Frivilligrådet roser nyt udspil til ændring af statslig støttestruktur

Frivilligrådet ser frem til, at der kommer fokus på administrative krav og budgetvejledninger i forbindelse med arbejdet for en forenkling af den statslige støttestruktur. Professor mener, at måden, midlerne på det sociale område uddeles på, besværliggør en afbureaukratisering.

“Vi er glade for, at der kommer en undersøgelse af den statslige støttestruktur, og vi glæder os rigtig meget til arbejdet”.

Sådan lyder den umiddelbare reaktion fra Frivilligrådets formand, Mads Roke Clausen, på Børne- og Socialministeriets udspil til det kommissorium, der skal kigge nærmere på, hvordan de statslige støtteordninger og økonomiske tilskud på det frivillige sociale område kan forenkles.

Et system, der har været kritiseret for at være bureaukratisk og tungt at danse med for særligt små organisationer, der har oplevet, at eksempelvis dokumentationskrav har taget fokus, tid og penge fra det frivillige arbejde, som støtteordningerne skal være med til at understøtte.

Login