LA til Bondam: De fleste danskere kan ikke nøjes med en ladcykel

REPLIK: Klaus Bondam bør cykle ud af København, hvor almindelige danskere ikke kan undvære en bil for at komme på arbejde, skriver Christina Egelund (LA) i et modsvar til Klaus Bondam.

Af Christina Egelund (LA)
Politisk ordfører

Klaus Bondam, direktør for Cyklistforbundet, er tydeligvis langt fra de udfordringer, som danskerne kæmper med uden for København. 

Det står klart, efter jeg læste hans indlæg i Altinget med overskriften "LA bag absurd ”bilreklame” med bizar timing".

Her langer Bondam ud efter Liberal Alliance, som han beskylder for at fokusere alt for meget på flere veje og billigere biler.

Det er faldet Bondam for brystet, at Liberal Alliance i øjeblikket kører en stor udendørs kampagne i København med teksten "Ingen kæmper hårdere for billigere biler. Indtil nu er en VW Passat blevet 104.800 kroner billigere."

Stod det til Bondam, skulle man i stedet fokusere på at styrke cyklismen og den kollektive trafik.

I Liberal Alliance står vi meget gerne ved, at vi for tredje år i træk har sænket registreringsafgiften for biler.

Som politikere skal vi nemlig lave politik, der gør hverdagen nemmere for alle borgere. Ikke kun for den gruppe af privilegerede byboere, som klarer sig fint med hjælp af metro og ladcykel.

Danskerne har brug for biler
Hvis man skal få en hverdag til at hænge sammen i forstæderne, provinsen og landdistrikterne – ja, dybest alle andre steder end i hjertet af København, så ved man, at det er helt nødvendigt at have en bil.

Det gælder helt almindelige danskere, som skal køre langt for at komme på arbejde.

Det gælder børnefamilierne, hvor nogle skal aflevere og hente børn i flere forskellige daginstitutioner og derudover køre dem til fritidsaktiviteter om eftermiddagen.

Det er ikke altid nemt, hvis man skal bruge den kollektive trafik – og det er slet ikke nemt at gøre på en cykel. Registreringsafgiften er reelt set en skat på børnefamilier og borgere med langt på arbejde uden for byerne. 

Derfor står vi meget gerne på mål for, at vi har gjort det billigere at købe en større og mere sikker bil – og eventuelt også giver luft i budgettet til at købe en ekstra bil, hvis der er behov for det.

Lav registreringsafgift giver andre penge i kassen 
En lav registreringsafgift gør det billigere at tage på arbejde, og det øger samtidig mobiliteten, da folk vil søge job længere væk fra hjemmet.

Klaus Bondam hævder også, at sænkelsen af registreringsafgiften vil koste det danske samfund penge. Det afhænger vist af øjnene, der ser.

En sænkelse af registreringsafgiften har en meget høj selvfinansieringsgrad. Det vil sige, at staten – selv uden registreringsafgift – samlet set vil få en stor del af pengene ind i form af andre afgifter.

Registreringsafgiften er nemlig så høj, at det i høj grad påvirker vores valg af biler.

En ny rapport fra Det Miljøøkonomiske Råd viser desuden, at beskatningen af eksempelvis benzinbiler per kilometer er 120 procent højere end de omkostninger, som er forbundet med bilisme i form af forurening, trængsel og ulykker. Det er absurd.

Med andre ord betaler danske bilister stadig alt for meget for deres biler.

Vi ved fra samme rapport desuden, at det er mange gange dyrere at reducere CO2-udledningen på biler i forhold til andre ting.

Og husk så lige, at vi i forvejen bruger tæt på 10 milliarder kroner på tog og skinner hvert år, mens kun en tredjedel bruges på vores veje.

Det er på trods af, at cirka 90 procent af persontransporten foregår på landevejene.

Uden for København er bilen uundværlig
Vi skal udvikle vores kollektive trafik, men vi skal også styrke bilismen. Derfor er jeg meget tilfreds med, at transportminister Ole Birk Olesen har fremlagt en lang række initiativer.

Vi kan se frem til en verden med førerløse biler, som vil være et kæmpe løft i vores velfærd og velstand. For at ruste os til den fremtid skal vi have flere, større og bredere veje, så vi kan være på forkant med udviklingen.

Det er vigtigt at slå fast, at Liberal Alliance intet har imod hverken kollektiv transport eller cyklisme. Tværtimod. Vi vil ikke blande os i, hvordan danskerne kommer frem i trafikken.

