Elbilkommission vil skrue op for afgifter: Sådan får vi grønnere biler

GRØN OMSTILLING: Den såkaldte Eldrup-kommission har mandag præsenteret sine forslag til, hvordan man kan gøre den danske bilpark grøn. Få overblik over anbefalingerne her. 

Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix
Katrine Falk Lønstrup

Højere bilafgifter er vejen frem, hvis danskerne skal flyttes over i grønne biler.

Sådan lyder det fra Anders Eldrup og den såkaldte elbilkommission, som mandag har præsenteret sine anbefalinger til et nyt, grønt bilafgiftssystem, der skal gøre bilparken grønnere.

"Kommissionen har udarbejdet en ny model for bilbeskatningen og illustrerer effekterne af at ændre på forskellige "stilleskruer" i skattesystemet. Kommissionens analyser viser, at der ikke er en simpel vej til grøn omstilling af bilparken, som opfylder alle hensyn på en gang," udtaler Anders Eldrup i en pressemeddelelse.

Eldrup og hans kollegaer i Kommissionen har haft til opgave at balancere mellem flere hensyn i deres anbefalinger. Udover målet om at nedsætte CO2-udledningen og få flere nul- og lavemissionsbiler på vejen har der også været et ønske om, at det ikke skal blive for dyrt for statskassen. Derudover skal de samfundsøkonomiske omkostninger begrænses, og nuværende fordelingsprofil i beskatningen skal bevares.

Den balanceakt er svær, og derfor foreslår Kommissionen nu i alt fire konkrete afgiftsmodeller, der på forskellig vis imødekommer de forskellige ønsker.

Anbefalingerne har været undervejs i halvandet år, siden Kommissionen blev nedsat i januar 2019 af den daværende VLAK-regering. Efter præsentationen af denne rapport vil Kommissionen fortsætte arbejdet med den anden og sidste rapport, som forventes at blive færdiggjort ved årsskiftet.

Få overblik over anbefalingerne her.

Indfasning af nul- og lavemissionsbiler
Det anbefales, at afgifterne på nul- og lavemissionsbiler indfases langsommere end i det gældende afgiftssystem. Det vurderes, at afgifterne på nul- og lavemissionsbiler vil skulle holdes betydeligt lavere end for tilsvarende konventionelle biler frem mod 2030 - med fuld normalisering efter 2030.

Nyt CO2-afhængigt tillæg i registreringsafgiften
Kommissionen foreslår at afskaffe de nuværende regler om tillæg og fradrag i registreringsafgiften afhængigt af bilernes brændstofforbrug pr. km og erstatte det med en mere målrettet afgift, hvor registreringsafgiften vokser markant i takt med bilernes udledning af CO2 pr. kilometer.

Registreringsafgiften afspejler den ønskede fordelingsprofil 
Kommissionen lægger op til at bevare den værdibaserede registreringsafgift, der samtidig er med til at fastholde statens indtægter. For at sikre udbredelsen af nul- og lavemissionsbiler vil afgiftsindholdet – og dermed progressionen – i en indfasningsperiode være lavere for disse end for tilsvarende konventionelle biler.

Midlertidigt tilskud til nye ejere af nul- og lavemissionsbiler
Kommissionen foreslår, at der indføres et midlertidigt tilskud til ejere af nul- og lavemissionsbiler i form af et årligt tilskud til ejerskab af en nul- eller lavemissionsbil. Tilskuddet foreslås sat til 2.500 kroner årligt gældende fra 2021 til 2030.

