Forbrugerrådet: Lyt til passagererne, det vil gavne den kollektive trafik

DEBAT: I en tid præget af reformer, digitalisering og omfattende arbejde med infrastruktur er der behov for, at passagerernes behov og muligheder på tværs af transportmidler kommer i fokus, skriver Passagerpulsen.

Af Laura Kirch Kirkegaard
Afdelingschef for Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk

Regeringens og DF’s aftale om sundhedsreformen er nu på plads, og den indebærer som bekendt en nedlæggelse af regionerne.

Der bliver sagt og skrevet meget om, hvad det betyder for patienter og sygehuse, hvis reformen gennemføres efter et valg. Betydeligt mindre bevågenhed har det haft, hvad aftalen betyder for passagererne i den kollektive transport.

I aftalen fremgår det, at den regionale trafik fremover skal styres af kommunerne via trafikselskaberne. Bortset fra i hovedstadsområdet, hvor regeringen planlægger at etablere HOT (Hovedstadens Offentlige Transport), men den endelige model er endnu ikke på plads.

Forhold som selskabsstrukturer, organisationsdiagrammer og ejerforhold er ikke noget, vi passagerer spekulerer over til hverdag, men faktum er, at de bagvedliggende faktorer har stor betydning for mange af de udfordringer, vi oplever.

Ingen sammenhæng
I dag er opgaver som indkøb af trafik, planlægning og information fordelt på flere selskaber. Det gør, at vi som passagerer ikke oplever, at der er nogen, der tager ansvar for vores samlede rejse. Køreplanerne er ikke altid tilstrækkeligt koordinerede, så hvis toget bliver forsinket, venter bussen ofte ikke. Kompensation får vi ingen af, når forbindelserne kikser, fordi vores rettigheder i rejsegarantierne som regel kun dækker rejsen med et enkelt selskab eller en transportform.

Billetkøb er et andet område, hvor vi som passagerer oplever manglende sammenhæng. Vælger vi at købe billetten digitalt, kan vi ende med at skulle downloade flere apps, alt efter om vi skal rejse langt eller kort, med bus eller tog – og hvad er den billigste pris? Det er ofte svært at gennemskue, ikke mindst i hovedstadsområdet, hvor zonerne nok mest giver mening for de selskaber, der skal dele indtægterne fra billetsalget.

Regional logik
Regionerne bidrager i dag med et regionalt perspektiv, både i den konkrete ruteplanlægning og i de mere langsigtede planer for udviklingen af den kollektive transport. Overtager kommunerne opgaverne, er det vigtigt for passagererne, at de samarbejder og prioriterer en god, sammenhængende regional trafik. Mange passagerer pendler på tværs af kommunegrænser og har brug for, at der bliver tager ansvar for sammenhæng i ruter, køreplaner, information og så videre.

Når det gælder hovedstadsområdet, kan en mere centraliseret organisering af den kollektive transport i HOT forhåbentlig bidrage til, at passagererne på sigt oplever større sammenhæng i deres rejse. Det vil klart være nemmere, hvis vi ikke skal kontakte flere selskaber for at få svar på vores spørgsmål eller hjælp til et problem. Ét telefonnummer, én billetudbyder, én hjemmeside, én app − det vil være enkelt for os som passagerer.

Distance til passagererne
Faren ved centraliseringen er dog, at beslutningstagerne i en HOT-bestyrelse kan komme meget langt væk fra vores hverdag. Selskaberne vil helt sikkert det bedste for os kunder, men det kan være nemt at sidde i et bestyrelseslokale og tage en masse – på papiret – smarte beslutninger.

Problemet opstår, når man ikke hører os passagerer på forhånd. I sådanne tilfælde er risikoen for, at de forkerte beslutninger bliver truffet på de forkerte tidspunkter, alt for stor. Det har vi for eksempel set for nylig, da Movias bestyrelse besluttede at fjerne køreplanerne fra stoppestederne på Sjælland.

Selskabet begrundede beslutningen med, at man ville give passagererne en serviceforbedring via bedre digital information. Problemet var bare, at vi passagerer oplevede de manglende trykte køreplaner som en serviceforringelse.

Fælles interesser
I England har man siden 1947 haft tradition for en stærk, uafhængig passagerrepræsentation, som er finansieret af offentlige midler. Passagerpulsens engelske forbillede, Transport Focus, kom til verden, da englænderne besluttede at nationalisere og samle jernbanerne i England i British Railways.

Formålet var at sikre, at passagerernes interesser ikke blev glemt. Det startede med en række mindre fora rundt om i England, som over tiden er blevet samlet. I dag varetager de ikke kun togpassagerernes interesser, men rent faktisk alle typer passagerer i England, det vil sige sporvogns- og buspassagerer, bilister, cyklister og fodgængere.

I Danmark har vi passagerer i den kollektive transport været så heldige, at en forligskreds tilbage i 2014 valgte at tildele Forbrugerrådet Tænk et årligt beløb til etablering af passagerernes interesseorganisation Passagerpulsen.

Enklere organisering
I en tid, der muligvis byder på en koncentration af beslutningsmyndigheden i HOT, flere udliciteringer, omfattende arbejder med infrastrukturen og øget brug af digitalisering, er der mere end nogensinde brug for en stærk passagerstemme.

En stemme, som kan være med til at sikre, at alle passagerers behov og muligheder på tværs af transportmidler kommer i fokus. Skal den kollektive transport udvikles, så den er et reelt og attraktivt alternativ, som flere har lyst til at bruge, så bliver man nødt til at være i øjenhøjde med passagererne og være helt skarpe på deres ønsker og behov.

Uanset hvordan det ender med regionernes skæbne og HOT, mener vi, at der er brug for, at politikerne forpligter sig til at gøre den kollektive transport mere attraktiv og sammenhængende set fra passagerernes side.

En enklere organisering kan være en vej. Især hvis beslutningsprocesserne og dokumentationen bag den er transparente. I Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk mener vi, at selskaberne skal have klare forpligtelser til at inddrage en uvildig passagerorganisation og de brugere, der bliver påvirket af de kundevendte beslutninger. Særligt, fordi vi – i modsætning til andre forbrugssituationer – ikke altid kan vælge et alternativ til bus, tog eller metro, hvis vi er utilfredse med det produkt, vi køber.

Forrige artikel Ole Birk og ordførere: Femern-forbindelsen afgørende skridt videre trods Scandlines modstand Ole Birk og ordførere: Femern-forbindelsen afgørende skridt videre trods Scandlines modstand Næste artikel EL-borgmester: Blå blok afsætter EL-borgmester: Blå blok afsætter "latterligt lille" beløb til cykelpulje