Men jeg vil opfordre Klaus Bondam til at tage sin cykel og køre en tur ud til Københavns forstæder og besøge nogle af de familier, der er dybt afhængige af bilen for at få en hverdag til at hænge sammen.

Så kan det godt være, at han får et lidt mere realistisk billede af de udfordringer, danskerne står med uden for København.

Forrige artikel Trafikforsker: Regeringens politik giver flere dræbte og kvæstede i trafikken Trafikforsker: Regeringens politik giver flere dræbte og kvæstede i trafikken Næste artikel Ingeniører: En letbane er blot et værktøj – brug det, når det løser opgaven  Ingeniører: En letbane er blot et værktøj – brug det, når det løser opgaven 
 • Anmeld

  Benny Andersen · IT medarbejder, DTU

  Nej, vi skal også have en stationscykel.

  Christina Egelund skriver at "det er helt nødvendigt at have en bil ... Hvis man skal få en hverdag til at hænge sammen i forstæderne, provinsen og landdistrikterne". Nej. Bekvemt men ikke nødvendigt. Vores familie, 2 voksne og et barn, har klaret sig godt uden bil i mere end 20 år. Den eneste grund til at der kom en bil i familien var da fruens arbejde gjorde det nødvendig. "Køb en bil eller find dig et andet arbejde." var beskeden.

  Christina skriver om kommende førerløse biler at vi skal have "flere, større og bredere veje, så vi kan være på forkant med udviklingen."
  Man må sige at LA i den grad sælger skindet før bjørnen er skudt.
  Når førerløse biler kommer vil de netop kunne udnytte vejnettet bedre, derfor skal vi slet ikke udbygge det nu. Og uanset hvor førerløse de er, så er der grundlæggende stadig det problem at der typisk sidder 1 person a 75 kg i en bil a 1000 kg. Det er et kæmpe energispild. Derfor skal vi stadig udbygge kollektiv trafik, og cykelstier. Tænk på at enhver der vælger cyklen er en bilist mindre på motorvejen.

  Jeg ville hellere cykle til arbejde, på grund af motion, frisk luft og mental sundhed, men jeg har 32 km hver vej. Det kan lade sig gøre på en elcykel, men på grund af stramme regler må den kun køre 25 km/t, dvs.at det tager mig 1½ time at komme frem. Men det offentlige tager også 1½ time plus 15 minutter gåtid. I bil tager det mellem ½ time og 1 time afhængig af tidspunkt.

  Så jeg tager bilen ret ofte og sidder på Motorring 3 og hader køen. Men læg mærke til at den vej blev udvidet for få år siden og nu er den igen fyldt op. I gamle dage var der et slogan der hed "Kun en tåbe frygter ikke havet". Her vil jeg sige: "Kun en tåbe tror at motorvejsudvidelser afskaffer trængsel." Amerikanere har prøvet det.

  LA burde hellere arbejde for at jeg kunne få lov at køre 30 km/t på min elcykel. Så ville jeg og mange flere vælge cyklen. Og det er helt OK hvis man forlanger en slags kørekort til elcykel. Hvorfor skal det være tilladt at en benzinstinkende knallert kan komme susende på cykelstien med 30+ km/t, men en elcykel må ikke komme over 25 km/t? For mig ville det være en stor tidsgevinst. Det ville være en god liberalisering.

 • Anmeld

  Ivan Lund Pedersen · Trafikmedarbejder NOAH-Trafik

  De voldsomme afgiftslettelser forstærker miljø- og klimabelastningen og lænser statskassen

  Regeringen og Dansk Folkeparti fører en trafikpolitik med astronomiske (beskrivelse fra aktuel TV-reklame for Mercedes) bilafgiftslettelser på luksusbiler, som kun er til gavn for bilbranchen og rige danske bilkøbere.
  Eksempelvis er afgiften på en BMW 7-serie på 2 år nedsat med 249.200 kr. Disse afgiftslettelser betyder for perioden fra 2016 til 2025 et umiddelbart indtægtstab for den fælles statskasse på omkring 26 mia. kr. Derefter en varig effekt på omkring 2,5 mia. om året.

  Samtidig udsultes den kollektive trafik og taksterne stiger og stiger. Dertil kommer beslutning om højere hastighedsgrænser på en del af vejnettet. Flere og større biler, mere støj og forurening, flere ulykker, større energiforbrug, øget klimabelastning og trængsel er en sikker følge af den nuværende trafikpolitik.

