Jesper Frost Rasmussen: En bæredygtig drikkevandsboring har alle parter med

KOMMENTAR: Når der skal laves aftaler om BNBO-områder, er det letteste for kommunen at gøre det med den enkelte lodsejer, men hvis aftalerne skal være bæredygtige, skal de have alle interessenter med, skriver Jesper Frost Rasmussen (V).

Af Jesper Frost Rasmussen (V)
Borgmester i Esbjerg Kommune og bestyrelsesformand i Dansk Fjernvarme

Kommunerne og vandselskaberne løfter i dag den vigtige opgave med at sikre rent drikkevand til borgere, virksomheder og institutioner. Parterne er derfor meget bevidste om den store opgave, det er at opretholde tilliden til, at drikkevandet også er rent ikke bare nu, men også for fremtidige generationer.

Når kommunerne planlægger og udfører grundvandsbeskyttelse, gøres det i samklang med de mange forskellige interesser, som kommunen skal varetage. Derfor er det en helt naturlig opgave for kommunerne at inddrage både de lokale forhold og de mange interessenter. Kommunerne har i forvejen dialogen med vandforsyningerne, lodsejerne, virksomhederne og med borgerne.

Login