Ny strid om bæredygtig biomasse

EU: Miljøudvalget i Europa-Parlamentet vil skærpe kravene til bæredygtig biomasse i EU. Det kan blive enden på biomasse som brændsel i kraftværker, lyder dansk advarsel. Danske aktører kræver ministeren på banen.

Få udryddet al tvivl om, hvorvidt biomassen i kraftværkerne nu også er bæredygtig over for miljøet og klimaet en gang for alle.

Sådan lyder det fra Miljøudvalget i Europa-Parlamentet, der ønsker at skærpe EU-Kommissionens udspil til bæredygtighedskrav for træ til energiformål i EU.

”Nu gør Bruxelles endelig noget for at få fælles kriterier for bæredygtig biomasse, og så er der en debat om, hvor strikse de skal være. Her mener vi, at det er vigtigt, at der kun bliver brugt restprodukter til energiproduktion. Det skal være sådan, at træet skal være ubrugeligt til andre formål end energi,” siger Bas Eickhout, Miljøudvalgets ordfører på forslaget.

Login