  Det bliver sværere og sværere at være en miljøbevidst dansker, der bruger den kollektive trafik og cykel i den daglige trafik

  Regeringen vil over de kommende 4 år reducere tilskuddet til DSB med omkring 2 milliarder kroner. I stedet burde man udvide togservicen og nedsætte de alt for høje billetpriser.

  At de lavere afgifter får folk til at købe flere og større biler og køre mere i dem er ifølge Christina Egelund en rigtig god ting. At trafik- og miljøbelastningen dermed stiger bekymrer vist ikke hende. I myldretiden er vi ifølge Trafikvaneundersøgelsen nu nede på et gennemsnit på 1,09 person pr. bil. Christina Egelund ser frem til førerløse biler. Så kan vi rigtig komme under 1 person pr. bil i myldretiden når den førerløse bil kører hjem til garagen. Ifølge den nye rapport fra sidste uge fra Ekspertgruppen "Mobilitet for fremtiden" må Christina Egelund dog vente længe på en sådan fremtid.
  NOAH-Trafik sendte en henvendelse til Folketinget angående afgiftssænkningerne. Den ligger her: https://noah.dk/pressemeddelelse/afgiftslettelser-luksusbiler-giver-provenutab-pa-ca-26-mia-kr-frem-til-2025

  De seneste års massive afgiftssænkninger på biler kommer efter at der også i perioden fra 1990 og fremefter er sket kraftige sænkninger. Især ændringen i 2007 gav meget store nedsættelser. I mange tilfælde en reduktion på 3/4. Her ligger en gennemgang af udviklingen fra 1990 til 2012: http://www.trafikbogen.dk/Transportbeskatningen%20%20TK%20%202012.pdf

 • Anmeld

  Jens Peter Hansen · Medlem af Randers byråd (V) & board member, European Cyclist Federation

  Selvfølgelig skal vi styrke cyklismen - vi har ikke råd til andet

  Der er ikke noget reelt alternativ til at gøre det lettere for folk at vælge cyklen - og her er det ligegyldigt, om man befinder sig i København eller ej.

  Uanset om du bor i København eller ude i det åbne land, vil du med stor sandsynlighed ende i et større bysamfund som slut destination på din daglige pendlertur. Og her vil du ende med at holde og kigge på røde bremselys med den trejdedel af bilister, der blot kører under 5 km eller den halvdel, der blot kører 10 km.

  Vil man gøre hverdagen lettere for danskerne, skal det være let, hurtigt og sikkert at benytte cyklen på op til 15 km - en afstand, som mange - måske ved brug af el-cykel - sagtnes kan klare. Hollandske Utrect har i en del år haft en strategi om, at afstande op til 15 km nydes på cykel.

  Vi har ikke råd til andet. Vi har ikke råd til, at så mange spilder deres tid og ødelægger deres sundhed ved passivt at sidde i trafikkøer. Mennesket er magelig af natur og kortsigtede nydelser vægter tung. Derfor hopper alt for mange ned i sædet på LA billige biler og derfor hopper alt for mange på skrønen om, at bare der bygges flere veje, vil alt blive godt.

  Vejen frem er derfor at investere massivt i bedre cykelforhold og undlade at udveje vejnettet. Intelligente vil hurtigt finde ud af fordelen ved at bytte sæde med saddel: Til gavn for dem selv og absolut også til gavn for samfundet.

 • Anmeld

  Anthony Barrett

  Pendlerparkeringspladser, delebiler og registreringsafgifter

  Det bemærkes at i Sverige - som mange ikke ønsker at vi skal sammenligne os med - har man, siden man gik over til højrekørsel i september 1967, systematisk indrettet velplacerede og velholdte pendlerparkeringspladser ved trafikknudepunkter med busterminaler, motorvejes sammenfletninger og til- og frakørsler.

  De bliver brugt flittigt, sikkert fordi man hinsidan IKKE har de favorable kørselsfradrag for brug af egen bil, som i vidt omfang begrunder finansieringen af danske biler for folk, der bor passende langt borte fra deres arbejdsplads. Men i Sverige har de ej heller registreringsafgift på personbiler.

  Det indikerer, at såfremt man reducerede registreringsafgifterne yderligere i forhold til den seneste reduktion, nedjusterede for til slut helt at afskaffe kørselsfradragene og indfasede roadpricing, så ville der være et stort incitament til at dele pendlerbiler med deraf følgende væsentligt reduceret trængsel på det overordnede vejnet.

