Auken efter vandmiljø-læk: Du skal ikke pynte på sandheden, Esben Lunde

DEBAT: Når partierne skal forhandle om målrettet regulering, må Esben Lunde Larsen fremlægge tallene åbent og ærligt. For nye tal viser en stigning af klorofyl i vandmiljøet, og det skal tages seriøst, skriver Ida Auken (R).

Af Ida Auken (R)
Energi-, klima- og miljøordfører

Hvis man gerne vil lave målrettet regulering, er det klogt at vide, hvad man målretter efter.

Det er netop kommet frem, at en række tal fra den ventede Novana-rapport om vandmiljøets tilstand peger i den forkerte retning for en række vandområder. Disse nye tal er efter sigende færdige og klar til udgivelse, men er af ukendte grunde endnu ikke offentliggjort. Man skulle ellers mene, at tallene er af afgørende betydning for, hvordan en ny målrettet regulering skal se ud, og for hvor stor opgaven er.

Danmark risikerer EU-sag
De nye tal, der viser en stigning i klorofyl for tredje år i træk, er ikke kun dårligt nyt for de vandområder, der har fået det ringere. De betyder også, at der er risiko for, at Danmark kan få en EU-sag på halsen. Derfor må regeringen fremlægge alle tal for, hvordan vandmiljøet har det, åbent og ærligt, så de forskellige partier i forhandlingerne ved, hvilken opgave de står over for.

Landbrugspakke var for god til at være sand
Sidst da vi forhandlede landbrugspakken, fik vi, der sad med i forhandlingerne, ikke alle oplysninger undervejs. Det var en af grundene til, at vi som Radikale ikke valgte at gå med i aftalen. Vi kunne simpelthen ikke gennemskue, hvordan regeringen på én gang kunne tillade markant mere gødning, fjerne randzoner og efterafgrøder og samtidig hævde, at det ville gavne naturen og vandet. Det viste sig også at være for godt til at være sandt, og adskillige ordførere og ministeren måtte siden trække deres udsagn om miljøforbedringer i land.

Det er siden kommet frem, at tal for belastningen af grundvandet blev holdt tilbage under forhandlingerne om landbrugspakken. Det er også blevet klart, at beregningerne bag landbrugspakken var stykket sammen fra så mange sider, at der til sidst ikke var en eneste forsker, der ville stå på mål for dem. Det forløb førte som bekendt til Eva Kjer Hansens (V) afgang som minister.

Pynt ikke på virkeligheden
Belært af denne erfaring og erfaringerne med kvotekongerne bør Esben Lunde Larsen (V) være meget på vagt i forhold til, hvad han forelægger i forhandlingerne. Esben Lunde Larsen må lægge tallene åbent og ærligt frem og ikke forsøge at pynte på virkelighedens verden med en række skrivebordsøvelser som baselineberegninger og nye modeller for udvaskning. Og de partier, der er inviteret med til forhandlingerne om målrettet regulering, må kræve at få et retvisende billede af tingenes tilstand. Ikke mindst Dansk Folkeparti, der er regeringens parlamentariske flertal, må kræve at få hele sandheden at vide, før de går videre med forhandlingerne om målrettet regulering.

Forrige artikel Professor om målrettet regulering: Virkemidlers succes afhænger både af behov, placering og effekt Professor om målrettet regulering: Virkemidlers succes afhænger både af behov, placering og effekt Næste artikel Bæredygtigt Landbrug: Danmark har brug for nye, åbne vandmiljømodeller Bæredygtigt Landbrug: Danmark har brug for nye, åbne vandmiljømodeller
 • Anmeld

  Niels Åge Skovbo · Selvstændig

  Bekymret

  Jeg holder af naturen og vores miljø, men jeg holder også af vores demokrati.

  Demokrati fungere kun, hvis politikerne og befolkningen stoler på hinanden. At der ikke foregår ting, som er hemmelige og som bliver holdt skjulte for befolkningen.

  Når først magthaverne tilsidesætter åbenhed og gennemsigtighed og forsøger at lave tiltag, som ikke er belyst, så er demokratiet i fare.

  Eksemplet med Esben Lunde Larsen og Eva Kjær Hansen (V) her, er også et eksempel på, at forskere fra universiteterne bliver bedt om at holde deres kæft, at de får mundkurv på.

  Det samfund er ikke et demokrati værdigt og vi bør tilbage til den gode moral, hvor ærlighed og redelighed bliver sat øverst på dagsordenen..

 • Anmeld

  Torben Meldgaard · Biolog, PhD

  Nødvendigt at mane til ærlighed

  Det er faktisk sørgeligt at vi er nået dertil at det er blevet nødvendigt at mane til ærlighed og åbenhed fra ministeriel side.

  Men ikke desto mindre er det godt at IA gør det. Det er uhørt at forskerne får mundkurv på - "frivilligt" eller tvungent.

  Det er en sørgelig tendens at en frygt fra universiteternes ledelses side, for ikke at vinde næste udbud, skal have lov til at forplante sig hele vejen ned til de udførende forskere. Det bør ikke være nødvendigt at de skal "lække" oplysninger når det netop er slået fast at de er i deres gode ret til at åbne munden.

