Adgang til Matrikulære Arkivalier Online (MAO) for uddannelsesinstitutioner

Uddannelsesinstitutionen skal have indgået en databehandleraftale med Geodatastyrelsen før der kan tildeles adgang til MAO


Dette indhold er leveret automatisk via RSS uden ansvar for Altinget