  Man ville herved spare overflødige megainvesteringer i vejnettet, forbedre trafiksikkerheden i kraft af mindre trængsel og spare dyre sygehus- og rehabiliteringsudgifter til et formindsket antal trafikofre. Statens behov for nødvendig cash kan let tilvejebringes ved ændrede opkrævningsmetoder.

  De megadata-samkørsler på alle områder af borgernes individuelle liv som det i dag er teknisk muligt at gennemføre i Danmark beviser at man kan regne alt det ud man vil - hvis man vil det. Det er bare at komme i gang. Når man vil have overslag over Femernforbindelse og Kattegatbro er der ikke grænser hvad konsulenterne i Rambøll, Cowi m.fl. er i stand til at præstere af teknisk/økonomiske resultater. Der skal blot ikke være en given facitliste på forhånd når opgaven gives dem.

  Jeg har ingen politiske præferencer i forhold til persontransport og -trafik. Jeg mener, at alle mulige transportformer har deres berettigelse i det omfang et kvalificeret antal brugere mener at kunne begrunde et behov for dem.

  I Danmark har vi den fordel, at vi ikke skal tage nationale hensyn til en enkel transportform, da vi ikke har nogen national industrier inden for transportsektoren, der skal tilgodeses. Alle muligheder bør derfor holdes åbne.

 • Anmeld

  Mogens Sørensen · Pilot cykling uden alder.

  Cykel til korte stræk.

  Jeg hører til dem der også mener at det er vigtigt at det skal være let at komme frem på cykel, Mange kommuner tænker ikke nok i fremkommelighed på cykel, men gør det desværre besværligt at cykle. Jeg mener det er vigtigere at små ture på cykel hver dag gavner sundheden mere end en tur i Week-enden.

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Biler og cykler.

  Jeg skal ikke gøre mig klog på Københavns trafik, da jeg ikke bor der, men vil der i mod sige, at med den manglende bus service, som findes på landet (FYN) kan det nok være relevant med en bil. Samtidig vil jeg sige at for at kunne begå sig i trafikken er det nødvendigt for alle parter at man respekterer hinanden og overholder de færdselsregler, som nu en gang findes, men jeg må sige at det kniber gevaldigt med dette.
  Jeg ser tit og ofte, som cyklist, at både billister, gående og cyklister kører, totalt, efter "egne private regler" og det er vel nok det allerstørste problem. Så længe man ikke indser dette vil der heller ikke blive løst noget som helst.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Verdens måske 2 bedste opfindelser

  Verdens måske 2 bedste opfindelser er Sikkerhedscyklen og Bilen med luftgummihjul og selvstarter. Og begge disse opfindelser er til individuel mekanisk transport, og med begge disse opfindelser fik også kvinder selvstændig og fri mulighed for at komme rundt i samfundet.

  Og disse 2 fantastiske opfindelser supplerer hinanden på bedste måde, og nu da der er kommet elektrisk hjælpemotor på cyklen, burde alt jo være fryd og gammen.

  Men se om det er. Af en eller anden grund er der opstået en separat organisation for hver af disse glimrende transportformer. Ubegribeligt og ærgerligt.

  Kan disse foreninger ikke snart se at forliges og erkende, at de begge repræsenterer mekanisk individuel transport, og at de derfor bør gøre fælles sag ?

  For vi bruger jo (næsten) alle sammen begge disse 2 glimrende teknikker dagligt.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  ....At have mulighed for en sikker skolevej....?

