Forbrugerrådet Tænk: Metrotillæg er et kæmpe tilbageskridt

DEBAT: Det såkaldte kvalitetstillæg på Metroen strider mod alt, man har arbejdet for i den kollektive trafik de senere år. Vi bør fordele omkostningerne på hele DOT-området i stedet, skriver Laura Kirch Kirkegaard fra Forbrugerrådet Tænk.

Af Laura Kirch Kirkegaard
Afdelingschef, Forbrugerrådet Tænk Passagerpulsen

Forestil dig, at det danske vejnet var delt mellem adskillige vejdirektorater med hver deres rejseregler, zoner og road pricing-satser. Som bilist er det dit eget ansvar, at du har et gyldigt klistermærke i forruden til at køre på vejene, og at du i øvrigt finder den billigste vej til lige netop dit kørselsbehov. Ellers risikerer du en bøde, da dit klistermærke til motorvejen ikke nødvendigvis er gyldigt på landevejen eller i byer.

Det virker helt utænkeligt, at vi ville acceptere sådan en kompleksitet og mangel på sammenhæng for at køre på vejene. Road pricing kan man være for og imod, men tænk, hvis din køretur til familiefødselsdagen, vuggestuen eller andre gøremål skulle være så kompliceret, at det var svært at gennemskue, hvordan rejsen bedst gennemføres.

Den slags kompleksitet - og til tider manglende sammenhæng - er imidlertid virkelighed i den kollektive transport, hvor rejsende skal holde styr på zoner, priser, billettyper hos forskellige selskaber, check-ind og ud og meget mere. Blot for at komme fra a til b med et kollektivt transportmiddel.

Den modsatte retning
Både trafikselskaberne og politikere har i mange år forsøgt at gøre kompleksiteten i den kollektive transport mindre med blandt andet takstharmoniseringer, Rejseplanen og Rejsekortet.

Rejsekortet bidrager for eksempel til sammenhæng i den kollektive transport, fordi det kan bruges uanset, om du rejser med bus, tog, metro eller letbane i stort set hele landet på tværs af trafikselskaber. Den kollektive transport forbliver dog relativ kompleks, når så mange forskellige aktører skal samarbejde og fordele indtægter fra passagererne.

Netop den sammenhæng og helhedstænkning, som den kollektive trafik har brug for, går man imod med det kommende kvalitetstillæg, som er et pristillæg, brugerne af Metroen skal betale med indvielsen af Metro Cityringen.

Tillægget er tilbage i 2007 forudsat som en del af finansieringen af Cityringen og er derfor i sig selv ikke nyt. Nyt er til gengæld det forslag, som trafikselskaberne i DOT, anført af Metroselskabet, er blevet enige om.

Der lægges op til, at tillægget skal betales af rejsende i Metroen med Rejsekort, Pendlerkort og Pendlerkort Kombi. Det betyder prisstigninger på 1,60 kr/rejsen (myldretid) og 1,28 kr/rejsen (ikke myldretid) for Rejsekort-brugere. For pendlerkort-indehavere koster tillægget 80 kroner om måneden og skal aktivt fravælges, hvis de ikke vil bruge metroen.

Begrænset logik
Som Rejsekort-bruger skal du i fremtiden tilmed være ekstra opmærksom på, at du checker ind på en metro-stander, og ikke en S-tog-stander for eksempel, når du bruger metroen. Det bliver nemlig forudsætningen for, at du betaler den rigtige pris.

Trafikselskaberne lader til at have haft en alt for bunden opgave med at implementere tillægget; nemlig at udgiften udelukkende må og skal betales af brugere af Metroen. Men den logik har sine begrænsninger, og det skader sammenhængen i den kollektive transport i hovedstadsområdet.

Metroen bliver pludselig et adskilt system fra de andre kollektive transportmidler, hvor du nøje skal overveje, om det kan betale sig at bruge den på din rejse.

Tillæg på hele DOT-området
Vi opfordrer politikerne til at ændre udformningen af tillægget, så metroen ikke adskilles fra resten af den kollektive transport. Det er afgørende for attraktiviteten af den kollektive transport i hovedstadsområdet, at overgangene mellem de forskellige transportformer er så sømfrie som muligt.

Én løsning kunne være, at tillægget i stedet blev fordelt på hele DOT-området. Derved vil rejsende, som ikke bruger metroen til daglig, godt nok komme til at betale for Cityringen, men det samme vil rejsende, som til daglig blot bruger den ”gamle” del af metroen i det nuværende forslag.

På den måde vil metroen forblive en del af hele hovedstadsområdets kollektive transportsystem, særligt for pendlerkortindehavere, som ikke helt ekstraordinært skal fravælge eller tilvælge metroen, men også Rejsekort-brugerne, hvis prisstruktur bestemt ikke har brug for flere lag af kompleksitet.

Forrige artikel Enhedslisten: Togfonden er blevet et offer i skyttegravskrigen Enhedslisten: Togfonden er blevet et offer i skyttegravskrigen Næste artikel Alternativet: Lad os få de osende biler ud af hovedstaden Alternativet: Lad os få de osende biler ud af hovedstaden