Nu starter Ellemanns oprydning efter Manu Sareen

UDSPIL: Regeringen indleder onsdag forhandlinger om en reform af serviceloven. Forud går måneders forsøg på at klinke skårene mellem handicappede og kommuner.

Efter lang tids tilløb er social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V) onsdag klar til at præsentere sit bud på fremtidens regelsæt for støtten til handicappede og socialt udsatte voksne.

Med sit forslag skal regeringen på en gang sikre kommunerne bedre mulighed for at styre indsatserne og ikke mindst økonomien på området.

Samtidig skal de udsatte og handicappede borgere garanteres en mere fleksibel og hurtig sagsbehandling, uden at det går ud over deres rettigheder eller retssikkerhed.

Login