Debat

DI: Mobilitetsmål frem for bus- og togmål

TRANSPORTDEBATTEN: Trængselskommissionen foreslår et sæt af indikatorer for kvaliteten af transportsystemet, så man systematisk kan følge udviklingen i mobilitet og tilgængelighed. Det er et godt forslag, skriver Michael Svane, branchedirektør, DI Transport.

Foto: DI
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Michael Svane
Branchedirektør, DI Transport

Det kræver medvind at realisere den ambitiøse målsætning fra aftalen om en grøn transportpolitik fra 2009 om, at den kollektive transport skal løfte det meste af fremtidens vækst i trafikken.

På trods af masser af medvind ser det dog ud til, at det bliver svært at realisere målene for bus- og togtrafikken.

Massive investeringer i den kollektive transport har givet togmålene masser af medvind. I regeringsgrundlaget fra oktober 2011 står, at 2/3 af midlerne til infrastruktur skal gå til den kollektive transport. Og med 28,5 mia. kr. fra Togfonden DK får banen et historisk løft.

Fakta
Transportdebatten på Altinget : transport har til formål at fokusere og styrke den transportpolitiske og transportfaglige debat i Danmark.

Løbende inviterer Altinget : transport derfor eksperter, politikere, fagfolk og interesseorganisationer til at debattere udvalgte emner og/eller problemstillinger inden for transportområdet.

Transportdebatten vil den kommende tid sætte fokus på 2030-målene, som en bred kreds i Folketinget blev enige om i 2009. Målet er at fordoble togtrafikken og sikre 50 procent mere bustrafik i 2030.

En ny fremskrivning, som DTU Transport har lavet på baggrund af Landstrafikmodellen, viser dog, at togtrafikken, selv med store planlagte investeringer i metro og timemodel, kun vil stige med 38 procent frem mod 2030.

Bustrafikken vil sågar falde med syv procent i perioden.

De konkrete målsætninger tager afsæt i et bredt politisk ønske fra 2009, om at den kollektive trafik i fremtiden skal bære det meste af væksten i transporten.

Men selvom intet tyder på, at man hverken når de konkrete bus- eller togmål, vil den kollektive trafik stadig stige markant mere end vejtrafikken.

Spørgsmålet er dog, hvordan det skal lykkes at nå de konkrete mål, og er de overhovedet realistiske? Eller er 2030-målene allerede forældede og ”ligegyldige”, og hvis det er tilfældet, hvilke målsætninger er der så behov for i forhold til den kollektive trafik?

Deltag i debatten. Send dit indlæg til [email protected].

Den økonomiske udvikling har også givet medvind til bus- og togmålene. I de sidste fem år har den økonomiske vækst været ret begrænset.

Når der er mindre gang i hjulene i økonomien, er der også mindre gang i hjulene på vejene. Begrænset vækst i biltrafikken gør det lettere for den kollektive transport at løfte det meste af trafikvæksten.

Vi har brug for overordnede transportpolitiske pejlemærker, hvor der er fokus på høj mobilitet og fremkommelighed. 

Michael Svane
Branchedirektør

Samtidig betyder urbaniseringen, at den kollektive transport får et større kundegrundlag, da det netop er for transporten i og mellem de større byer, at den kollektive transport har sin styrke.

Sæt mål for mobilitet og spildtid
Det kan være fornuftigt at styrke den kollektive transport, men det er ikke ensbetydende med, at et overordnet transportpolitisk mål skal være, at den kollektive transport skal løfte det meste af trafikvæksten.

Et ensidigt fokus på den kollektive transport indebærer, at man ikke får mest mulig mobilitet for pengene.

I en ny strategi fra Finansministeriet om offentlige investeringer understreges, at de offentlige investeringer skal prioriteres, så samfundet samlet set får mest for pengene.

Vi er nødt til at prioritere investeringerne i trafikal infrastruktur efter vækstbidrag og samfundsøkonomisk afkast.

Høj mobilitet er vigtig for de fleste borgere og virksomheder. I DI’s undersøgelse Lokalt Erhvervsklima 2014 er infrastruktur og transport for femte år i træk det område, den største andel af virksomhederne mener, der bør sættes ind for at forbedre.

Brug for indikatorer
Vi har brug for overordnede transportpolitiske pejlemærker, hvor der er fokus på høj mobilitet og fremkommelighed. Et ambitiøst transportpolitisk mål kunne eksempelvis være, at vi fremover ikke må spilde mere tid i trafikken, end vi gør i dag.

Nogle vil nok tænke, at et sådant mål ikke er særligt ambitiøst, mens andre vil påpege, at målet er uhyre ambitiøs, da fortsat trafikvækst vil kræve omfattende initiativer og investeringer for blot at fastholde spildtiden på det nuværende niveau.

Trængselskommissionen foreslår, i sin rapport fra efteråret 2013, et sæt af indikatorer for kvaliteten af transportsystemet, så man systematisk kan følge udviklingen i mobilitet og tilgængelighed.

Det er et særdeles relevant forslag.

Det er lettere at følge op på målbare pejlemærker for udviklingen i mobiliteten. Vi har eksempelvis brug for løbende opgørelser af spildtiden i trafikken.

Vi skal løbende tage temperaturen på trængslen og på den baggrund træffe beslutning om nødvendige indsatser og investeringer. 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Michael Svane

Formand, Rådet for Sikker Trafik
cand.jur. (Københavns Uni. 1982)

0:000:00