gamledags moral og anstændighed.

  Hvornår vil landbruget begynde at tage et ansvar for det miljø de beviseligt forurener og hvornår begynder landbruget at indgå i en fair og fornuftig dialog med det øvrige samfund.

  Jeg er selv af bondeslægt og ved, at den enkelte landsmand i Danmark gerne vil dialogen og gerne vil være en del af løsningen, men især BL har anlagt en uhyre konfrontatorisk linie, som jeg slet ikke kan genkende blandt de landmand jeg kender og holder af. • Anmeld

  Jørn Rasmussen · Miljøaktivst

  Open science - for eller imod

  @ N Skovbo
  Hvad med at glemme alle dine fordomme for en stund.

  Synes du at kildekoderne bag alle modelberegninger og adgang til miljø-GIS og Jupiter-databasen skal gøres tilgængelig for dem der er under anklage. Eller synes du at de fortsat skal holdes skjult?