Mercado har intet tidsperspektiv på løsning af overvågningssag

STØTTE: Børne- og socialminister Mai Mercado (K) kan ikke sige, hvornår der kommer en løsning i sagen om manglende støtte til forældre med svært handicappede børn. 

Det er fortsat uvist, hvornår der kommer en løsning i sagen om manglende hjælp til overvågning af handicappede borgere under 18 år i eget hjem.

Det lod børne- og socialminister Mai Mercado (K) forstå onsdag, da der var spørgetid til ministrene.

"Jeg kan garantere, at der bliver arbejdet rigtig hårdt på at finde frem til en løsning. Jeg tør bare ikke sige noget om tidsperspektivet for, hvornår de drøftelser vil være afsluttet," sagde Mercado med henvisning til forhandlingerne mellem ministeriet og Kommunernes Landsforening (KL) om en løsning.

Sagen strækker sig tilbage til 2015. Dengang afsagde Vestre Landsret en dom, der fastslog, at kommuner ikke må yde kontant støtte til hjælpetimer til overvågning efter servicelovens paragraf 95, stk. 3.

Login