Hvad føler koen? Egmont Fonden giver fem millioner til Marys drøm om et fælles sprog

DONATION: En check på 5,7 millioner kroner fra Egmont Fonden skal understøtte Mary Fondens ambition om at give sprogligt udfordrede børn et stærkere sprog. Metoden er inkluderende højtlæsning for de mindste.

Der findes ikke mange børn, som ikke på et tidspunkt i løbet af deres institutionelle liv er blevet bedt om at sætte ord på koens signaturlyd.

Men i dag er det ikke længere nok at vide og fortælle pædagogen i højtlæsningskrogen, at koen siger muuh. Nu skal læsningen i daginstitutionerne lære børnene at sætte ord på mere komplekse sensationer, tanker og følelser.

Hvor man tidligere ville spørge, hvad koen mon siger, er det i dag mere relevant at spørge, hvad koen tænker eller føler, når den står alene ude på marken. Måske den fryser? Og gad vide, hvad den mon skal have til aftensmad?

Det er i al fald tesen bag Mary Fondens serie af højtlæsningsvenlige børnebøger kendt som Læseleg. Og dermed også grunden til, at Egmont Fonden nu bevilliger 5.715.000 kroner til arbejdet med at styrke børns kommunikative evner gennem gode læseoplevelser og leg.

”Alle børn har brug for at kunne sætte ord på deres tanker og følelser – og mangel på sprog kan være en hindring i forhold til at indgå i fællesskabet og i at udvikle det enkelte barns fulde potentiale. Vi ved, at Læseleg virker, men vi har også en begrundet antagelse om, at vi kan målrette programmet endnu mere til de børn, der er allermest sprogligt udfordrede,” siger direktør i Mary Fonden Helle Østergaard.

Tosprogede får gavn af læsning
Læseleg er et konkret pædagogisk redskab, der ved hjælp af billedbøger gør det let at arbejde med børns sprog og kommunikative kompetencer i daginstitutioner og dagpleje. Bogserien er udviklet og drives af Mary Fonden i samarbejde med eksperter i børn og sprog.

Programmet blev lanceret i 2012 som det første, der i Danmark arbejdede med dialogisk læsning i en dansk pædagogisk praksis, og hvor den dialogiske læsning blev kombineret med børnenes leg.

Tidligere følgeforskning har vist, at konceptet har en positiv effekt på børns ordforråd, selvtillid og sociale relationer, men peger også på, at effekten for de sprogligt mest udfordrede børn, herunder tosprogede, kan styrkes. Når det gælder sproglige, matematiske og sociale evner, er en stor gruppe børn sat hele to år tilbage i forhold til deres jævnaldrende. Den gruppe af børn, der hører til de 15 procent svageste, har i en alder af fire og et halvt år et sprog, der er på niveau med en treårig eller under.

Og det er derfor, at Egmont Fonden nu støtter ønsket om at komme ud til en bredere gruppe end de cirka 1.400 dagtilbud og skoler, som i dag benytter sig af serien.

”Egmont Fonden har tiltrådt Småbørnsløftets mål om, at alle småbørn skal have et godt børneliv og udvikle de nødvendige forudsætninger for en god skolegang. En alderssvarende sproglig udvikling er helt afgørende for dette. Vi håber, at Læseleg med vores støtte kommer til at bidrage markant til, at ikke mindst udsatte børn tidligt i livet får den sproglige støtte, som de har behov for,” siger direktør i Egmont Fonden Henriette Christiansen.

Nemt i en presset hverdag
Hillerød er en af de kommuner, som arbejder med dialogisk læsning. Og selv om det lyder avanceret, behøver det ifølge sprogkonsulent Tina Hudlebusch ikke være mere avanceret, end når far eller mor hjemme i sofaen beder familiens mindste sætte ord på, hvad det egentlig er, koen og de andre dyr på bondegården slås med af tanker og følelser.

”I modsætning til traditionel oplæsning er ideen med dialogisk læsning at invitere barnet ind i en dialog omkring bogen. Det kan enten ske ved, at man stiller spørgsmål til bogens historie, der opfordrer barnet til at blive medfortæller. Men også ved at arbejde med teaterstykker, malerier eller andre kreative sysler, der tager afsæt i bogens univers,” siger hun.

Hillerød Kommune købte for fire år siden Mary Fondens bogserie hjem til samtlige kommunens institutioner. Pakket i en kuffert får man børnebøger, hæfter, fagmateriale samt adgang til download af nyt indhold.

Og selvom man i teorien kunne mene, at metoden bag konceptet er så simpel, at det kan kopieres af alle og enhver, er fordelen ifølge Tina Hudlebusch netop, at det passer godt ind i en travl hverdag.

”I en presset hverdag er det en stor fordel, at der kan hentes inspiration til arbejdet. Og at man derfor ikke behøver at skulle opfinde den dybe tallerken hver gang, men bare kan slå op i hæftet og gå i gang,” siger hun.

Donationen fra Egmont Fonden vil blandt andet gå til udvikling af pædagogiske kurser til personalet samt øget fokus på forældreinddragelse.

Forrige artikel CBS-professor bliver ny direktør for Vive CBS-professor bliver ny direktør for Vive Næste artikel Mercado om sociale fonde: Der kommer en god løsning til efteråret Mercado om sociale fonde: Der kommer en god løsning til efteråret