  Ja. Egelund. Udenfor København kan det være usædvanligt vanskeligt at undvære bilen. Desværre et resultat af de mange nedskæringer i bus- og togdrifterne....samt forøgelse af billetpriserne....og fordi der stærkt mangler sikre cykelstier.
  Tror ikke, Egelund er en garvet cyklist. Men det er rigtigt mange børn og unge mennesker, der gerne skal kunne komme sikkert og billigt til og fra skole og ungdomsuddannelse....når de er kommet videre fra 3.-4.. klasse i folkeskolen....Den alder, hvor de gerne skal kunne transportere sig selv ...uden curling fra mor og far. Endvidere er der rigtigt mange voksne, der gerne vil investere i en god cykel og kører til og fra jobs, da det dels er sundest, dels billigst....og fordi man så undgår de lange ventetider på den offentlige, nedsparede transport, LA.
  Selvfølgelig skal vi have ordentlige veje. MEN det udelukker bestemt ikke de helt, helt nødvendige, sikre cykelstier.
  LA's voldsomme fokus og projektion på bilismens fortræffeligheder er LA-LA.... og mærkværdig. Hvor ofte skifter almindelige danskere bil og sparer "historisk" ved nedsættelse af registreringsafgift på de største og dyreste biler?
  Udover at investere i sikre skolestier, burde der også investeres i cykelkampagner, hvor cykelreglerne blev repeteret.....men det sker jo nok ikke nu, hvor Danmarks Radio med incitament fra LA også skal indsnævres, konkurrencesættes, effektiviseres....og kontrolleres?
  ....Og investering i sikre cykelstier i kommunerne vil man givetvis på Borgen fralægge sig ansvaret for, og der vil hændervaskende blive meldt ud:...."Det er et kommunalt ansvar.." ........?
  ....Og i mellemtiden venter man så i LA på de selvkørende og elektrisk drevne biler.....?
  **Go' vind på..og til cykelstierne !**

 • Anmeld

  Sigrid Hasling

  cykling på landet

  Jeg vil fortælle, at jeg er vokset op på landet, hvor jeg cyklede til skole hver dag - og til klaverspil og til friluftsbad med kammerater om sommeren. Når jeg skulle på længere ture, var det med bus eller tog.
  Det er kun voksne, der kan køre bil. Hvad med andre medlemmer af familien?
  De voksne kan jo ikke ligge og køre rundt med børnene og de unge, hvis de skal passe deres arbejde. Det er vigtigt, at børnene kan transportere sig selv.

 • Anmeld

  Anthony Barrett

  Infratrukturen i Verden udvikles somme steder - vi diskuterer bare.

  Hvis man fokuserer på udviklingen af infrastruktur på planeten som helhed, så er der ét land der skiller sig markant ud fra alle andre:

  Prøv at gå på Google Earth og se, at i Kina er der i løbet af de seneste 25 år etableret et tæt net af højhastighedsjernbaner (400 km/t) og et meget stort net af motorveje, der breder sig ud til de fjerneste egne af det store land. For 40 år siden havde Kina ingen af delene. Det må siges at være en gennemtænkt og hensigtsmæssig udvikling uanset styrets autoritative karakter. (de er kommet langt derovre siden Opiumskrigene midt i 1800-tallet).

  Hvis man derefter leder efter udviklinger af de samme transportfaciliteter i alle andre lande, så vil man opdage at i Indien er de næsten ikke kommet i gang; det samme er tilfældet i Rusland og minsandten om de heller ikke i USA har meget andet at gøre godt med end mere end 50 år gamle jernbane- og vejanlæg, hvor vedligeholdelsen er på "banedanmark-niveau".

  Nå jo, og så har kineserne etableret en jernbane der "erstatter" Silkevejen, således at der kan transporteres gods på skinner fra Shanghai til Skt. Petersborg! Endvidere venter kineserne på at Nordøstpassagen skal blive sejlbar i en længere tid af året end nu, så der kan sejles gods fra Kina til Kirkenes i Norge. Der skal da blot etableres 500 km jernbane i gennem Finland og en 90 km tunnel under den Finske Bugt. Så er transportvejen og rejsetiden fra Kina til Europa halveret. Planerne og finansieringen er klar!
  Hvad realiseringen af et sådant projekt vil betyde for f.eks. Mærks´s containerskibsflåde kan man godt fornemme.

  Lur mig om ikke de nævnte projekter bliver realiseret i løbet af de næste 15 år, mens vi her i landet blot diskuterer videre uden at der reelt sker ret meget, fordi forskellige interessemodsætninger bekriger hinanden:

  Skal vi have en havnetunnel i København, en ny Limfjordsforbindelse i Aalborg - begge dele er stærkt tiltrængte - eller en Fehmernforbindelse og en Kattegatbro?

  Den længste biltunnel jeg har kørt igennem, var Frejus tunnelen mellem Frankrig og Italien. Den er ca. 13 km lang, fartbegrænsningen er på 70 km/t og sikkerhedsafstanden mellem 2 køretøjer er 150 m! (De 2 sidste parametre har jeg svært ved at se for mig, at danske bilister vil have let ved at overholde). I 2005 udbrød der en brand, 2 slovakiske lastbilchauffører omkom og tunnelen var lukket i lang tid. Lange tunnelkørsler er ikke behagelige.

