Usikkerhed om fremtiden efter Peter Gøtzsches eksklusion

EKSKLUSION: Professor Peter Gøtzsche er på stormøde i Edinburgh blevet udvist fra medlemskab af det internationale Cochrane-samarbejde. Fremtiden for Nordic Cochrane Center er uvis.

Professor og leder af Nordic Cochrane Center på Rigshospitalet, Peter Gøtzsche, er blevet ekskluderet af det internationale Cochrane-samarbejde. Det skriver Gøtzsche selv i en officiel udtalelse.

Ifølge Gøtzsche er der ikke blevet givet nogen fornuftig forklaring på eksklusionen, bortset fra at han har været medvirkende til at skade organisationens omdømme.

Gøtzsche har ved flere lejligheder kritiseret organisationen for at glemme sine oprindelige mål og principper, idet han mener, at organisationen er blevet en overskudsdrevet forretning frem for en videnskabelig græsrodsorganisation.

Login