Replik: Borgerne taber, hvis private aktører afskæres fra socialområdet

DEBAT: Tidligere direktør i Socialstyrelsen Knud Aarups påstande om, at private virksomheder inden for sociale indsatser virker imod hensigten, er kendetegnende for de fordomme, der eksisterer på området, hvilket er til skade for borgerne, skriver Jakob Scharff.

Af Jakob Scharff
Branchedirektør i DI

Det ærgrer mig, at Knud Aarup i et indlæg benytter DI som stråmand for at omtale sociale indsatser som indkøb af materielle artikler. Det har hverken DI eller jeg på noget tidspunkt argumenteret for. Der ligger faktisk slet ingen kyniske bagtanker bag mine ønsker, om at skabe en bred vifte af sociale tilbud, som kan skabe gode individuelle kvalitetstilbud til borgerne.

For de sociale indsatser, som gives til borgere med komplekse problemstillinger, er kendetegnede ved at være komplekse. Derfor kræver det også, at mange fagligheder (både socialfaglige- og økonomiske) bringes i spil. På samme måde er det vigtigt med en variation af tilbud til borgerne på området.

Behov for flere tilbud, ikke færre
For borgerne, der modtager de sociale indsatser, har komplekse problemstillinger. Derfor kræver de berørte borgere også forskellige tilbud. Nogle tilbud løses bedst af offentlige aktører, andre af selvejende – og nogle af private.

Det skaber både innovation, udvikling af tilbuddene og læringspotentialer aktørerne imellem. Begynder man derimod at afskære aktører fra at bidrage, ender vi i stedet med færre – og ikke flere – nuancer og variation i tilbuddene. Det, mener vi i DI, er den forkerte vej at gå.

Jeg er dog enig i Knud Aarup’s betragtninger om, at der er stort behov for fundamentale forandringer i de sociale indsatser i Danmark. Men vores vurdering er, at forandringerne er i gang med at ske i dag. Nye tilbud og behandlingsformer springer frem.

Og tilbuddene finder inspiration på tværs af hinanden. Begynder Danmarks politikere nu at lovgive ud fra enkeltsager og skræmme private aktører væk, taber vi det gode arbejde, som foregår i dag på gulvet.

Knud Aarup fremhæver selv mottoet ”fordi alle vinder, når ingen taber”. Her er vi også enige. Og vi tror tillige på, at "alle vinder, når vi samarbejder".

Forrige artikel Debat: Botilbudsområdet skal ikke bare ændres – det skal gentænkes Debat: Botilbudsområdet skal ikke bare ændres – det skal gentænkes Næste artikel Selveje Danmark: Debat om hjemløsetilbud mangler nuancer Selveje Danmark: Debat om hjemløsetilbud mangler nuancer
Børnerådet får ny formand

Børnerådet får ny formand

NYT JOB: Den nuværende formand i Dansk Flygtningehjælp, Agi Csonka, er blevet udpeget som ny formand for Børnerådet. Hun afløser Mette With Hagen på posten.