Debat

Kfuk: Det tager i gennemsnit 150 timer, når socialtilsynet kommer på besøg

Sociale tilbud bruger hundredevis af timer på at forberede og gennemføre et besøg fra socialtilsynet. Men de mange timer kunne være var bedre givet ud, hvis man tilrettelagde tilsynsbesøget anderledes, skriver generalsekretær i Kfuk.

Tænk hvis de tilsynsførende fra hvert tilsyn kom samme dag og gennemføre tilsynsbesøget sammen. Så ville de få øje på de forskellige og indbyrdes modstridende krav, der stilles, skriver&nbsp;Ann-Sofie Bech von Hielmcrone.&nbsp;<br><br>
Tænk hvis de tilsynsførende fra hvert tilsyn kom samme dag og gennemføre tilsynsbesøget sammen. Så ville de få øje på de forskellige og indbyrdes modstridende krav, der stilles, skriver Ann-Sofie Bech von Hielmcrone. 

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Ann-Sofie Bech von Hielmcrone
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Sociale tilbud bruger i gennemsnit 150 timer på at forberede sig og gennemføre et socialtilsyn. Særligt det forberedende dokumentationsarbejde er meget omfattende.

Temadebat

Hvad skal det sociale tilsyn kigge efter, når det kommer på besøg?

Hvordan får vi et sociale tilsyn, der både sikrer udsatte borgeres ret til hjælp af høj kvalitet i hele landet, samtidig med at hverken de sociale tilbud eller socialtilsynet drukner i krav? Det sætter Altinget Social til debat henover de kommende måneder. 

Om Altingets temadebatter:
Altingets temadebatter sætter spot på et aktuelt nicheemne.

Alle indlæg er udelukkende alene udtryk for skribenternes egen holdning.

Har du lyst til at bidrage til debatten? Så er du velkommen til at skrive til Katja Gregers Brock på [email protected].

Det viser en rapport, som jeg er blevet præsenteret for i forbindelse med mit arbejde i regeringens ekspertudvalg på socialområdet. Det er timer, der mange steder går fra den socialfaglige praksis, og som – er min påstand – ikke altid står mål med det udbytte, der kommer ud af tilsynet.

Formålet med, at der i Danmark bliver gennemført tilsyn med sociale døgn- og behandlingstilbud, er ellers klart: Det skal sikre, at de borgere, der bor på botilbud og modtager behandling, får den ydelse, som de er visiteret til, og at den leveres på en faglig forsvarlig måde.

Tilsynet har derfor mange opgaver. De skal observere, om fagligheden er i orden, om den økonomi, tilbuddet har til rådighed, bliver brugt fornuftigt, om de fysiske rammer er gode og så videre.

Vi skal have mere ud af et tilsyn

Alligevel bliver vi ofte præsenteret for rystende nyheder om, at der findes sociale tilbud med et miljø, der hverken er sundt eller i orden for borgerne eller medarbejderne i tilbuddet. Og det skal vi selvfølgelig forsøge at gøre noget ved.

Det bør fremadrettet være en del af præmissen for bedømmelsen, at man skal kunne tale åbent også om det, der er svært.

Ann-Sofie Bech von Hielmcrone
Generalsekretær i Kfuks Sociale Arbejde

Socialtilsynet kan – når det fungerer efter hensigten – sikre, at vi opdager, når den er gal. Og det er godt. Men mon ikke vi kunne få mere ud af det kæmpestore arbejde, der er forbundet med at gennemføre et socialtilsyn?

Efter min opfattelse bør der ske et skifte i fokus med hensyn til den måde, socialtilsynet arbejder på. Som andre indlæg i Altingets temadebat om sociale tilsyn tidligere har gjort opmærksom på, er der behov for en opdateret vejledning til tilsynskonsulenterne, så vi sikrer en ensartet vurdering af de enkelte tilbud.

Desuden er det min oplevelse på baggrund af mange års erfaring med sociale tilsyn, at de mange timers forberedelse var langt bedre givet ud, hvis man tilrettelagde tilsynsbesøget, så det sikrede en langt højere grad af faglig refleksion i tilbuddene. 

Læs også

Skab en åben dialog

Størst faglig udvikling får man naturligvis, hvis man i tilbuddene altid har en åben dialog om udfordringer og reflekterer sammen over mulige forbedringer.

De mange tilsyn er i sig selv en meget stor arbejdsbyrde. Derudover sker det ofte, at de har modstridende krav til et tilbud.

