Debat

Klimarådet: For at nå klimamålene har vi brug for biogas, men ikke i den tunge transport

Klimarådet mener ikke, at staten skal støtte biogas yderligere. Udbredelse af gas på vejene må ske på markedsvilkår. Det vigtigste værktøj til at sikre omstillingen af den tunge transport bør i stedet være en høj og ensartet CO2-afgift, skriver Peter Møllgaard og Niels Buus Kristensen. 

Klimarådet mener ikke, at staten skal støtte biogas yderligere, skriver Peter Møllgaard og Niels Buus Kristensen. 
Klimarådet mener ikke, at staten skal støtte biogas yderligere, skriver Peter Møllgaard og Niels Buus Kristensen.  Foto: Vejdirektoratet
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Klimarådet udgav torsdag 14. oktober analysen 'Veje til Klimaneutral lastbiltransport', der ud fra en lang række parametre undersøger hvilke teknologier, der har de bedste perspektiver for at erstatte diesellastbilerne.

Analysen har fået kritik fra brancheorganisationen Biogas Danmark. Klimarådet hilser debatten velkommen, men finder, at kritikken rammer ved siden af.

I analysen konkluderer Klimarådet, at biogas som drivmiddel i den tunge transport ikke har lovende perspektiver på den lange bane. Det skyldes især to forhold.

Potentialet for biogasproduktion er begrænset

For det første ser biogaslastbilen ud til at være dyrere for samfundet i 2030 end en tilsvarende batteri- eller elvejslastbil. Vi får altså billigere løsninger. Godt nok er batterilastbiler mindre markedsmodne end gaslastbiler, men vi ser allerede flere selskaber investere i ellastbiler. Senest har DFDS lagt en ordre på 100 større ellastbiler, der skal tages i brug fra 2022 og 2023.

Biogas Danmark er af den opfattelse, at produktionen kan vokse yderligere, men det tillader Klimarådet sig at stille sig skeptisk over for.

Peter Møllgaard og Niels Buus Kristensen, formand og næstformand, Klimarådet

Vores hovedargument er, at potentialet for biogasproduktion er begrænset især på europæisk plan, samtidig med at der er behov for biogas i andre sektorer, som også står over for at reducere CO2-udledningen på både kort og langt sigt. Vi risikerer dermed, at nye gaslastbiler reelt fører til højere naturgasforbrug.

Det betyder dog ikke, at vi ikke skal satse på biogas.

Biogas kræver støtte i fremtiden

I dag er der rigelige potentielle biogasaftagere i industrien og i boligopvarmningen. Heldigvis peger Energistyrelsens officielle fremskrivninger på, at biogasproduktionen vil vokse betydeligt i de kommende år. Biogas Danmark er af den opfattelse, at produktionen kan vokse yderligere, men det tillader Klimarådet sig at stille sig skeptisk over for, medmindre man forestiller øget direkte eller indirekte støtte end det, der lægges op til fremover.

Biogas Danmark kritiserer Klimarådet for at overse, at reglerne fra 2022 bliver sådan, at kun ustøttet biogas kan tælle med i det kommende CO2-fortrængningskrav. Dette er umiddelbart en fornuftig regel, så man undgår at give dobbeltstøtte. Fortrængningskravet betyder nemlig, at det er forbrugerne af benzin og diesel, der kommer til at betale støtten indirekte.

I biogasbranchens optik kan netop denne regel sikre at eventuelt biogasforbrug i lastbilerne sker med ny biogas. Det er dog særdeles tvivlsomt i større skala.

Klimarådet ser en betydelig risiko for, at transporten blot vil tage biogassen fra andre sektorer. Om ikke andet kommer væsentlige mængder ny biogas ikke til verden uden mere støtte, hvad enten den er direkte eller indirekte.

Vigtigste værktøj er CO2-afgift

Det er dog helt op til den enkelte vognmand, om han eller hun vil købe biogaslastbiler, hvis det giver privatøkonomisk mening med de forventede priser på ustøttet biogas. Klimarådets pointe er dermed ikke, at biogas nødvendigvis skal ophøre som grønt drivmiddel i lastbilerne. Det promoveres allerede gennem CO2-fortrængingskravet, der er en pragmatisk løsning på den korte bane.

Det vigtigste værktøj til at sikre omstillingen af den tunge transport bør være en høj og ensartet CO2-afgift.

Peter Møllgaard og Niels Buus Kristensen, formand og næstformand, Klimarådet

Men Klimarådet mener ikke, at staten skal støtte biogas yderligere. Udbredelse af gaslastbiler og gastankstationer må ske på markedsvilkår. Staten bør i stedet spille en rolle i allerede nu at planlægge den infrastruktur, der skal levere energi til lastbilerne på lidt længere sigt. Og her peger Klimarådets analyser på el og brint.

Det vigtigste værktøj til at sikre omstillingen af den tunge transport bør være en høj og ensartet CO2-afgift. CO2-afgiften vil gøre det dyrere at køre på diesel og naturgas og billigere at køre på de grønne alternativer som eksempelvis batterier eller ustøttet biogas.

Fordelene ved den generelle CO2-afgift er, at betalingsvilligheden for at reducere CO2 bliver ens i alle sektorer, og derfor vil biogassen anvendes der, hvor den har størst værdi, hvilket vil være i sektorer, hvor der ikke er billigere alternativer.

Dette ser ikke ud til at blive tilfældet i den tunge transport.

Læs også


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion