KL og landbruget øger presset på minister: Flyt hele dige-ansvaret til kommunerne

DIGER: Forvaltningen af diger bør samles hos kommunerne, lyder det nu i et fælles brev fra KL og Landbrug & Fødevarer til kulturminister Mette Bock.

Sagsbehandlingen af diger skal på kommunale hænder. Og der bør afsættes flere penge til at kortlægge området.

Sådan lyder det i et fælles brev fra KL's formand for teknik og miljø, Jacob Bjerregaard (S), og Landbrug & Fødevarers viceformand, Lone Andersen.

"L&F og KL ønsker at gøre opmærksom på behovet for større klarhed i forbindelse med sager om beskyttede sten- og jorddiger – både hvad angår de ulemper, som den delte forvaltning af sten- og jorddiger påfører borgere, erhvervslivet og den offentlige administration, og den konkrete udpegning af beskyttede diger og dispensationspraksis i digesager," fremgår det.

Login