Forfattere: Rune Engelbreth tillægger os synspunkter, vi ikke har

REPLIK: Det er svært at finde lysten til at gå i dialog med Rune Engelbreth Larsen, når hans indlæg er fyldt med personlig tilsvining, motivbeklikkelse og fordrejninger, skriver tre forfattere: Esben Møller Madsen, Palle Madsen og Per Hilbert. 

Af Esben Møller Madsen, Palle Madsen og Per Hilbert
Forfattere til bogen 'Klimaskoven'

Idéhistoriker Rune Engelbreth Larsens indlæg i Altinget 2. december er et godt eksempel på det, statsminister Mette Frederiksen advarede imod i sin indledende tale på biodiversitetsmødet på Marieborg.

Her understregede hun vigtigheden af at søge dialog, i stedet for at insistere på at få ret og slå andre oven i hovedet med egne synspunkter. 

Rune Engelbreth Larsen taler kun om biodiversitet
Som det fremgår af Rune Engelbreth Larsens indlæg, så indgår hverken CO2-spørgsmålet eller nødvendigheden af bæredygtighed i hans overvejelser. Han taler kun om biodiversitet.

Det er i modsætning til bogen 'Klimaskoven', som Rune Engelbreth Larsen harcelerer over.

Bogen er da heller ikke et bud på, hvordan man kan imødekomme biodiversitetsønskerne maksimalt.

Den er derimod et bud på, hvordan man kan tilgodese biodiversiteten i en sådan udstrækning, at der også bliver plads til bæredygtighedens andre aspekter – herunder klimaaspektet.

Den tager udgangspunkt i, hvordan man kraftfuld – og meget billigt – kan bruge skovdrift til at reducere det danske CO2-udslip.

Og samtidigt giver den bud på, hvordan krydsfeltet klima/biodiversitet kan håndteres for at nå en samlet bæredygtig løsning, uden at de forskellige ønsker spænder ben for hinanden.

Men vi er naturligvis såre bevidste om, at vor position hverken gør klima- eller naturekstremister tilfredse, hvilket Rune Engelbreth Larsens indlæg bekræfter. 

Han gør os til modstandere
Det er heller ikke befordrende for en dialog, at Rune Engelbreth Larsen tillægger os andre synspunkter end dem, vi faktisk har.

Han gør os således til modstandere af urørt skov, selvom det modsatte tydeligt fremgår af bogen. 

Men det er måske, fordi vi opfordrer til omtanke ved udlæg af urørt skov, da urørt skov indebærer en klimabelastning i forhold til aktiv drevet skov?

Vor ulyst til at bruge flere kræfter på Rune Engelbreth Larsen forstærkes desuden af tonen i hans indlæg med personlig tilsvining, motivbeklikkelse og fordrejninger.

Rune Engelbreth Larsen synes kun interesseret i at benytte lejligheden til endnu en gang at gentage sine synspunkter og slå alle andre oven i hovedet. Det leder ikke til dialog.

Rune Engelbreth Larsens indlæg er et godt eksempel på det, Mette Frederiksen advarede imod. 

Forrige artikel Ornitologer: Biodiversitetspakke skal tage afsæt i Natura 2000-områder Ornitologer: Biodiversitetspakke skal tage afsæt i Natura 2000-områder Næste artikel Friluftsrådet: Naturpakken skal sætte fokus på bedre oplevelsesmuligheder Friluftsrådet: Naturpakken skal sætte fokus på bedre oplevelsesmuligheder