EL: Trængsel kan ikke bekæmpes ved at udvide vejnettet

DEBAT: Vi har satset voldsomt på bilismen de sidste fem-seks årtier, og det har ikke gjort meget ved trængslen. Skal der virkelig ske noget, handler det om at prioritere højklasset kollektiv transport, skriver Henning Hyllested, transportordfører for Enhedslisten.

Af Henning Hyllested (EL)
Transportordfører

3.002.889. Så mange biler er der nu – ifølge FDM – i den danske bilpark. Heraf er de 2.547.513 personbiler.

Antallet af biler i Danmark har således været støt stigende gennem årtier og er nu det højeste nogensinde, godt hjulpet på vej af den kraftige udbygning af (motor-)vejnettet, de seneste år også gennem en kraftig nedsættelse af registreringsafgiften og faldende oliepriser.

Øget trængsel, men …
De flere og flere biler fører naturligvis øget trængsel med sig. Det er et fænomen, som først og fremmest gør sig gældende i og omkring de større byer og rundt omkring på motorvejsnettet.

Trængslen bliver udnævnt til at være det absolut mest påtrængende problem i transportpolitikken i fremtiden. Bekræftet af den ekspertgruppe, som ministeren nedsatte til at se på fremtidens mobilitet.

Og ja, vel er der megen køkørsel i og omkring hovedstadsområdet, Århus og Odense, men allerede i en by som Esbjerg, landets femtestørste by, er trængselsproblemerne til at overse.

Hvilket jo også fremgik af Vejdirektoratets opgørelse over farten på udvalgte veje i en række byer. ”Fremkommeligheden” i myldretiden var faktisk okay her.

Og så skal man være opmærksom på, at man i trafikmodellerne måler trængsel på en sammenligning, hvor udgangspunktet er, at en bil nærmest befinder sig alene på (motor-)vejen og kan køre med maksimal tilladte hastighed.

Da det under ingen omstændigheder er et realistisk scenarie, puster modellerne trængselsproblemerne unødigt op.

Desuden er fartgrænserne politisk fastsatte og vil kunne sættes ned, hvis et politisk flertal fandt på det. Og så ville beregningerne skulle ændres og trængselsproblemet blive mindre – uden at den enkelte bilist oplever nogen som helst ændring. Hun holder lige meget i kø.

Noget skal ske!
Men trængsel er der, og bilisterne spilder alt for mange timer i kø bag rettet. Noget skal ske!

I Enhedslisten tror vi som bekendt ikke på, at en fortsat udbygning af vejnettet er vejen frem. Det er en kendsgerning – og udviklingen viser det – at flere og større (motor-)veje genererer flere biler, og trængselsproblemet vender tilbage, blot på et højere niveau end før.

Tag blot udviklingen på Ring 3, hvor transporttiden blev forøget efter udvidelsen – selv i forhold til situationen under vejarbejdet!

Det er glædeligt, at ekspertgruppen påpeger, at trængselsproblemet skal imødegås med en vifte af tiltag, og at højklasset kollektiv transport (sammen med cyklen) her er en afgørende del af løsningen!

Gennemtænkt kollektiv transport
Det er vi helt enige i i Enhedslisten. Det handler om at flytte bilisterne over i den kollektive trafik og over på cyklen og dermed reducere bilkørslen.

Det handler om at gøre det muligt og attraktivt at tage cyklen eller bilen frem til nærmeste station eller busholdeplads og gøre det muligt at tage cyklen det sidste stykke fra stationen/busstoppestedet til arbejdet, hvis afstanden bliver for stor til at gå.

Men det kræver, at P-forholdene for både cykler og biler omkring vores stationer og busholdepladser er i orden. Det er de altovervejende ikke i dag.

Og det kræver, at den kollektive trafik lever op til kravene om punktlighed og komfort, at den faktisk er for hånden og afgår med regelmæssige og hyppige intervaller og ikke bliver sparet væk.

At der investeres i fornyelse og vedligehold, så vi ikke skal opleve det kæmpe efterslæb på vedligehold af jernbanen og kørsel med gamle lokomotiver og tog (foruden IC4), som har skabt de mange problemer med forsinkelser og aflyste tog.

Transportministerens uoverensstemmelser
Her er der ikke helt overensstemmelse med transportministerens udtalelser i indlægget her på Altinget om, at der også skal investeres i kollektiv transport, og så regeringens ihærdige bestræbelser på at bekæmpe Togfonden, som den tiltrængte fornyelse af jernbaneinfrastrukturen den er.

Og som netop skal gøre det muligt at udnytte togets fordele i form af fart og komfort og at kunne flytte mange mennesker på en gang. Togets grønne profil ufortalt!

Jeg tror da også, at transportministeren først og fremmest lægger vægt på at udbygge vejnettet. ”Den kollektive transport har fået sit, nu gælder det asfalt og veje,” er efterhånden blevet et mantra blandt bilpartierne til højre i Salen.

Det altså på trods af, at der er satset voldsomt på bilismen i de sidste 5-6 årtier, at vi i dag står med over 3 millioner biler i Danmark, at trængslen aldrig har været større, at den kollektive trafik i flere årtier har været underprioriteret.

Husk! Der er brugt 132 milliarder kroner mere på veje og asfalt end på jernbaner de sidste 25 år, jævnfør udsendelsen Langt fra Borgen, hvor jeg sammen med transportordfører Kristian ”Bil” Lorentzen fra Venstre deltog som togførere for en dag.

I et kommende indlæg vil jeg kommer nærmere ind på nogle af de andre tiltag, der efter Enhedslistens mening kan komme på tale i trængselsbekæmpelsen.

Forrige artikel Ole Birk: Lad jer ikke vildlede af trafikforskers misforståede kritik Ole Birk: Lad jer ikke vildlede af trafikforskers misforståede kritik Næste artikel FDM: Danskernes mobilitet er endt som offer i ideologisk skyttegravskrig FDM: Danskernes mobilitet er endt som offer i ideologisk skyttegravskrig