Børnepsykiatrisk Selskab frygter, at nedlukningen kan have forværret lidelser hos unge

CORONA: Børne- og ungdomspsykiatrien har svært ved at holde kontakten til unge med symptomer på en psykisk lidelse under nedlukningen. Børnepsykiatere frygter, at nogle af de udsatte unge får hjælp for sent, og at tiden i isolation kan have forværret symptomerne hos de udsatte unge.

Børnepsykiatere frygter, at flere udsatte unge, som allerede viser symptomer på en psykisk lidelse, risikerer, at deres sygdomstilstand bliver forværret, da de har svært ved at få hjælp i øjeblikket.
Børnepsykiatere frygter, at flere udsatte unge, som allerede viser symptomer på en psykisk lidelse, risikerer, at deres sygdomstilstand bliver forværret, da de har svært ved at få hjælp i øjeblikket.Foto: Ólafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix
Cecilie Toft

Når politikerne skal åbne næste del af det danske samfund, bør udskolingen stå øverst på listen.

Det siger næstformand for Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab, speciallæge Hanne Børner i et interview med Altinget.

"Vi er meget bekymrede for de udsatte børn, som allerede inden og under coronakrisen har udvist symptomer på en psykisk lidelse. For i øjeblikket har de ikke mulighed for at få den hjælp, som de har brug for, og dermed risikerer man, at børnenes psykiske lidelse forværres," siger Hanne Børner.

Hun peger på, at forværringen hos nogle af de udsatte børn vil kunne forhindres, hvis børne- og ungdomspsykiatrien som normalt via samarbejdspartnere kunne komme i kontakt med dem fra risikogruppen. Og det vil de have bedre mulighed for, når skolerne åbnes for udskolingseleverne.

Hanne Børner nævner kommuner, pædagogisk-psykologisk rådgivning og egen praktiserende læge som samarbejdspartnere, der normalt henviser børn med psykiske problemer til børne- og ungdomspsykiatrien.

Men måske er der hjælp på vej.

Onsdag aften annoncerede statsministeren, at regeringen satser på at give de store elever en mere normal hverdag. Det sagde hun onsdag aften i forbindelse med forhandlingerne med Folketingets partier om næste fase af genåbningen.

”De store skolebørn får mulighed for at få mere af deres hverdag tilbage, også selv om der måske ikke bliver tale om en fuld skolegang,” sagde Mette Frederiksen til Ritzau ifølge DR.

Vi kan ikke kontakte udsatte børn
På grund af coronakrisen modtager de fleste store børn og unge i øjeblikket fjernundervisning, hvilket er problematisk, da lærerne ikke har mulighed for at holde øje med udsatte elever.

Det kan blandt andet være børn eller unge, som i forvejen oplever symptomer på en psykisk lidelse, og som risikerer at få en forværret tilstand, fordi de har svært ved at få hjælp i øjeblikket.

Hvorfor har lærerne ikke mulighed for at holde øje med de udsatte børn?

”Vi har hørt fra flere lærere, at mange af de elever, som underviserne særligt er bekymret for, ikke bruger fjernundervisningen, eller at de ikke deltager aktivt i fjernundervisningen. Derfor har lærerne ikke mulighed for at holde øje med eleverne, som hvis de modtog fysisk undervisning,” forklarer Hanne Børner.

Hanne Børner nævner også, at de elever, som lærerne særligt er bekymrede for, oftest kommer fra udsatte hjem, hvor en eller begge forældre har en form for misbrug eller en psykisk lidelse, som kan medføre, at de ikke holder øje med, om barnet får den rette støtte og undervisning.

Hvad er det konkret, du er bekymret for, kan ske under nedlukningen?

”Nedlukningen påvirker mange børn og unge. Men vi frygter særligt for, at børn fra udsatte familier, som allerede inden eller under coronakrisen har udvist symptomer på en psykisk lidelse, vil opleve, at deres sygdom bliver forværret, fordi vi ikke kan nå ud til dem i øjeblikket," siger Hanne Børner.

Hun henviser til, at Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab modtager 50 procent færre henvisninger, end de plejer.

Unge kan opleve mistrivsel efter corona
Ifølge Hanne Børner kan nogle børn og unge som konsekvens af nedlukningen risikere at opleve social mistrivsel, når de kommer tilbage i skolen.

Hun nævner, at nogle børn muligvis ikke vil have overskud til at lave skoleopgaver, når skolerne genåbnes, som eksempel.

Men hun understreger, at der er forskel på social mistrivsel og mistrivsel med baggrund i psykiske lidelser. Sidstnævnte kan i ubehandlet tilstand blive forværret eller endda risikere at skubbe til udviklingen af andre lidelser.

”Vi har hele tiden haft åben i børne- og ungdomspsykiatrien og har set de børn og unge, som allerede er tilknyttet. Men vi bliver bekymrede, når vi oplever, at vi ikke ser det samme antal henvisninger som før coronakrisen af endnu ikke udredte børn og unge,” siger Hanne Børner.

Hun påpeger, at man på nuværende tidspunkt ikke har konkret viden om, hvordan det har påvirket det enkelte barn eller den enkelte unge, da det vil kræve nærmere dokumentation og forskning.

Stilstand i det offentlige er et problem
Normalt modtager børne- og ungdomspsykiatriske centre henvisninger på unge, som har brug for hjælp fra offentlige institutioner som pædagogisk-psykologisk rådgivning, socialvæsenet hos landets kommuner og fra praktiserende læger.
Men i øjeblikket får selskabet meget færre henvisninger, end de plejer, og det er problematisk, siger Hanne Børner.

Hvorfor tror du, at I modtager færre henvisninger, end I plejer?

”Vi har været i dialog med ansatte i kommuner, som vurderer, at faldet i henvisninger skyldes stilstand i arbejdet hos kommuner og pædagogisk-psykologisk rådgivning. Men om det er, fordi folk ikke er på arbejde i øjeblikket, eller fordi de ansatte arbejder på en anden måde under krisen, ved vi ikke, og det er problematisk,” mener Hanne Børner.

Hun vurderer, at børne- og ungdomspsykiatrien ville have lettere ved at nå ud til de udsatte børn, som udviser symptomer på psykiske lidelser, og som risikerer at få det værre, hvis der ikke var stilstand på offentlige arbejdspladser.

Særligt vil det hjælpe, hvis udskolingsbørnene og de unge på ungdomsuddannelserne kommer tilbage i nogle faste rammer med nogenlunde almindelig skolegang, ifølge Hanne Børner.

”Så vil systemet atter få hånd i hanke med dem, og vejen til eventuel udredning og hjælp vil være genetableret. Vi plejer at sige rette hjælp til rette barn eller ung på rette tid af rette faglighed. Det har desværre slet ikke virket de seneste par måneder. Vi håber derfor, at vejene ind i systemet snart åbnes igen," siger hun.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Hanne Børner

Næstformand, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab, børnesagkyndig konsulent, Den Sociale ankestyrelse
speciallæge, børne- og ungepsykiatri

0:000:00