KPMG: Vi halter bagud med storskala­projekter om selvkørende biler

DEBAT: Selvkørende biler rummer et enormt potentiale, men hvis vi for alvor skal have glæde af dem i Danmark, kræver det større projekter og mere politisk bevågenhed, skriver leder i KPMG.

Af Morten Reimer
Senior manager og leder, KPMG's infrastruktur- og transportenhed

Der bruges milliarder af dollars på at udvikle de første velfungerende førerløse biler – og Danmark er blandt de ti lande, der på globalt plan er bedst rustet til at slippe dem fri på gader og veje, når de bliver en realitet.

Det viser den globale rapport KPMG Autonomous Vehicles Readiness Index (AVRI), som vi udgiver en gang årligt, og hvor Danmark i år er med for første gang.

Her kan man for eksempel læse, at Danmark endda ligger mere lunt i svinget end en bilproducerende supermagt som Tyskland og omtrent på niveau med Storbritannien.

Det er ret imponerende og skyldes blandt andet vores velfungerende transportinfrastruktur, en høj grad af digitalisering og teknologiparathed samt befolkningens accept af selvkørende biler.

Behov for flere danske storskalaforsøg
Dertil kommer, at vi i Danmark har gjort nogle erfaringer med pilotforsøg, blandt andet i form af selvkørende minibusser i Aalborg. Men netop her er der plads til forbedring.

For set i en større sammenhæng halter vi i Danmark bagud med storskalaprojekter af den slags, som eksempelvis USA, Singapore og flere af vore nordiske nabolande har sat i værk.

Derfor går vi glip af erfaringer om, hvordan selvkørende biler og busser integreres i trafikken, hvordan de i praksis anvendes af brugerne og om, hvordan vi optimerer vejnettet. Tør vi satse mere her, er der grundlag for at komme helt i front indenfor et ekstremt spændende udviklingsområde.

De store byer er blandt dem, der kommer til at høste de første og største fordele ved selvkørende biler. For eksempel ved at mindske forurenings, trængsels- og parkeringsproblemer og ved at kunne udnytte de eksisterende veje bedre.

Storkommunerne bør satse først
Derfor er det måske også de øvrige storkommuner – og i særdeleshed København – der bør følge Aalborgs eksempel og sætte gang i forsøg, som kan bane vejen for og høste erfaringer med selvkørende køretøjer.

Man kunne med fordel bygge videre på aktuelle forsøg med eksempelvis dedikerede busbaner. De er nemlig særdeles velegnede som basis for de første storskalaprojekter med selvkørende busser med udtalt fokus på høj sikkerhed og indenfor en overkommelig økonomisk ramme.

Her ville man i øvrigt kunne få stor gavn af større landspolitisk bevågenhed og opbakning. For ganske vist giver den eksisterende danske lovgivning allerede gode muligheder for at sætte flere og mere ambitiøse storskalaforsøg i værk, med eller uden offentlige investeringer i ryggen.

På den anden side er ansøgningsprocessen for pilotforsøg med selvkørende køretøjer også tidskrævende og lang. Det bremser helt sikkert nye initiativer på området. Så her bør man fra landspolitisk side fokusere på at gøre forløbet enklere og hurtigere.

Redder liv og gavner klimaet
Ligeledes bør det politiske lag som helhed være langt mere opmærksomme på det enorme potentiale, elektriske selvkørende biler og busser rummer for borgere, erhvervsliv, miljø og for samfundet som hele.

Den kommende teknologi vil blandt andet øge trafiksikkerheden betydeligt, hvilket kommer til at redde liv – og mindske de lidelser og meget store sundhedsøkonomiske omkostninger, der følger af trafikulykker.

Samtidig vil selvkørende køretøjer fremme mobiliteten til glæde for virksomheder, medarbejdere og lokalsamfund, også udenfor storbyerne. Dertil kommer som nævnt bedre udnyttelse af den eksisterende infrastruktur samt et stort potentiale for at minimere luft- og støjforurening og for at mindske transportsektorens CO2-aftryk.

Perspektiverne er ekstremt interessante, og Danmark er i en position, hvor vi kan være blandt de første til at høste fordelene i løbet af ganske få år. Hvis vi vel at mærke vælger at prioritere det. Det bør vi afgjort gøre, for vores udgangspunkt er virkelig gunstigt.

Forrige artikel Professor: Tag social ulighed alvorligt og gør mundbind frit tilgængelige Professor: Tag social ulighed alvorligt og gør mundbind frit tilgængelige Næste artikel Gitte Seeberg: Brint kan blive gamechanger for transportsektoren Gitte Seeberg: Brint kan blive gamechanger for transportsektoren