Debat

HV Transport og Biogas Danmark: Flere biogas-lastbiler vil gøre transporten og landbruget mere grønt

Både landbruget og transportsektoren er udfordret på klimaindsatsen. Derfor er det vigtigt at fokusere på de løsninger, der giver mest klima for pengene – og som kan hjælpe begge sektorer. Én af dem er biogas, skriver Poul Jørgensen og Henrik Høegh.

Når biogas benyttes i lastbiler, sker der en CO2-reduktion i både
landbruget og transporten, skriver&nbsp;Poul Jørgensen og Henrik Høegh. <i>(På billedet ses en biogaslastbil).</i>
Når biogas benyttes i lastbiler, sker der en CO2-reduktion i både landbruget og transporten, skriver Poul Jørgensen og Henrik Høegh. (På billedet ses en biogaslastbil).Foto: Pressefoto HF Transport / Biogas Danmark
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Både landbruget og transportsektoren står over for betydelige udfordringer med at reducere CO2-udledningen. Udfordringerne blev afspejlet af en diskussion mellem Socialdemokratiet og støttepartierne, der kom ud i en svær diskussion om prioritering mellem de to sektorer i den forløbne uge.

Men i stedet for enten eller burde man sige både og. For der findes løsninger, som kan bidrage med massive CO2-reduktioner i både landbrug og transport på samme tid.

Der findes løsninger, som kan bidrage med massive CO2-reduktioner i både landbrug og transport på samme tid

Poul Jørgensen og Henrik Høegh

Løsningen hedder biogas. Når biogas benyttes i lastbiler, sker der en CO2-reduktion i både landbruget og transporten. Metan fra gylle opsamles i biogasanlæggene, så den ikke belaster klimaet.

Når biogassen derefter benyttes som grønt brændstof i transporten, erstatter den fossil diesel. Løsningen har altså både en effekt i forhold til landbrugets udledning af metan og den tunge transports udledning af CO2 fra fossilt brændstof.

Løsningen er også økonomisk særdeles fornuftig set i forhold til klimaeffekten. I september 2021 begyndte den vestjyske transportvirksomhed HV Transport at anvende den hidtil største biogaslastbil på de danske veje.

El-lastbilens ulemper
I det forløbne år har den 50 tons tunge lastbil kørt næsten i døgndrift og reduceret CO2-udledningen med 400 tons ved at fortrænge fossil diesel. Hvis man også indregner effekten af reduceret metanudledning fra den gylle, der har leveret biogassen, så stiger klimaeffekten til næsten 750 tons CO2-ækvivalenter.

Til sammenligning har Københavns kommune ifølge Klimamonitor besluttet at investere 205 millioner kroner i 278 el-køretøjer (lastbiler og mindre køretøjer) frem mod 2030 for at reducere udledningen med op til 1600 tons CO2.

Læs også

Fire store biogaslastbiler kan altså levere samme CO2-reduktion som de 278 elkøretøjer plus en betydelig drivhusgasreduktion i landbruget. Og det vel at mærke til en samlet investering i biogaslastbilerne på cirka fem millioner kroner. Sådan omkring 200 millioner kroner billigere.

Det store fokus på el skyldes, at elmotoren er mere energieffektiv end en biogasmotor, men i de tunge lastbiler forringes effekten af, at el-lastbilen skal slæbe rundt på et seks tons tungt batteri, så bilen mister lasteevne- Samtidig skal der bruges mange timer på at oplade batteriet.

Biogaslastbilen har ikke et tungt batteri på ladet, så den kan køre med fuld last, og den kan arbejde i døgndrift uden at skulle stå stille og lade op i flere timer. Så biogaslastbilen kan levere et stort transportarbejde, samtidig med at den leverer massive CO2-reduktioner.

Der er ressourcer nok
Men kan vi så lave nok biogas til de mange lastbiler på vejene? Svaret er klart. Ja, det kan vi. Ifølge en undersøgelse, som Syddansk Universitet har udarbejdet for Energistyrelsen, er der mere end rigelige ressourcer af halm, husdyrgødning, madaffald og organisk industriaffald.

Så der kan laves meget mere biogas, end der er behov for i industrien og energisektoren og dermed også til den tunge transport.

Biogas kan realistisk erstatte tæt på halvdelen af dieselforbruget i den tunge transport i 2030. Med udgangspunkt i VE-direktivets CO2-værdier for biogas, giver det en samlet reduktion på 1,5 millioner tons i transporten og landbruget - heraf cirka 750.000 tons i landbruget. Herudover kan biogasanlæggene indfange 360.000 tons biogen CO2, der kan anvendes til enten CO2-lagring eller fremstilling af Power-to-X brændstoffer, så potentialet er enormt.

Ifølge Energistyrelsens seneste fremskrivning vil 79 procent af lastbilbestanden fortsat køre på diesel i 2035. Selv elbranchen i form af Greenpower Denmark har meldt ud, at kun cirka halvdelen af lastbilerne kan køre på el og brint midt i 2030’erne.

Derfor vil det være oplagt at bane vej for, at transportmarkedet og landbruget kan hjælpe hinanden med at reducere CO2-udledningen langt tidligere.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Henrik Høegh

Formand, Biogas Danmark
landbruger (Næsgård Agerbrugsskole 1974)

0:000:00