Debat

Drivkraft Danmark og Tekniq: En effektiv udrulning af ladeinfrastruktur kræver en opdatering af rammebetingelserne

Elselskaberne anfører, at reguleringen af deres økonomi begrænser mulighederne for at investere forud på den forventede efterspørgsel af ladestandere til elbiler. Derfor opfordrer vi politikerne til at se på rammebetingelserne, skriver Drivkraft Danmark og Tekniq. 

Danskerne står i kø for at købe elbiler som aldrig før.
I den forbindelse er det værd at
overveje, hvordan offentlige støttemidler anvendes bedst, hvordan udrulningen
sker så smidigt som muligt, og hvordan ladeinfrastrukturen kan spille sammen
med et elnet, der vil blive presset i stigende grad, skriver Drivkraft Danmark og Tekniq.
Danskerne står i kø for at købe elbiler som aldrig før. I den forbindelse er det værd at overveje, hvordan offentlige støttemidler anvendes bedst, hvordan udrulningen sker så smidigt som muligt, og hvordan ladeinfrastrukturen kan spille sammen med et elnet, der vil blive presset i stigende grad, skriver Drivkraft Danmark og Tekniq.Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix
Troels Blicher Danielsen
Jacob Stahl Otte
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Der blev i mange år talt om ”hønen og ægget”, når talen faldt på elbiler. Var det manglende ladestandere, der gav ladeangst, og dermed forsinkede overgangen til elbiler, eller var det de manglende elbiler, der gjorde det uinteressant at investere i den nødvendige ladeinfrastruktur?

I dag er dette spørgsmål helt overflødigt, da der udrulles ladeinfrastruktur hjemme og på stationer i et hidtil uset tempo, mens danskerne står i kø for at købe elbiler som aldrig før. Derfor er relevante spørgsmål er i dag, hvordan udrulningen af den offentligt tilgængelige ladeinfrastruktur sker bedst, billigst og smartest?

I den forbindelse er det værd at overveje, hvordan offentlige støttemidler anvendes bedst, hvordan udrulningen sker så smidigt som muligt, og hvordan ladeinfrastrukturen kan spille sammen med et elnet, der vil blive presset i stigende grad.

Vi ser bestemt ikke manglende vilje fra elselskabernes side, men deres prioriteringer og manglende ressourcer er et stort problem

Troels Blicher Danielsen og Jacob Stahl Otte
Hhv. adm. direktør i Tekniq Arbejdsgiverne og direktør i Drivkraft Danmark

Drivkraft Danmark repræsenterer blandt andet landets ladeoperatører og tankstationer, mens Tekniq Arbejdsgiverne blandt andet repræsenterer de installatører, der opsætter ladeinfrastrukturen.

Sammen har vi tre anbefalinger til politikerne, der understøtter en smart og fokuseret udrulning af ladeinfrastruktur i Danmark.

For det første bør man fokusere den offentlige støtte på de områder, hvor markedet har svært ved selv at levere. Derudover bør man stille krav om fast-track hos elselskaberne, så ladeoperatørerne ikke skal vente op mod et år på nettilslutningen.

Slutteligt bør man øge de økonomiske incitamenter til at lade smart og sende el tilbage til elnettet. På den måde kan elbilerne understøtte fremtidens elnet.

Elselskaberne mangler ressourcer
De seneste år er der udmøntet en række offentlige puljer til ladestandere over hele landet. Støttepuljerne har accelereret udrulningen af ladeinfrastruktur, men spørgsmålet er, om der nogle steder er givet offentlig støtte til ladestandere, der var kommet op uanset hvad.

Samtidig er der stadig områder af landet, hvor ladeinfrastrukturen halter langt bagefter. Det gælder for eksempel tyndt befolkede områder og boligforeninger. Derfor opfordrer Drivkraft Danmark og Tekniq Arbejdsgiverne politikerne til fremadrettet at fokusere den økonomiske støtte på de områder, hvor markedet ikke selv leverer.

Læs også

Dermed kan det offentlige både sikre en effektiv udrulning af ladeinfrastruktur og en målrettet anvendelse af de offentlige midler. Det gavner både elbilisterne og skatteborgerne. Et andet politisk fokusområde bør være de lange tilslutningstider hos de lokale elnetselskaber.

I dag oplever ladeoperatørerne nogle steder op mod et års ventetid, før de kan få tilsluttet ladestandere til elnettet. Det er både stærkt problematisk ud fra et samfundshensyn og ud fra et investeringshensyn hos de operatører, der ønsker at etablere ladestandere.

Vi ser bestemt ikke manglende vilje fra elselskabernes side, men deres prioriteringer og manglende ressourcer er et stort problem. Elselskaberne anfører, at reguleringen af deres økonomi begrænser mulighederne for at investere forud på den forventede efterspørgsel. Det dur naturligvis ikke i en tid, hvor elektrificeringen går rigtig hurtigt.

Der skal investeres forud for efterspørgslen
Derfor opfordrer vi politikerne til at se på rammebetingelserne, så det bliver muligt for elselskaberne at investere forud for efterspørgslen, og at der indføres en fast-track ordning, hvor tilslutning af ladestandere får forrang, når der skal prioriteres net-tilslutninger.

De mange elbiler vil presse elsystemet både på nationalt niveau og især lokalt. Derfor giver det rigtig god mening, at elbilerne lades smart op, når der er masser af VE-strøm i nettet. Samtidig kan fremtidens elbiler og smarte ladere sikre, at elbilernes kan sende strøm tilbage i elnettet, når der er behov for det (”V2G”-op-ladning).

Med smart opladning og på sigt V2G kan elbilerne understøtte el-systemet og dermed begrænse de udgifter, der vil være til at udbygge dette. Derfor opfordrer Drivkraft Danmark og Tekniq Arbejdsgiverne til at øge de økonomiske incitamenter, så elbiler kan bidrage med fleksibilitet i elnettet.

Med øget politisk fokus på disse tre anbefalinger, mener vi, at der kan sikres en hurtigere og mere effektiv udrulning af opladning til de mange nye elbilister i Danmark.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Troels Blicher Danielsen

Adm. direktør, Tekniq Arbejdsgiverne
cand.scient.soc.

Jacob Stahl Otte

Direktør, Drivkraft Danmark
cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 1993), MA International Relations (Lancaster University, 1991)

0:000:00