DI: Forskning sætter fodaftryk

DEBAT: Etableringen af det nye center for transportforskning på DTU lover godt for fremtiden, mener DI-direktør Michael Svane. Forskningen er vigtig, og derfor skal målsætningerne også være markante, skriver han.

Af Michael Svane
Direktør for DI Transport

DTU slog i går dørene op til det nye tværgående center, Transport DTU. Det skete med et kick-off arrangement, der markerer, at ambitionsniveauet på transportområdet er intakt til glæde for transportsektoren og samfundet som helhed.

Vi har brug for ambitiøs transportforskning, der evner at sætte sig spor i virkeligheden. Transportforskning både kan og skal gøre en forskel.

Fremtiden er funderet på forskningen
Transportforskningen skal blandt andet understøtte vigtige politiske beslutninger, så de skibe, politikere og andre sætter i søen, er på sikker kurs. Det gælder eksempelvis i forhold til at sikre mest mulig mobilitet for pengene og det lavest mulige carbon footprint. 

Der er også brug for resultater, som kan bruges af erhvervslivet. Det gælder eksempelvis i forhold til at løfte produktiviteten og effektivisere logistikken.

Verden er i hastig forandring. Det gælder i særlig grad på transportområdet, hvor den teknologiske udvikling både skaber nye muligheder og nye udfordringer. Forskningen skal sætte fodaftryk, der peger fremad. Derfor skal forskningen også have fokus på de nye dagsordener som eksempelvis disruption og digitalisering.

Et fagligt fyrtårn
Transportforskning trækker på flere faglige discipliner. Etableringen af Transport DTU skal bidrage til at styrke tværfagligheden. 

Her spiller Transport DTU en vigtig rolle i forhold til at koordinere samarbejdet mellem forskningsmiljøer på tværs af DTU og transportsektoren. Samtidig er det utroligt vigtigt, at man med Transport DTU sikrer, at der fortsat er én indgang til transportforskningen på DTU.

Transport DTU skal være et fagligt fyrtårn, der sætter faglige fodtryk, der er så markante, at man kan se dem i resten af verden. 

Et fagligt fyrtårn spiller også en central rolle, når vi har brug for at blive klogere på områder, hvor vi gerne vil vide mere. Det gælder blandt andet i forhold til bredere økonomiske effekter og gevinster for erhvervslivet ved trafikale investeringer.

Vi har brug for forskning, der sætter fodaftryk. Vi har også brug for forskere, der kan løbe hurtigt. Vi lever i en verden, hvor mange ting udvikler sig i hastigt tempo. Derfor er det vigtigt, at forskningen også kan levere hurtige resultater.

Ambitionerne er høje
I DI har vi den klare forventning, at Transport DTU selvstændigt kan sikre, at virksomhederne får adgang til forskningsresultater overalt i verdenen. 

Transport DTU må og skal have et højt ambitionsniveau også i relation til førende udenlandske forsknings- og vidensmiljøer.

Programmet for kick-off-arrangementet illustrerer, at Transport DTU er klar til at levere de forskningsmæssige fodaftryk, vi fremover får brug for. Fodaftryk, der skal sættes i samarbejde med de mange aktører fra transportsektoren. 

DI er parat til at indgå i et forpligtende samarbejde med Transport DTU.

 

Forrige artikel Økologisk Råd: Nye veje løser ikke trængsels-problemet Økologisk Råd: Nye veje løser ikke trængsels-problemet Næste artikel Flyvebranchen: Har Danmark fået sin første luftfartsminister? Flyvebranchen: Har Danmark fået sin første luftfartsminister?