Professionshøjskole: Forskning i udsatte børn er tilfældig og utilstrækkelig

DEBAT: Det er positivt, at udsatte børn nu er kommer øverst på på den politiske dagsorden. Forhåbentligt kan der også findes midler til at rette op på det forskningsmæssige efterslæb på området, skriver Annegrete Juul, Helle Rode Johansen og Frank Ebsen.

Af Annegrete Juul, Helle Rode Johansen og Frank Ebsen
Hhv. dekan, institutchef og docent fra Københavns Professionshøjskole

Børneområdet har for alvor bidt sig fast på den politiske dagsorden, og mens efteråret bar præg af debatten om normeringer i landets daginstitutioner, så er turen nu kommet til de mest udsatte børn i vores samfund.

Det er ubetinget positivt, at vi kan få en grundig drøftelse og en langsigtet plan for, hvordan vi hjælper og støtter børn i udsatte positioner. De bliver ofte klemt og glemt i den offentlige debat.

En af de absolut største udfordringer er alle de skift, som barnet oplever i sit liv. Det kan handle om ny vuggestue eller børnehave, gentagne skoleskift, ny sagsbehandler eller ny plejefamilie. For de udsatte børn sker der desuden ofte skift i de personer, de møder i kommunen, og for en del også, når de flytter fra plejefamilier og døgninstitutioner.

Lad os derfor skabe en indsats, som øger stabilitet, kontinuitet og sikrer alle børn i fremtidens samfund.

Personale skal være fagligt klædt på
På Københavns Professionshøjskole uddanner vi de pædagoger og socialrådgivere, som til daglig arbejder med netop børn i udsatte positioner. Vi vil gerne bidrage til en professionel indsats, der dels skaber de bedste overgange, samarbejder på tværs af sektorer og i alle tilfælde har øje for det udsatte barns situation i skole, daginstitution og ikke mindst familie.

Hver af vores professionelle – sundhedsplejersker, pædagoger, lærere og socialrådgivere – skal kunne tale med, forstå og handle med barnet i sig selv og i samspil med dets omgivelser. De professionelle skal målrettet og metodisk være klædt på til at hjælpe det enkelte barn bedst muligt.

Alle skal have stærke kompetencer, som hviler på indsigt og forståelse for arbejdsopgaven. Det handler om at sikre, at personalet ude i kommunerne er fagligt klædt på til at hjælpe og støtte børnene. Ligesom det handler om at skabe mere viden om effekten af anbringelser og forebyggelse samt udvikle metoder sammen med praksis, der øger chancelighed.

Vi ser det som en vigtig udfordring at sikre bedre resultater for udsatte børn og unge. Vi håber, at der kommer fokus på børns ret til en bedre behandling. Vi ser også, at familien i de fleste situationer vil være en vigtig part i behandlingen, mens det i nogle situationer er nødvendigt med et brud.

For de anbragte børn må opmærksomheden og følgeskabet øges, så de oplever en reel mulighed for kontakt, udvikling og kærlighed. Og ikke mindst bevarer muligheden for at vide, hvor de kommer fra.

Spredt og tilfældig forskning
Vi har desværre et stort forskningsmæssigt efterslæb i Danmark, når det handler om udsatte børn og unge, og hvordan de bedst muligt kan hjælpes. Der er en del viden fra udlandet, men det kan ikke ukritisk overføres til en dansk kontekst.

Det er og har i mange år været et paradoks, at forskningen på det følsomme og omkostningstunge område i Danmark er spredt, tilfældig og utilstrækkelig. På socialrådgiveruddannelsen på Københavns Professionshøjskole har vi haft held med at skaffe private midler til at forske i centrale områder i socialrådgiveres arbejde og udvikle, hvordan de for eksempel bliver bedre til at tale med børn og unge.

Vi savner dog en større politisk opbakning til at sikre flere forskningsmidler til området, men det kan være, at vi er nået til et vendepunkt nu.

Senere på året forventes regeringen at præsentere det samlede udspil på anbringelsesområdet, men har inden da varslet, at organisationer, kommuner og andre parter skal høres.

Det er meget positivt, at politikerne er åbne for input i denne proces, og vi glæder os meget til at byde ind med løsninger på et område, der i alt for mange år har været overset. Vi står som uddannelsessektor nemlig også på børnenes side.

Forrige artikel Handicapforbund: Kagebagning med børn bør ikke medregnes i arbejdsevnen Handicapforbund: Kagebagning med børn bør ikke medregnes i arbejdsevnen Næste artikel Lektor: Forældreperspektivet er dominerende i sager om udsatte børn Lektor: Forældreperspektivet er dominerende i sager om udsatte børn