Ann-Sofie Bech von Hielmcrone
Generalsekretær i Kfuks Sociale Arbejde

Hvis man nu kunne bruge tilsynsbesøget til at etablere en åben dialog med en tilsynsførende om dilemmaer i arbejdet, så ville det bidrage til at øge kvaliteten. Det ville også kunne erstatte noget af den omfattende skriftlige forberedelse til tilsynsbesøget, hvis man i højere grad kunne fortælle om og vise eksempler på eksisterende arbejde i stedet for at producere nyt af hensyn til tilsynet.

Men som Socialtilsynet arbejder i dag, er der ikke meget plads til en åben dialog, fordi tilsynet jo skal bedømme tilbuddet ud fra alt det, som tilsynet får indsigt i. Det bør fremadrettet være en del af præmissen for bedømmelsen, at man skal kunne tale åbent også om det, der er svært.

Hvis vi kan ændre Socialtilsynets fokus fra resultat til faglig refleksion blandt medarbejdere og ledere og med tilsynets konsulenter, er det min overbevisning, at de mange timer der bruges på tilsyn i dag, ville have en langt større positiv effekt på kvaliteten af arbejdet i de socialfaglige tilbud i Danmark. 

Læs også

Modstridende krav 

Der er også behov for, at man på nationalt niveau er villig til at koordinere tilsynene - både i forhold til lovgivningsramme og gennemførsel af tilsynene på tilbuddene.

Styrelsen for patientsikkerhed kan stille krav om håndsprit på gangen, mens Socialtilsynet ønsker det fjernet.

Ann-Sofie Bech von Hielmcrone
Generalsekretær i Kfuks Sociale Arbejde

Socialfaglige bo- og behandlingstilbud i Danmark får mange forskellige tilsyn. Socialtilsyn, tilsyn fra styrelsen for patientsikkerhed, arbejdstilsyn, brandstilsyn og derudover får mange også tilsyn fra levnedsmiddelkontrollen.

De mange tilsyn er i sig selv en meget stor arbejdsbyrde. Derudover sker det ofte, at de har modstridende krav til et tilbud, og så bliver det for alvor vanskeligt. At dette rent faktisk sker, underbygges af en rapport fra Ankestyrelsen, og er også blevet påpeget af andre interessenter på området, eksempelvis Selveje Danmark.

Helt konkret har jeg oplevet det flere gange i mit arbejde. Eksempelvis kan Arbejdstilsynet give kritik af, at personale bliver udsat for voldsomme fysiske udtryk fra en beboer, mens Socialtilsynet påbyder, at man ikke må gribe ind, før det fysiske udtryk påbegyndes, idet man ikke må anvende unødig magt.

Der findes også eksempler på, at Socialtilsynet kræver, at alle beboere har adgang til køleskabe i tilbuddet, mens Styrelsen for patientsikkerhed eller Levnedsmiddelkontrollen mener, at køleskabe – af hygiejnehensyn - ikke skal være tilgængelige for beboerne.

Styrelsen for patientsikkerhed kan også stille krav om håndsprit på gangen, mens Socialtilsynet ønsker det fjernet, da der kan være risiko for, at beboerne kan finde på at indtage håndspritten. 

Læs også

Flere tilsynsbesøg på samme dag

Det er blot nogle få eksempler, som jeg selv har været involveret i. De tydeliggør, hvor svært det kan være for et bo- eller behandlingstilbud at navigere i de mange forskellige tilsyn, der agerer ud fra hver sin lovgivning, som desværre ikke er tænkt sammen.

Socialtilsynet kan - når det fungerer efter hensigten - sikre, at vi opdager når den er gal. Men mon ikke vi kunne få mere ud af det kæmpestore arbejde?

Ann-Sofie Bech von Hielmcrone
Generalsekretær i Kfuks Sociale Arbejde

Hvis man i stedet kunne forestille sig en model, hvor de tilsynsførende fra hvert enkelt tilsyn kunne komme samme dag og gennemføre tilsynsbesøget sammen, ville de hver især kunne få øje på de forskellige og indbyrdes modstridende krav, der stilles.

På den måde ville man også sikre faglig refleksion, ikke bare imellem de enkelte sociale tilbud og tilsynskonsulenterne, men også indbyrdes mellem de forskellige tilsyn.

Fælles besøg ville på den måde understøtte relevant udvikling af tilsynene, lige som fokus på faglig refleksion og forbedringer understøtter relevant udvikling af tilbuddene. 

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Ann-Sofie Bech von Hielmcrone

Generalsekretær, KFUK's Sociale Arbejde
cand.jur. (Aarhus Universitet 2001)

0:000:00