Virksomheder kritiserer kommuner for kunstigt lave priser på sociale tilbud

PRIS: Kommuners tilbud til ældre og socialt udsatte fremstår ifølge brancheorganisationer ofte billigere end private alternativer, fordi ikke alle omkostninger tælles med. KL og professor savner dokumentation for kritikken.

Private leverandører af velfærdsydelser lige fra hjemmepleje til botilbud for psykisk syge oplever at være i unfair konkurrence med kommuners egne tilbud.

Det er i hvert fald oplevelsen blandt medlemmer af erhvervsorganisationen Dansk Erhverv og den tilknyttede brancheorganisation Selveje Danmark.

I en ny rapport peger de to organisationer på en række eksempler på, at private og selevejede velfærdsvirksomheder bliver underbudt på prisen af offentlige institutioner, der ikke medregner deres reelle omkostninger.

Login