Welling: Vi mangler værktøjer til at bekæmpe luftforurening

OBS: Luftforurening er også sundhedsskadelig, selvom den ligger under EU’s grænseværdier, og det skal en ny oplysningskampagne fortælle københavnerne. Det er for tidligt at tage stilling til, om grænseværdierne skal sænkes, mener sundhedsborgmesteren.

Indbyggerne i København ved for lidt om luftforurening.

Det er sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Wellings (SF) konklusion på en undersøgelse, som hendes egen forvaltning har fået lavet blandt københavnerne. 

Selvom 89 procent svarer, at luften i København er forurenet, hæfter borgmesteren sig ved, at kun 15 procent er af den opfattelse, at luftforureningen i hovedstaden kan koste borgere livet. På samme spørgsmål svarer næsten hver anden, at de ikke mener, at niveauet af luftforurening i København er sundhedsskadeligt.

Login