Forslag til de løbende afgifter

 • Værdielement i registreringsafgiften
  Kommissionen anbefaler, at det nuværende værdielement i registreringsafgiften videreføres. Samtidig foreslås den lave værdisats sænket. Der lægges op til at indføre et yderligere trin i værdibeskatningen, så den lavere værdibeskatning ikke har effekt hele vejen op til det nuværende skalaknæk. Det anbefales endvidere, at den værdibaserede afgift differentieres på baggrund af bilernes CO2-udledning.
 • CO2-tillæg
  Kommissionen anbefaler, at der indføres et CO2-tillæg til registreringsafgiften opgjort pr. udledt gram CO2 pr. kørt kilometer.
 • Fradrag/tillæg for energieffektivitet
  Kommissionen foreslår, at de nuværende fradrag og tillæg for energieffektivitet afløses af et tillæg i registreringsafgiften pr. udledt gram CO2 pr. kørt kilometer.
 • Mindsteafgift
  Kommissionen anbefaler, at mindsteafgiften i registreringsafgiften afskaffes.
 • Bundfradrag
  Det foreslås, at der indføres et bundfradrag i registreringsafgiften for alle biler. Derudover foreslår kommissionen et yderligere bundfradrag for nul-og lavemissionsbiler.
 • Vejafgift
  Kommissionen foreslår, at der fra 2023 indføres en afgift for benyttelse af den danske vejinfrastruktur på 1.000 kroner pr. år for alle køretøjer – både danske og udenlandske.
 • Brændstofafgift
  Kommissionen foreslår, at brændstofafgifterne forhøjes med 1 krone pr. liter (inkl. moms) fra 2021. I en enkelt model foreslås det, at afgiften hæves med yderligere en krone.
 • El-opladningsafgift
  Kommissionen anbefaler, at ordningen, hvor elbiler kan få godtgjort deres elafgift ned til 0,4 øre pr. kWh ved opladning gennem en erhvervsmæssig ordning, ikke videreføres efter udløb 1. januar 2022.
 • Afgift på motoransvarsforsikring
  Kommissionen foreslår, at tillæg og fradrag for sikkerhedsudstyr i registreringsafgiften afskaffes. Desuden foreslår Kommissionen, at den nuværende afgift på den lovpligtige motoransvarsforsikring forhøjes fra 42,9 procent til 60 procent af forsikringspræmien.
 • Øvrige forslag
  Kommissionen foreslår at understøtte udbredelsen af nul- og lavemissionsbiler ved at tilpasse beskatningen af vare- og firmabiler, motorcykler med videre, ligesom den offentlige sektor bør bidrage til udbredelsen gennem sine indkøb af køretøjer.

Finansieringstiltag

 • Simpel periodebaseret vejafgift for person- og varebiler
  Kommissionen foreslår, at der indføres en simpel, periodebaseret vejafgift (også kaldet vignetteordninger) for danske og udenlandske person- og varebiler på 1.000 kroner årligt.
 • Kilometerbaseret vejafgift for tung transport
  Kommissionen foreslår, at den nuværende vejbenyttelsesafgift for tung transport erstattes af en kilometerbaseret vejafgift.
 • Passagerafgift på flyrejser
  Kommissionen anbefaler at indføre en passagerafgift på flyrejser. På grund af covid-19-situationen anbefales til imidlertid, at den først implementeres, når luftfartsmarkedet igen har stabiliseret sig, hvorfor tiltaget først indregnes som finansieringselement fra 2030.
 • ”Trædesten” til kilometerbaserede vejafgifter for personbiler
  Kommissionen har vurderet mulighederne for generelt at indføre kilometerbaserede vejafgifter for personbiler, men har samtidig vurderet, at de projektmæssige risici på nuværende tidspunkt er for store. Kommissionens afgiftsforslag er dog udformet, så det vil lette overgangen til kilometerbaserede vejafgifter.
Dokumentation

Kommissionens medlemmer
Kommissionen består af en ekstern formand, Anders Eldrup, og derudover fem eksterne medlemmer: 

 • Brita Bye fra Statistisk sentralbyrå
 • Otto Anker Nielsen fra DTU
 • Ninette Pilegaard fra DTU
 • Mogens Forgerau fra Københavns Universitet
 • Teis Vegge fra DTU.

Ud over de i alt seks eksterne medlemmer består kommissionen af fire afdelingschefer fra henholdsvis Finansministeriet, Skatteministeriet, Transport- og Boligministeriet og Klima-, Energi-, Forsyningsministeriet. Kommissionen vil kunne indhente bidrag fra eksterne eksperter i det omfang, der vurderes behov herfor.


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Anders Eldrup

Formand, Innovationsfonden, bestyrelsesmedlem, CIP Fonden, bestyrelsesmedlem, Innargi, bestyrelsesmedlem, Norlys Energi
cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 1972)

0:000:00