SF og EL: Genindfør det obligatoriske helbredstjek for flygtninge

FLYGTNINGE: Blot 13 ud af 88 kommuner har en systematisk indsats, der kan opspore flygtningebørn med psykiske problemer. SF og Enhedslisten ønsker derfor at genindføre det obligatoriske helbredstjek for flygtninge. Socialdemokratiet vil stille spørgsmål til integrationsministeren på baggrund af tallene.

44 ud af 88 adspurgte kommuner har ikke en systematisk indsats til at opspore flygtningebørn i daginstitutioner og folkeskoler med psykiske problemer.

Samtidig er det kun 13 ud af de adspurgte 88 kommuner, der kan svare ja til, at de har en decideret systematisk indsats rettet mod at finde frem til flygtningebørn med psykiske problemer og krigstraumer. Det skriver P - Psykologernes fagmagasin.

Seniorforsker Edith Montgomery ved Dignity - Dansk Institut Mod Tortur kritiserer udviklingen og siger til magasinet, at tallene er et udtryk for, at kommunerne “ikke gør nok for at opspore de flygtningebørn, der har det svært”.

Login