Ny blæst om kystnære vindmøller

VIND: Placeringen af de kystnære havvindmøller ved Vesterhav Syd møder ny lokal kritik, men det er for sent at ændre noget, svarer energiminister Lars Chr. Lilleholt (V). Kampen er langt fra slut, lyder det fra borgergruppe.

Blæsten kan man ikke få et se, indleder en klassisk sang fra Højskolesangbogen. Men vindmøllerne, de er til at få øje på.

Der kan dog gøres mere for, at de ikke skal fylde så meget i synsfeltet for turister og lokale ved Søndervig og Hvidesande, hvor den kystnære havvindmøllepark Vesterhav Syd skal opføres.

Det mener et flertal i byrådet i Ringkøbing-Skjern, der uden om borgmesteren har taget kontakt til energiminister Lars Chr. Lilleholt (V) med en appel om at vurdere andre muligheder end den valgte placering.

”Vindmøllerne kommer, det ved vi godt. Den valgte placering er bare dybt bekymrende og gør næsten ondt i hjertet,” siger byrådsmedlem Gitte Kjeldsen (V).

Foreslår alternativ placering
Vindmøllerne – sandsynligvis omkring 20 styk – har en højde på op mod 189 meter fordelt over cirka 15 kilometer langs kysten, hvor vindmøllerne tættest på kysten vil være fire kilometer ude i havet. Det er ifølge lokalpolitikerne ikke muligt at placere dem der uden at de kan ses tydeligt fra land.

Men der er en mulighed for at vindmøllerne bliver mindre synlige, mener de 15 byrådspolitikere fra et bredt politisk spektrum i kommunen med sloganet ”Naturens Rige”.

”Man kan rykke møllerne længere ud i VVM-projektområdet og placere dem mere samlet. Det vil være mere i overenstemmelse med de oprindelige redegørelser, hvor det blev anbefalet en gruppevis og koncentreret placering af møllerne,” siger Gitte Kjeldsen.

Uigennemskuelig proces
Hos Danmarks Naturfredningsforening har man stor forståelse for de lokale protester over den valgte placering for Vesterhav Syd. Ifølge direktør i Natur og plan, Michael Leth Jess, er tankerne om placeringen fra Energistyrelsen i 2012 til vinderbudet fra Vattenfall i 2016 ikke helt identiske.

”Det er noget uigennemskueligt, hvordan det er gået fra 2012-projektbeskrivelsen til vinderbuddet i 2016. Og ser man på VVM-projektområdet, så er der mindre indgribende muligheder end det, som er valgt,” siger Michael Leth Jess.

Et godt tilbud
Regeringen og særligt energiministeren var i efteråret modstander af de kystnære vindmøller – som Lilleholt kaldte grimme og skæmmende for kysten – men med PSO-aftalen endte det alligevel med et bunkebryllup, hvor Vattenfall med en "historisk lav pris" vandt muligheden for at etablere 950 MW vindkraft, fordelt på havvindmølleparken Kriegers Flak og de to kystnære vindmølleparker Vesterhav Syd og Nord.

Ifølge Gitte Kjeldsen betød regeringens oprindelige afvisning af de kystnære vindmøller, at de lokale holdt igen med deres kritik, inden der så alligevel blev lavet en aftale. En aftale, hvor mange lokalt nu synes der har været for meget fokus på at prisen skulle være billig, og ikke så meget på natur, turisme og de lokale.

Ændring koster
En ændring i placeringen på de kystnære vindmøller, så de skal rykkes længere ud på havet, er da heller ikke mulig inden for den nuværende økonomiske ramme, lyder det fra Vattenfall.

”Det er ikke muligt at ændre på layoutet – medmindre staten går ind og kompenserer for de ekstra udgifter en ændring ville medføre. Vattenfalls tilbud er baseret på udgifter og indtægter, og ændrer vi på dem, ændrer vi også på de økonomiske forudsætninger,” siger projektdirektør i Vattenfall, Per Stenholt, til Dagbladet Ringkøbing-Skjern.

For sent med kritik
Derfor vil byrådspolitikerne have energiminister Lars Chr. Lilleholt (V) til at se på, hvad en flytning vil koste ekstra.

"Vi ønsker en økonomisk oversigt over de evt. ekstra omkostninger en flytning vil indebære – gerne vurderet af tredjeparti, således at der kan træffes en endelig afgørelse om placeringen – forhåbentlig med færre skadevoldende virkninger," skriver de 15 byrådspolitikere til Lilleholt.

Men kritikken kommen en omgang for sent, lyder det fra ministeren.

”Hvis placeringen af havvindmølleparken ved Vesterhav Syd skulle ændres nu, vil det kræve, at den koncessionsaftale, der er indgået med Vattenfall, ophæves. Det vil udløse en erstatningspligt for staten,” skriver Lars Chr. Lilleholt sit svar til lokalpolitikerne.

Bunkevis af klager
Kampen mod de kystnære vindmøller er dog slet ikke slut endnu, lyder det fra Thue Amstrup-Jørgensen, der er formand for Sammenslutningen af Sommerhusgrundejerforeninger i det område, hvor vindmølleparken Vesterhav Syd er tænkt.

Han fortæller, at Energitilsynet i øjeblikket sidder med omkring 300 klager over placeringen og skal tage stilling til om projektet skal have en etableringstilladelse. Kommer den, venter bagefter en lang række enkeltmandserstatningssager mod Vattenfall i forhold til værditabsordningen, garanterer han.

Advarsel: Tag vores kritik seriøs
Thue Amstrup-Jørgensen mener, ligesom Danmarks Naturfredningsforening, at vinderprojektet Vattenfall er et andet end det som blev sat i udsigt oven på energiaftalen i 2012. Derfor mener han heller ikke, at der har været fuld information om hvad det er for et projekt, de lokale nu har fået ned over sig.

”Lokalt undrer vi os over at bo et sted, som kaldes Naturens Rige, og så vil man fra Christiansborg plastre det til med vindmøller. Det hænger ikke sammen,” siger Thue Amstrup-Jørgensen og fortsætter:

”Jeg synes politikerne og Vattenfall skal tage kritikken seriøst. Og få undersøgt, hvad det koster med den alternative placering. De bliver da nødt til at overveje, om den lokale modstand og de mange søgsmål ellers vil ende med at opveje hvad det vil koste at flytte 10 møller længere ud.”

Forrige artikel Lunde og Auken i ophedet debat til hastesamråd Lunde og Auken i ophedet debat til hastesamråd Næste artikel Esben Lunde om havbrug: Vi slækker ikke på miljøbeskyttelsen Esben Lunde om havbrug: Vi slækker ikke på miljøbeskyttelsen