  Mht. en Fehmerntunnel er sandsynligheden for at den vil bidrage til et blomstrende erhvervsliv på Lolland- Falster lille. Så burde der forlængst have været et lige så blomstrende stort erhvervsliv i Sønderjylland. Det der er der fungerer, men det udvikler sig ikke væsentligt, selv om der har været motorvejsforbindelser til Slesvig-Holsten og Hamborg siden 1973.
  Tyske og svenske godstransportører vil have glæde af en Fehmern-forbindelse, men er det rimeligt at danske skatteborgere skal betale herfor ved en evigt opretholdt betaling for at krydse Storebælt?

  Og en Kattegatbro? Når Transportministeren taler om en Kattegatbro og flere og bredere veje, så ser jeg hver gang for mig starten af det årlige skiløb Vasalöpet i Sverige i : 15.000 skiløbere starter i store bundter over relativt kort tid. I løbet af 5 minutter skal de alle ind på et 90 km skispor, der er 6 m bredt. Her skilles de hurtige fra de mindre hurtige og der plads til alle.

  Med en Kattegatbro (og flere og bredere veje) bliver det lige modsat: Starten af Vasalöpet baglæns: når man forlader Kattegatbroen og de flere og bredere veje, indtræder der noget der hedder "Køteori i praksis" - trafikken sander til. Og så var der lige den med en fornuftig sikkerheds-afstand og hastighedsbegrænsningen på 70 km/t der fremmer en glidende og sikker trafikafvikling.

  De anlæg, som man beslutter sig for, må som udgangspunkt tilgodese både de, der vil gøre brug af dem og de borgere der bliver belemret med trængsel, støj, ekspropriationer og andet ubehageligt og samtidigt være økonomisk rentable for både lokalsamfundet og landet som helhed.

  Vittige personer har foreslået, at det ville være meget nemmere at flytte de Københavnere og Aarhusianere der har så meget brug for at arbejde hos hinanden og omgås hinanden til daglig til Samsø. Det ville være synd for den smukke ø, men mange af os andre kunne drage et lettelsens suk.

 • Anmeld

  Mike Hedlund-White · Hovedbestyrelsesmedlem, Cyklistforbundet

  ANSVARLIG OMTANKE, TAK! – STORT POTENTIALE FOR MERE CYKLISME!

  Jeg synes, at Benny Andersen, Ivan Lund Pedersen, Jens Peter Hansen og Mogens Sørensen i hosstående kommentarer har gode, kloge og relevante argumenter. Desuden bør man tage et kig på overlæge John Gade´s kommentar til Klaus Bondam´s indlæg d. 15. marts i Altinget.

  Ud over alle allerede oplagte, intelligente begrundelser for mere cyklisme og kollektiv transport, så hæfter jeg mig særligt ved Christina Egelund´s påpegning af, at 90% af al nuværende persontransport i Danmark foretages med privat-bil – typsik og i høj grad med 1 person i hver bil på korte og kortere afstande.

  90% er et stærkt og slående tal, der understreger, hvorfor vi har et alvorligt trængsels- og sundhedsproblem som følge af overdreven privatbil-transport. Kapaciteten i den kollektive transport er under hårdt pres i de store danske byer, især i myldretiden.

  Tilbage står, at der kan, hvis vi vil, skabes mega-meget mere plads til de bilister, der virkeligt og seriøst har behov for at køre bil i hverdagen, hvis de mange 100-tusinder af bilister, der kun har korte og kortere afstande op til 10 km hver vej på den daglige transporttur, i højere grad kunne droppe den selvfede bekvemmelighed og overvinde sig selv til at benytte cykel (el-cykel) i stedet for, bare en gang i mellem.

  Vi har som førende luksus-samfund en meget stor forpligtelse til at indføre en ansvarlig og fornuftig brug af privatbilen i en verden og på en klode, der lider voldsomt under den samlede meget hårde belastning fra en ekstrem stigning i antallet af biler og privatbilisme. Der er allerede 1 mia. biler på kloden i dag, om 20-25 år forventes der at være 2 mia.

  Det er udtryk for en arrogant og respektløs holdning til de globale og fælles samfunds-udfordringer kun at ville insistere på mere asfalt og mere fri brug af privatbil som svar på de trafikale udfordringer – Den enkelte hverdagsbilist, der har en kort tur til arbejde, købmand, venner eller fitness-center, skal spørge sig selv, om det virkeligt er strengt nødvendigt at starte bilen hver eneste gang, hvis ellers det eneste problem er bekvemmelighed!

