Peter Engberg Jensen (69)

Formand, Den Sociale Kapitalfond, adj. professor, CBS, fhv. koncernchef, Nykredit
Uddannet: cand.polit. (Københavns Uni. 1978), ISMP (Harvard Business School 1992)

6. april 1953 Hjemmeside