Juraprofessor: Nødret kan gøre det muligt at låse døre på plejehjem og bosteder

SMITTE: Rækker reglerne for magtanvendelse ikke i forsøget på at forhindre covid-19-smitte på plejehjem og bosteder, kan det ifølge ministerium være nødvendigt at gribe til nødret. Professor bakker delvist op.

Det kan ikke udelukkes, at medarbejdere på plejehjem og bosteder straffrit kan låse døre eller lave andre indgreb, som går ud over de gældende regler for magtanvendelse, i et forsøg på at forhindre spredning af covid-19-smitte.

Mens sundhedsmyndighederne med den nye skærpede epidemilov har fået nye muligheder for blandt andet tvangsmæssig behandling, så ændrer coronakrisen ifølge Social- og Indenrigsministeriet ikke på rammerne for magtanvendelse på socialområdet.

Men i en orienteringsskrivelse om covid-19-tiltag på socialområdet peger ministeriet på, at det kan være nødvendigt at bringe ”nødretslignende” overvejelser i spil, hvis ikke magtanvendelsesreglerne strækker i en konkret situation.

Login