Esben Lunde: Ammoniak-mål kan koste Danmark dyrt

LUFTFORURENING: Ny prognose viser, at Danmark får svært ved at leve op til sit eget mål om at reducere udslippet af ammoniak med 24 procent i 2020. Det kan betyde tiltag, der gør ondt på landbruget.

I kampen for at sænke luftforureningen i EU har Danmark lovet at reducere sit udslip af ammoniak med 24 procent i 2020.

En ny prognose fra regeringen viser dog, at Danmark kan få svært ved at leve op til sit løfte.

En fremskrivning for ammoniakemission fra marts måned indikerer, at Danmark med stor sandsynlighed kun når at reducere udslippet med 20 procent.

“Fremskrivningen viser jo, at den tidligere regering har været urealistisk og overambitiøs i forhold til reduktionsmålene, som nu kan blive en møllesten om halsen på os, da det kan føre til et tab af eksportindtægter og arbejdspladser i et erhverv, der i forvejen er presset. Jeg er meget bekymret for, om der nu ender en regning hos landbruget,” skriver miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) i en kommentar til Altinget.

S: Sløvhed ingen undskyldning
Det var den tidligere S-R-SF-regering med Ida Auken som miljøminister, der oprindeligt meldte målet ind i forbindelse med en FN-protokol. Målsætningen er siden blevet reguleret i EU's såkaldte NEC-direktiv, der har til formål at nedbringe luftforurening.

Den nuværende regering har forgæves forsøgt at få ændret den indrapporterede målsætning. Det er dog blankt blevet afvist af EU, selv om EU-landene i gennemsnit skal reducere ammoniakudslippet med seks procent.

Socialdemokratiet maner til besindighed over den nye fremskrivning.

“Jeg synes, det er for tidligt, at regeringen smider håndklædet i ringen. Det er trods alt i 2020, at målet skal nåes,” siger miljøordfører Christian Rabjerg Madsen (S).

Han pointerer, at Socialdemokratiet gerne går i dialog omkring, hvad man kan gøre, men at man først har brug for at høre, hvad regeringen egentlig har igangsat af initiativer for at nå de 24 procent.

“Det er klart, at en sløv regering ikke kan være en undskyldning for ikke at prioritere miljøet,” siger Christian Rabjerg Madsen.

Holland hårdt sanktioneret
Dansk landbrug har fra dag et protesteret voldsomt over det indmeldte mål, og her er man ikke så overrasket over den seneste fremskrivning.

“Det er fuldstændig urealistisk at nå 24 procent i 2020. Det når vi aldrig, og det har vi sagt hele tiden,” siger viceformand i Landbrug & Fødevarer, Lars Hvidtfeldt.

Esben Lunde Larsen frygter, at målet kan komme til at gøre ondt på landbruget. Ministeren henviser til, at landbruget i Holland er blevet pålagt at slå omkring 150.000 dyr ned, fordi man udleder for meget fosfor.

“Jeg er naturligvis bekymret over, om Kommissionen vil forlange noget lignende i Danmark, for når vi har høstet de lavthængende frugter og ikke kan reducere mere ved at indføre ny teknologi, så er der jo ikke mange andre veje til at reducere end ved at slå dyr ned,” siger han.

Alvorligt for folkesundheden
Prognosen bekymrer af helt andre årsager i Danmarks Naturfredningsforening.

“Det er et problem, hvis vi ikke får reduceret vores udledning af ammoniak, da det faktisk er en alvorlig dræber. Det går både ud over naturen og folkesundheden, at vi har så meget ammoniak i luften,” siger landbrugspolitisk seniorrådgiver Thyge Nygaard.

Thyge Nygaard køber ikke argumentet fra miljø -og fødevareministeren om, at målsætningen kan blive skyld i en stor regning for samfundet. For højere luftforurening koster også.

“Der er jo langt større og negative samfundsøkonomiske omkostninger ved ikke at reducere vores samlede ammoniak, fordi det simpelthen koster sundhed for danskerne. Det kan godt være, at der er et erhverv, der kan tjene på, hvis vi kan slippe for det her, men det bliver altså betalt et andet sted,” siger Thyge Nygaard.

Luftforurening er grænseoverskridende
Der er dog ikke meget at vinde for Danmark ved at sætte sig for høje mål, mener Esben Lunde Larsen. 

"Der er også samfundsøkonomiske omkostninger ved luftforurening, men luftforureningen er grænseoverskridende, og ved at Danmark binder sig til urealistiske og meget ambitiøse mål, risikerer vi jo, at produktionen flytter til andre lande, hvor der ikke alene er højere udledning, men også et højere medicinforbrug og lavere dyrevelfærd," skriver han.

Landbrug & Fødevarer afventer nu, om man vil blive mødt med krav om at levere på målsætningen. Alt imens ærgrer man sig voldsomt over hele forløbet omkring ammoniak-målet. Det gælder ikke mindst forudsætningerne i de oprindelige beregninger for fremskrivningen fra S-R-SF-regeringen, ligesom man finder det dybt kritisabelt, at målet aldrig blev diskuteret i Folketinget.

“Man kørte det her som en totalt lukket proces i Miljøministeriet af Ida Auken uden om Folketinget. Så det har været en proces, der har været udemokratisk og som har været brolagt med fejl fra dag et,” siger Lars Hvidtfeldt.

Forrige artikel Glyfosat frikendes for kræftanklager Glyfosat frikendes for kræftanklager Næste artikel Politikere kræver afklaring i grundvand-strid Politikere kræver afklaring i grundvand-strid