Stor forskel på kontrol med bosteder og plejefamilier

SOCIALTILSYN: Ny evaluering varmer op til politiske forhandlinger om tilsynsreformen. Ministeren kræver mere ensartethed og systematik på tværs af de fem socialtilsyn. Og så vil hun se nærmere på private tilbud, som får flest løftede pegefingre af tilsynet.

Det er socialtilsynets opgave at godkende og kontrollere plejefamilier og sociale tilbud for børn og unge.

Men der er stor forskel på de fem socialtilsyn – som varetages af én kommune i hver region – når det kommer til brugen af påbud, sanktioner, fordelingen af anmeldte og uanmeldte besøg, inddragelse af børn og unge og godkendelse af nye tilbud og plejefamilier.

Det viser en ny evaluering af tilsynsreformen fra 2014, som Socialstyrelsen netop har offentliggjort.

Login