Debat

Brian Mikkelsen: Sådan bliver Danmark verdensmestre i velfærdsteknologi

Med et stærkt velfærdssamfund, og en lang tradition for offentligt-privat samarbejde har Danmark de ideelle rammer for at skabe en international førerposition indenfor velfærdsteknologi, skriver Dansk Erhvervs administrerende direktør Brian Mikkelsen. 15 konkrete indsatser skal sikre, det sker.

Dansk Erhvervs administrerende direktør, Brian Mikkelsen, mener, at de rette økonomiske incitamenter sammen med mere forskning og bedre data, kan gøre danske virksomheder til verdensmestre i velfærdsteknologi.
Dansk Erhvervs administrerende direktør, Brian Mikkelsen, mener, at de rette økonomiske incitamenter sammen med mere forskning og bedre data, kan gøre danske virksomheder til verdensmestre i velfærdsteknologi. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix
Brian Mikkelsen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Det er en kendt udfordring, at vi bliver flere ældre og samtidig færre hænder og hoveder i velfærdsfagene.

Senest så vi i sommerferien, at søgningen til velfærdsuddannelserne er faldet markant – og hvem skal så tage sig af os i fremtiden, når vi bliver syge, ældre og har brug for pleje?

Bedre brug af teknologi kan både frigive tid for personalet til meningsfulde og borgernære opgaver, og dermed mere nærhed og omsorg for borgeren. Men det kan også gøre plejefagene mere attraktive og appellere til unge, som er vokset op med teknologi og digitale løsninger.

Vi nærmer os et folketingsvalg i Danmark, og en kommende regering skal uanset partibogstaver forholde sig til de massive demografiske udfordringer, velfærdssamfundet står over for.

Dansk Erhverv lancerer derfor 15 konkrete anbefalinger til, hvordan en kommende regering kan gøre velfærdsteknologi til en ny dansk styrkeposition.

Data, test, incitament og eksport

Velfærdsteknologi er i dag udbredt og bruges på tværs af social- og ældreområdet, men vi har som samfund ikke for alvor sat brugen af velfærdsteknologi på formel og tænkt det sammen med borgerens selvbestemmelse og incitamenter på velfærdsområdet.

Et styrket innovationskredsløb på velfærdsområdet kan gøre velfærdsteknologi til en mere integreret del af velfærden til gavn for borgere, personale og samfund.

Hovedbudskabet i anbefalingerne er, at en dansk førerposition på velfærdsteknologi forudsætter et styrket innovationskredsløb på velfærdsområdet i Danmark. Anbefalingerne spænder over fire centrale temaer:

  1. Styrket opmærksomhed på datakvalitet- og adgang på velfærdsområdet
  2. Bedre muligheder for at teste nye løsninger og øget forskning
  3. Styrkede incitamenter for velfærdsleverandører til at investere i nye løsninger
  4. Bedre understøttelse af eksport af danske velfærdsteknologiske løsninger til udlandet

En af de konkrete anbefalinger er derfor, at en kommende regering igangsætter et eftersyn af tilsyns- og kvalitetsmodeller på ældre og socialområdet med henblik på at sikre, at al dokumentation på velfærdsområdet i 2030 er baseret på ensartede og logiske datastandarder.

Indsatser skal målrettes

Derudover skal der iværksættes analyser af de store omkostningsdrivere i velfærdssektoren, så vi kan målrette indsatsområder, hvor teknologien særligt kan gøre en kvalitativ forskel.

I forlængelse af analysen bør der opstilles 2030-mål med kvalitetsparametre, der kan indfries med en partnerskabsbaseret tilgang med inspiration fra sundhedsvæsenet.

Bedre brug af velfærdsteknologi kræver også et overskueligt overblik over løsningerne samt at der er incitamenter til at investere i løsningerne.

Velfærdstilbud såvel som borgere har behov for et samlet overblik over den velfærdsteknologi, der findes, som er velafprøvet og effektiv. Kommunernes Landsforening har et veletableret overblik over offentlige erfaringer med velfærdsteknologi.

Vi mangler et overblik over ikke-offentlige velfærdstilbuds erfaringer, og her skal vi undgå siloopbygning og skabe et samlet overblik over erfaringer med afprøvning af velfærdsteknologier på tværs af offentlige og ikke-offentlige velfærdstilbud.

Dermed kan alle få værdifuld indsigt i både de gode og mindre gode erfaringer.

Takster skal sikre, at kvalitet belønnes

Eksempelvis kan et botilbud i Hovedstaden måske skabe enormt stor værdi for den målgruppe, de hjælper, hvis de kender erfaringerne med en given velfærdsteknologi fra et andet botilbud i Nordjylland. Uanset om erfaringerne er fra et offentligt eller ikke-offentlige velfærdstilbud. 

Men vi er også nødt til at øge incitamenterne til at bruge velfærdsteknologi for blandt andet velfærdstilbud.

Der skal være en sammenhæng mellem brug af velfærdsteknologi, dokumentation for effekten, og den økonomiske belønning. Der skal være de rette incitamenter til at investere i velfærdsteknologi og til at løfte kvaliteten for borgerne.

Det kræver, at kvalitet belønnes i højere grad, også på lang sigt.

Den enkelte leverandør af hjemmepleje eller et botilbud skal have mulighed for at investere i velfærdsteknologi med henblik på et langsigtet økonomisk afkast, hvis teknologien hjælper til at løfte kvaliteten for borgeren. Her dækker taksterne ikke tilstrækkeligt i dag.

Lad os indfri det store potentiale for velfærdsteknologi fra idé til skalering. Vi skal sørge for, at udviklingen kommer både borgere, personale, leverandører og samfund til gavn.

Med de rigtige rammer og et styrket innovationskredsløb på det velfærdsteknologiske område kan vi styrke velfærden og velstanden i Danmark.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Brian Mikkelsen

Adm. direktør, Dansk Erhverv, bestyrelsesformand, Nationalmuseets Museumsråd
cand.scient.pol. (Københavns Uni. 1994)