Landbruget og kommunale embedsmænd: Forvaltningen af diger sejler

DIGER: Landbrug & Fødevarer og KTC kritiserer sagsbehandlingen af diger for at være kaotisk og leger med tanken om at lægge hele ansvaret hos kommunerne. Styrelse ser imidlertid ikke noget kaos.

For mange kokke fordærver maden.

Det gamle ordsprog synes også at gælde for forvaltningen af nationens gamle diger, som politikerne for årtier siden har besluttet skal nyde en særlig beskyttelse. I hvert fald fungerer den nuværende sagsbehandling slet ikke, hvis du spørger Landbrug & Fødevarer og de kommunale embedsmænd.

”Lodsejerne har rigtigt svært ved at navigere i den nuværende administration. Der er ingen tvivl om, at den delte myndighedsstruktur er med til at gøre det mere uklart,” siger Karen Post, der er chefkonsulent for vand og natur i Landbrug & Fødevarer.

Login