Ny formand for velfærdschefer vil forhindre amerikanske tilstande i danske kommuner

PORTRÆTINTERVIEW: Kommunerne risikerer at blive overbemandet af jurister, der ikke har borgernes behov som førsteprioritet, mener Jakob Bigum Lundberg. Mød socialchefernes nye talerør, som vil ændre forvaltningskulturen og skabe tillid til kommunernes opgaveløsning.

Vi nærmer os langsomt amerikanske tilstande i de danske kommuner, hvor ressourcerne i alt for høj grad bruges på juristeri og regelefterlevelse frem for på at hjælpe borgerne.

Det mener Jakob Bigum Lundberg, der er nyvalgt formand for Foreningen af Kommunale Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer i Danmark (FSD).

"Reglerne på kernevelfærdsområdet er blevet alt for komplekse på nogle områder. Derfor bruger kommunerne mange ressourcer på at administrere bureaukrati frem for at lytte og gå i dialog med borgerne om deres behov," siger han.

Login