Spastikerforeningen: Overlad ikke den vederlagsfri fysioterapi til kommunerne

REPLIK: Det skal fortsat være lægerne, der har ansvar for den vederlagsfri fysioterapi, skriver Mogens Wiederholt, direktør i Spastikerforeningen, og erklærer sig dybt uenig med seks kommunale chefer, der vil have ansvaret overladt til kommunen.  

Af Mogens Wiederholt
Direktør i Spastikerforeningen

Hele seks kommunale chefer stod forleden frem her på Altinget for at slå til lyd for, at visitationen til den vederlagsfri fysioterapi skal overgives fra de praktiserende læger til den kommunale sagsbehandling.

Unødvendigt angreb på ordningen
De seks chefer lægger ikke skjul på, at baggrunden for ønsket primært er besparelser. Vederlagsfri fysioterapi er, i deres optik, blevet et tag-selv-bord, hvor lægerne ødsler med kommunens penge. Ovenikøbet uden at kommunerne ”bliver hverken oplyst om, hvornår borgeren begynder træningen eller omfanget af træningen”, som det formuleres i debatindlægget.

Hvis der blot er et minimum af baggrund for den påstand, så må man tage den diskussion up front med lægerne. Men det er ikke et argument for et frontalangreb på hele ordningen. Og da slet ikke et argument for et fuldstændig fagligt ubegrundet forslag om at placere henvisningen hos en – må man forstå – mere styrbar kommunal medarbejder.

”Det er sådan set et rigtig godt træningstilbud, som mange borgere har gavn af”, hedder det om den vederlagsfri fysioterapi i artiklen. Men den indsats, der gives i form af vederlagsfri fysioterapi, er ikke bare et ”træningstilbud”. Det er simpelthen ikke i orden at italesætte vederlagsfri fysioterapi, som var det en eller anden form for spa- eller wellnessophold, der skal begrænses for at få råd til ”kernevelfærd”.

Vigtigt med fagligt professionelle
For de mange spastikere, der modtager vederlagsfri fysioterapi, er fysioterapi kernevelfærd. Fysioterapi er behandling, og ofte den eneste behandling mange voksne spastikere får. En behandling, de er helt afhængige af for at vedligeholde kropslige funktioner, forebygge kropsligt forfald, senskade og for tidlig død. For rigtig mange spastikere er fysioterapi en lige så vigtig behandling, som medicin og kirurgi er for andre målgrupper. Derfor er det selvfølgelig også en læge, der skal ordinere behandlingen.

Hvis man, som de seks – med al respekt – kommunale teknokrater foreslår, overlader det til økonomisk styrbare kommunale sagsbehandlere at visitere til fysioterapeutisk behandling, så vil der i løbet af få år ikke være mange spastikere, som modtager vederlagsfri fysioterapi. Med udgangspunkt i en lunken National Klinisk Retningslinje for fysioterapi til mennesker med cerebral parese, vil det kommunale embedsværk hurtigt kunne blive enige med sig selv om, at fysioterapi til spastikere er helt overflødig.

Derfor er det helt afgørende, at visitationen til vederlagsfri fysioterapi forbliver i et fagligt professionelt miljø, som er styret af sundhedsfaglige og helbredsmæssige hensyn – og ikke af vilkårlig kommunal økonomi.    

Forrige artikel Yngre Læger: Overbehandling skaber utryghed for patienterne Yngre Læger: Overbehandling skaber utryghed for patienterne Næste artikel Fysioterapeuterne: Vederlagsfri fysioterapi handler ikke kun om økonomi Fysioterapeuterne: Vederlagsfri fysioterapi handler ikke kun om økonomi
  • Anmeld

    Flemming Juul Hansen · Børneneurolog på RH gennem 42 år - pensioneret i 6 år nu.

    Kommuner skal ikke tage stilling til behandling.

    Efter man i l981 afskaffede den "Kontrollerede Familiepleje" er der sket en konstant tilbagegang i varetagelsen af kronisk handicap. Denne varetagelse bør holdes uden for kommunerne - med eget ministerium og eget budget. Al sagsbehandling bør igen foregå dér, ledet af eksperter. Grundlæggende for CP behandling er bevægelse, men det gælder alle former for kronisk, fysisk handicap. Behandlingen, individuelt tilpasset af eksperter, er kontinuerlig og daglig fra diagnose til død. Ingen har endnu indsigt i, hvor ofte kontakt med behandlerne bør finde sted. Meget anden behandling vil være overflødig.