Dansk Energi: Bæredygtig biomasse gør Danmark fri af kul

REPLIK: Den grønne NGO NOAH mener ikke, at biomasse er bæredygtigt. Men biomasse er reelt det eneste alternativ til fossile brændstoffer i de store byer i dag, mener Kristine van het Erve Grunnet fra Dansk Energi. 

Af Kristine van het Erve Grunnet
Chefkonsulent, Dansk Energi

Kraftvarmeværker på bæredygtig biomasse gør de store byer i Danmark fri af kul og gas. Et faktum, som fuldstændigt udelades i interviewet med Bente Hessellund fra den grønne NGO NOAH i Altinget 5. oktober 2017.

Et relevant spørgsmål havde ellers været, om NOAH ville foretrække, at københavnere og århusianere hellere skulle have deres strøm og varme fra kul – det brændsel, som udleder allermest CO2? Eller det grønne alternativ - bæredygtig biomasse.

Biomasse er nemlig det eneste alternativ til kul i de store byer. Geotermi, sol og vind er fantastiske teknologier, men de kan ikke dække varmeforbruget og give lys i kontakten, når det ikke blæser, og solen ikke skinner. Og det er værd at nævne, at over en fjerdedel af vores CO2-reduktion her i Danmark altså kommer fra bæredygtig biomasse – og sikrer dermed, at Danmark holder sig i klimasporet.

Det rigtige og eneste klimavalg
Derfor ombygges gamle kraftvarmeværker til at bruge biomasse, som effektivt leverer både el og varme til danskerne i de store byer. En sådan ombygning forlænger kraftvarmeværkets levetid i 15-20 år, hvorefter der så skal træffes en ny investeringsbeslutning.

Ingen kan spå om fremtiden, men udviklingen for havvind viser, at det kan gå stærkt.

Det er derfor sandsynligt, at andre teknologier såsom store varmepumper, geotermi, eller noget helt tredje om 15 år vil være gode alternativer. Men de er altså langt fra at være det i dag. Og det er ærlig talt ærgerligt, at NOAH undlader at fortælle det.

Fakta er, at bæredygtig biomasse lige nu er det rigtige og eneste klimavalg for de store byer i vores lille land.

Forrige artikel Dansk Fjernvarme: Brancheaftale sikrer at biomassen er grøn Dansk Fjernvarme: Brancheaftale sikrer at biomassen er grøn Næste artikel Friluftsrådet: Gode faciliteter i naturen kommer ikke af sig selv Friluftsrådet: Gode faciliteter i naturen kommer ikke af sig selv
  • Anmeld

    Søren Wium-Andersen · Biolog, cand. scient.

    ”Dansk Energi” misbruger certificeringsordningerne

    Brancheaftalen henviser bl.a. til certificeringen gennem Forest Stewardship Council, FSC, der er en produktionsskovs-certificering. Den tillader i dag, at hele biomassen bestående af gammelt løvtræ udtages af statens skove i forbindelse med tyndinger og hugst for at blive anvendt til tømmer eller flis, hvorved skoven fastholdes i ugunstige tilstand, hvad angår biodiversiteten. Naturstyrelsen, NST, indberettede i 2013 til EU-Kommisionen, at ”Vigtige danske skove er i ugunstig tilstand, når det gælder biodiversitet. Der er for få gamle træer og for lidt dødt ved i skovbunden, og det skal der være, hvis planter og dyr skal trives og udvikle sig.” EU fremhæver efterfølgende skovens ugunstige biodiversitets tilstand i sin revisionsberetning i 2017: ”Revision af gennemførelsen af EU's miljøregler – landerapport for Danmark”. At den ugunstige tilstand for biodiversiteten bl.a. skyldes en total fjernelse af hele skovens biomasse, havde NST ikke fået rettet op på i den mellemliggende periode. At store dele af biomassen anvendes til flis og direkte skader klimaet ved at øge udledningen af CO2 på det korte sigt, tager FSC-certificeringen heller ikke højde for. Derfor er det meget beklageligt, at FSC certificeringen anvendes som en undskyldning ikke blot af NST, men også af energiproducen­ternes interesseorganisation ”Dansk Energi” for at anvende flis i energiproduktionen til skade for såvel biodiversiteten som klimaet.