Sådan fordeler bredt flertal pengene fra social investeringsfond

DEAL: Den Sociale Investeringsfond skal i 2020 investere i udsatte børn og unge, trivsel, arbejdsmiljø og forebyggelse af livsstilssygdomme. Det har et bredt flertal af partierne bag investeringsfonden besluttet.

Partierne bag Den Sociale Investeringsfond er blevet enige om fastlæggelsen af fondens investeringsområder i 2020.

Her skal fonden arbejde med at udvikle og investere i indsatser inden for temaerne udsatte børn og unge, trivsel, arbejdsmiljø og forebyggelse af livsstilssygdomme.

De valgte temaer er i hovedtræk en forlængelse af de investeringsområder, der blev fastlagt for fondens arbejde i 2019. Også her var anbragte børn, livsstilssygdomme og arbejdsmiljø på dagsordenen. Det nye er i år, at indsamtsområdet vedrørende anbragte unge udvides til også at omfatte hjemløse unge.

Login