LA til Ellemann: Vi vil stadig have fri og vild natur på statens arealer

DEBAT: En række forskere efterlyser en ny kurs for statens naturforvaltning, og i Liberal Alliance er man helt enig. Da Ellemann tiltrådte som miljø- og fødevareminister, ønskede LA sig mere fri og vild natur - og det gør vi stadig, skriver Carsten Bach.

Af Carsten Bach (LA)
Miljø- og fødevareordfører

Forleden kunne man her på Altinget.dk læse en række forskeres opråb på naturens vegne. Der er brug for en ny kurs for statens naturforvaltning, slår de fast. Jeg er helt enig og istemmer gerne forskernes opråb.

De slår fast, at artsrigdommen er på vej ned i den danske natur, og at det også gælder på statens arealer. Der er et stort arbejde foran os, hvis vi i Danmark skal leve op til det erklærede EU-mål at bremse tabet af biodiversitet inden 2020.

Liberal Alliance og regeringen lavede i 2016 en aftale om at udlægge 25.000 hektar skov til urørt skov. Det er et meget vigtigt skridt, men der er stadig rum for forbedring.

I stedet for kriblen i fingrene på administratorer og lovgivere så jeg hellere mere kriblen i skovbunden, og det er oplagt at begynde på de jorde, som staten ejer.

Mere fri og vild natur
Indtil videre er under en fjerdedel af de mere end 100.000 hektar skov, som staten råder over, udlagt til urørt skov. De resterende bruges blandt andet til produktion af tømmer, hvor staten optræder som kommerciel aktør i konkurrence med private. Det er grundlæggende en uskik.

Hvis en skov hovedsageligt egner sig til tømmerproduktion, bør den sælges til private. Så kan midlerne fra salget til gengæld bruges til at skabe mere natur rettet mod at øge biodiversiteten.

Hertil kommer de 90.000 hektar lysåben natur, som Naturstyrelsen i dag råder over. Der er med andre ord stort potentiale og rigeligt at tage fat på, hvis man som stat ønsker at begynde med sig selv i arbejdet for mere biodiversitet.

Ved miljø- og fødevareministerens tiltræden skrev jeg her på Altinget en ønskeliste til ham, hvor punktet 'mere fri og vild natur' også var med. Nu skal man som bekendt ikke give op, bare fordi man ikke får alle ønsker opfyldt i én omgang. Så jeg lader punktet stå og vil fortsat minde ministeren om det!

Forrige artikel Tørnæs og Ellemann til Steen Gade: Vi gør noget ved mikroplast i verdenshavene Tørnæs og Ellemann til Steen Gade: Vi gør noget ved mikroplast i verdenshavene Næste artikel DF'er: Borgerne skal belønnes for at passe på miljøet DF'er: Borgerne skal belønnes for at passe på miljøet
KU og Seges: Fosforfiltre i lavbundsjorde kan løse klimadilemma

KU og Seges: Fosforfiltre i lavbundsjorde kan løse klimadilemma

DEBAT: Udtagning af lavbundsjorde kan udløse store fosfortab i vandmiljøet. Men der findes løsninger på dilemmaet, og de kan implementeres, allerede imens politikerne beslutter sig for, hvor mange hektar skal udtages til lavbundsjord, skriver professorer og chefkonsulent.