Dansk Erhverv til SF-borgmester: Der er gode argumenter for private plejehjem

REPLIK: Sundheds- og omsorgsborgmester i København, Sisse Marie Welling, bør omfavne private plejehjem. De eksisterende er populære og kan afhjælpe et stigende behov i fremtiden, skriver Rasmus Larsen Lindblom.

Af Rasmus Larsen Lindblom
Velfærdspolitisk chef, Dansk Erhverv

Valgkampen er slut.

Alligevel er vi oppe på den helt store ideologiske klinge, når Københavns sundheds- og omsorgsborgmester, Sisse Marie Welling, her i Altinget lufter sin modstand mod private plejehjem.

Det er ærgerligt. For argumenterne for flere ikke-offentlige plejehjem er mange. 

Både økonomisk, midt i omfattende demografiske ændringer og, endnu vigtigere, for kvalitet og de ældres egne ønsker om valgfrihed. 

Mangfoldigheden er en styrke
I virkeligheden burde sundheds- og omsorgsborgmesteren omfavne et stærkere offentlig-privat samarbejde.

På samme måde som kommunens eget inspirerende arbejde med profilplejehjem, så bidrager kommunale, selvejende og private plejehjem samlet set til forskellighed og mangfoldighed i plejen og omsorgen.

Den mangfoldighed er efterspurgt. I Dansk Erhverv har vi tidligere spurgt de "kommende ældre" – det vil sige danskere mellem 60 og 70 år – om deres forventninger og deres præferencer til alderdommen.

Nok er man ikke "gammel", når man runder de 60 eller 70 år, som langt de fleste danskere heldigvis gør i fuld vigør. Men de fleste danskere planlægger her alderdom, opsparing og har ikke mindst holdninger og forventninger til den offentlige service.  

Kvaliteten er det vigtigste
Det handler grundlæggende om at skabe en offentlig sektor på borgernes præmisser, hvor man på tværs af tilbud kan sammenligne kvalitet og vælge velfærd. Det vinder også den offentlige sektor på.

Derfor er en ny plejehjemsoversigt på nettet vigtig, og derfor er vi tilfredse med, at landspolitikerne netop har indgået en aftale med KL om et bedre grundlag at måle og sammenligne kvalitet og borgertilfredshed på.

Lige nu skyder det ene friplejehjem efter det andet op. De er populære og har ofte lange ventelister. Det seneste forskningsprojekt (det tidligere Kora) viste netop, at de private plejehjem sagtens kan følge med i forhold til kommunale plejehjem, og mere til. 

Eller som en avis, ikke fysisk langt fra Københavns Rådhus, på malerisk vis formulerede det: "Private plejehjem laver den bedste persillesovs".

Fra persillesovs til økonomi
Og så har vi økonomien, som borgmesteren mener er truet med flere private plejehjem. Jeg vil modsat gå så langt som til at sige, at det også økonomisk er en bunden opgave at inddrage større dele af samfundet.

Selv KL peger på behovet for flere end 12.000 ekstra plejehjemspladser inden for de næste ti år.

Det kan Københavns sundheds-og omsorgsborgmester tale med sine kollegaer om fra de kommuner, der har en ældre befolkning end København, og som allerede nu står med en akut kapacitetsudfordring. Den opgave kan kommunerne ikke klare alene.

Landets populære friplejehjem skal eksempelvis have samme betaling som et tilsvarende kommunalt plejehjem. Ikke mere – ikke mindre. Grundlaget for den ganske rimelige ordning var også SF med til at stemme igennem tilbage i 2015. Ofte lægges murstenene med penge fra pensionskasser og ejendomsinvestorer og derved uden at belaste de kommunale anlægsbudgetter.

Bliver der konkurser på plejehjem
Slutteligt nævner borgmesteren konkurser i ældreplejen som et argument mod private plejehjem.

Nu er kun ét plejehjem gået konkurs i perioden 2009-2016.

Og alle borgmesterens eksempler er fra hjemmeplejen, som er helt anderledes skruet sammen økonomisk.

Den udfordring med konkurser er vi fælles om, og her var det positivt at se et Folketing i arbejdstøjet om en lovgivning i 2018. Blandt andet betonedes her forpligtelsen til ligebehandling. Det stemte også SF for. Men det er hjemmeplejen, ikke plejehjem.

Argumenterne for at samarbejde om flere ikke-offentlige plejehjem er således mange. Argumenterne imod? De er til gengæld til at overse.

Forrige artikel DI: Uden private plejehjem ser det sort ud for de ældre DI: Uden private plejehjem ser det sort ud for de ældre Næste artikel BUPL: Selvfølgelig kan der skaffes 10.000 pædagoger BUPL: Selvfølgelig kan der skaffes 10.000 pædagoger