  Jeg håber meget at IA vil være med til at ændre den kultur efter et evt. regeringsskifte, men vil indtil da opfordre den siddende regering til selv at rette op på denne uheldige tendens.

 • Anmeld

  Poul Vejby-Sørensen

  Den forhenværende ved, hvor skoen trykker...

  Ida Auken røber en vis erfaring i metieren, når hun skriver:
  "Esben Lunde må lægge tallene åbent og ærligt frem og ikke forsøge at pynte på virkelighedens verden med en række skrivebordsøvelser som baselineberegninger og nye modeller for udvaskning".

  "Tyv tror hver mand stjæler".

 • Anmeld

  Jens Tingleff

  Mystisk... Er det ikke længere Århus Uni der står for det?

  "UDSKUDT: Kvælstof-tal fra Landbrugspakkens første år bliver forsinket og kommer først engang i foråret 2018, oplyser Aarhus Universitet. Fejl på laboratorium får skylden."
  http://www.altinget.dk/miljoe/artikel/evaluering-af-landbrugspakkens-miljoe-effekt-forsinkes

 • Anmeld

  Allan Christensen · Kemiingeniør

  Vandmiljø

  Et samfund, der forbyder brugen af kunstgødning, kemiske sprøjtemidler og GMO til produktion af fødevarer og andre produkter det vælger at kalde økologiske, er et samfund der hverken interesserer sig for økologi, natur, vandmiljø eller sine efterkommere og den fremtid det stiller dem i udsigt.

 • Anmeld

  Morten Holgersen Kandidat Nye Borgerlige, Faaborg-Midtfyn · Entreprenør

  God moral

  og navnet Auken er ikke nødvendigvis sammenhængende.
  Sammenhængen med begrebet udgift og vendekåbe er mere nærliggende, med jeg håber da at I. Auken fremover vil bruge de samme store kræfter på at forbyde salg af RoundUp til private villaejere, da det er dem der står for 88% af al grundvandsforurening i dette land..
  mvh

 • Anmeld

  N Skovbo · Selvstændig

  Svar til Morten Holgersen

  Den der med 88 % af grundvandsforureningen kommer fra villa ejere, den bedes du venligst dokumentere.

  Du er politiker og vis du postulere noget så markant, bør du i anstændighedens navn kunne dokumentere. på forhånd mange tak !

 • Anmeld

  Flemming Gertz · Landskonsulent

  Lidt fakta

  Landmænd fik lov til at gøde lidt mere i 2016. Den potentielle risiko for øget udvaskning vil primært være via et øget overskud af kvælstof i jorden i efteråret 2016. Kvælstof som planterne eventuelt ikke har fået optaget i løbet af sommeren. Det eventuelle øgede overskud vil udvaskes i afstrømningsåret 2016/2017 og pointen er, at det er først i forår/sommer 2017 at den eventuelle merudvaskning vil kunne slå igennem på målte klorofyl tal i havmiljøet. Ergo kan man ikke relatere de sidste års fremlagte stigning i klorofyl til Landbrugspakken.

  Når det regner mere over land skylles flere næringsstoffer ud i havet. I de år det er mere tørt skylles færre næringsstoffer ud i havet. Hvornår det regner på året har også betydning for størrelsen på udledningen.

  Stigning i klorofyl siden 2013 hænger sammen med øget nedbør

  Dertil kommer at man må overveje klorofyltal for 2016 i lyset af en gødningstank som kollapsede i Fredericia i februar 2016 med en udledning som måske kan have været op til 4000 ton N.

 • Anmeld

  Morten Holgersen Kandidat Nye Borgerlige, Faaborg-Midtfyn · Entreprenør

  Enhver villaejer

  kan købe alt det RoundUp de bare gider.
  De har hverken sprøjtekursus, planteviden og mange plører bare lidt mere i spanden: det er der ingen erhverv der gør- det er det for dyrt til .
  Så, hvad bliver det til med forbuddet om at private ikke må købe RoundUp?
  mvh

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Ida Aukens korstog.

  Ida Auken har stået i lære hos Sven Auken, og ligesom ham kan hun altid finde på et nyt kritikpunkt af andre, når hendes gamle kritikpunkter er slidt op og tilbagevist som grundløse.

  "Kvotekonger" er jo blot en Ekstrablads-eufemisme for resultatet af Folketingets fiskeripolitik der netop sigtede på at samle fiskeriet i større og rentable enheder. Her har branchen så taget Folketinget på ordet og brugt loven bogstaveligt, og hvis resultatet misnøjer nogle politikere, skulle de måske se indad på eget politiske arbejde.

  Og når Ida Auken ikke længere kan kritisere regeringen for at CO2 fra DK er øget i 2016, og ikke længere har argumenter for at drikkevandet skulle være giftigt, kaster hun sig over noget så perifert som klorofyl i fjordene, uden at dette i øvrigt er kendt som et problem.

  Må vi snart have lov til at være her. Teolog MF Ida Auken`s korstog imod det landbrug der føder både hende og alle os andre kan efterhånden kun karakteriseres som et desperat Radikalt forsøg på at holde sig i overskrifterne og undgå glemsen for enhver pris.