V kritiserer ”såkaldte” forskere efter vandmiljø-læk: Landbrugspakken står fast

VANDMILJØ: Tal for vandmiljøets tilstand er ikke endelige, og derfor undrer Venstre sig over, at flere forskere kan komme med bastante konklusioner. Landbrugspakken står uantastet, fastholder miljøordfører Erling Bonnesen.

I Venstre vækker det i den grad forundring, at to eksperter i dagens Altinget kan sige, at vandmiljøet går tilbage.

”Det undrer mig meget, at såkaldte forskere lækker tal, som endnu ikke er færdigbehandlet. Og det undrer mig meget, at de såkaldte forskere på baggrund af foreløbige tal drager nogle meget bastante konklusioner,” siger miljøordfører Erling Bonnesen (V).

Meldingen kommer efter, at Altinget torsdag har offentliggjort lækkede tal, der viser, at vandmiljøet for tredje år i træk er i tilbagegang. Forskerne siger, at det er i modstrid til forventningerne til landbrugspakken, og at Danmark i yderste konsekvens kan være på vej mod brud på EU’s vandramme direktiv.

Forskere har ikke det hele med
Erling Bonnesen kritiserer, at forskerne kommenterer tallene.

”Vi ved, at man skal se på en udvikling over flere år. Det undrer mig meget, at man ikke peger på, at der også skal ses på andre ting. Og at man skal se på en udvikling over nogle år,” siger Erling Bonnesen.

Men det er jo netop en udvikling over tre år?

”Jo, jo. Men de konkluderer på noget, der ikke er gjort endeligt færdigt i Miljøstyrelsen. Jeg ser frem til at få de endelige tal,” siger Erling Bonnesen.

Men er du ikke bekymret for den retning, som de her tal viser?

”Jeg følger maksimalt med i alt, hvad der kommer. Og jeg kigger da bestemt også på de her tal. Men det undrer mig, at forskerne ikke tager det hele med,” siger Erling Bonnesen.

Står på mål for landbrugspakken
Han peger på, at det for nylig er kommet frem, at vandmiljøet flere steder er i bedring målt på niveauet for ålegræs.

”Vi har lige set, at det er kommet frem, at det danske vandmiljø – blandt andet Ringkøbing Fjord – er i klar bedring. Det blev dokumenteret, at der var klar bedring i bundplanterne. Så det undrer mig, at de såkaldte forskere melder ud, som de gør,” siger Erling Bonnesen.

Enhedslisten har kaldt ministeren i samråd, og Danmarks Naturfredningsforening mener, at man skal holde inde med verserende forhandlinger om en ny målrettet kvælstof-regulering af landbruget.

Men det afviser Erling Bonnesen pure.

”Jeg kan sige fuldstændig kontant, at vi kan stå fuldstændigt på mål for fødevare- og landbrugspakken. Og vi vil ufortrødent fortsætte arbejdet med at implementere den. Det er en god aftale,” siger han.

Forrige artikel Stik mod forventningerne i landbrugspakken: Vandmiljøet går tilbage Stik mod forventningerne i landbrugspakken: Vandmiljøet går tilbage Næste artikel S og DF kræver overblik over vandmiljøets tilstand efter nye algetal S og DF kræver overblik over vandmiljøets tilstand efter nye algetal
 • Anmeld

  Flemming Gertz · Landskonsulent

  Lidt fakta

  Landmænd fik lov til at gøde lidt mere i 2016. Den potentielle risiko for øget udvaskning vil primært være via et øget overskud af kvælstof i jorden i efteråret 2016. Kvælstof som planterne eventuelt ikke har fået optaget i løbet af sommeren. Det eventuelle øgede overskud vil udvaskes i afstrømningsåret 2016/2017 og pointen er, at det er først i forår/sommer 2017 at den eventuelle merudvaskning vil kunne slå igennem på målte klorofyl tal i havmiljøet. Ergo kan man ikke relatere de sidste års fremlagte stigning i klorofyl til Landbrugspakken.

  Når det regner mere over land skylles flere næringsstoffer ud i havet. I de år det er mere tørt skylles færre næringsstoffer ud i havet. Hvornår det regner på året har også betydning for størrelsen på udledningen.

  Stigning i klorofyl siden 2013 hænger sammen med øget nedbør

  Dertil kommer at man må overveje klorofyltal for 2016 i lyset af en gødningstank som kollapsede i Fredericia i februar 2016 med en udledning som måske kan have været op til 4000 ton N.

 • Anmeld

  David Jessen · Biolog og geograf

  Manglende evidens for nedbørseffekt.

  Hvis man sammenholder data for nedbør og for klorofylindhold er der ingen korrelation. Desuden var 2016 meget tør. 2017 ser ud til at.blive meget våd, så det bliver interessant at se data for 2017 og 2018. Omkring ålegræs. Det er en stor flerårig plante, den reagerer noget langsommere på ændrede forhold.