  Christina Egelund skriver, at hun og LA ikke ”…vil blande sig i, hvordan danskerne kommer frem i trafikken”, men det passer jo ikke helt – LA gør jo en aktiv indsats for at sikre (og blande sig i), at flest mulige borgere i Danmark næsten ikke kan lade være med at købe og bruge bil, bl.a via markante afgiftsnedsættelser, sikring af billig benzin, kørekort til 17-årige, nedsættelse af lavalderen for knallertkørsel til 15 år etc.

  Der har længe foregået og foregår fortsat en stærkt tiltagende motorisering af samfundet, som går stik imod al sund fornuft og samtlige af FN´s verdensmål, og sundhed, en kedelig udvikling som LA og venner støtter blindt uden synderlig reflekteret tanke for konsekvenser eller bæredygtige alternativer, trods alle vedtagne anbefalinger og højtidelige aftaler om at føre samfundet i den nødvendige kloge og ansvarlige retning inden for miljø, klima, trængsel og sundhed, hvis man ellers skal tage de erkendte problemer og forpligtende målsætninger alvorligt.

  Hvis LA for et øjeblik slår den ideologiske programmering fra, så er det da oplagt, at når man sikrer, at bilen på alle måder bliver en billig hvermands-foreteelse, så appellerer man til de brede massers udbredte bekvemmelighed og man opnår ret hurtigt, at folk dropper den sunde fornuft.

  Man kan spørge sig selv, om det virkeligt kan være opgaven for et regeringsbærende parti at arbejde for, at vi som samfund kommer til at opføre os endnu mere uansvarligt end tilfældet er i forvejen? Det er i hvert fald udtryk for himmelråbende uansvarlighed, at nudge befolkningen til at køre endnu mere privatbil end tilfældet allerede er, når man samtidig véd, hvor skadeligt for samfundet en stigende, ofte unødvendig og bekvemmelighedsbaseret privatbilisme vitterligt er.

  Samtidig er LA tydeligt modvillige m.h.t. at støtte sund og bæredygtig transport såsom cykling og togdrift. Resultatet er ikke til at tage fejl af, thi cyklismen går tilbage og man tillader den kollektive transport at forblive meget dyr for den enkelte kontra det at eje og køre privat bil.

  Signalet og intentionen synes at være, at cykling og kollektiv transport ikke betragtes som en seriøs, ligeværdig transportform, men at befolkningen i videst muligt omfang skal styres til mest muligt bilbrug og belønnes for at skifte til og vælge privatbil under dække af, at der slet ikke findes reelle alternative mobilitets-måder for det store flertal.

  75% af landets befolkning bor i byområder med 2.000 og flere indbyggere. Både ude på landet i de mindre byer og i de større byer lever der en hel del borgere, som mestendels tager bilen på korte afstande hen til arbejde, købmanden, venner i nabolaget eller idrætsanlægget, fordi det er muligt og bekvemt.

  Det er i høj grad de korte og kortere bilture, hvor der er potentiale for at lette privatbil-presset, men også en opgraderet og bedre billetprisstøttet kollektiv transport på fjern-turene kan bidrage til at skabe langt bedre plads til dem, der har et reelt og velbegrundet behov for privat bilkørsel på vore veje.

  Bilen skal ikke afskaffes, den er faktiske ret fed i mange situationer og sammenhænge, men den skal altså benyttes med langt mere ansvarlig omtanke end tilfældet er i dag. Vi skal som samfund hellere udvikle alle former for bæredygtig transport og kombinations mobilitet – Hvis vi vil og skal være ansvarlige, fornuftige og økonomisk kloge med samfundsfinanserne, så kan bilen ikke på nogen måde være den eneste, altdominerende primære løsning for fremtidens mobilitet.

  Cykling burde i høj grad appellere til LA som mobilitets-mulighed på de kortere afstande, som rigtig mange trafikanter har til daglig, da en cykel i høj grad er et individuelt, frit transportmiddel, og samtidig er cyklismen en meget stor milliard-gevinst for samfundet, ikke mindst inden for sundhed og trængsel, dvs. en kæmpe fordel for fælleskassen.

  Det er på høje tide, at vi dropper den blinde og forblændede lemminge-mentalitet, hvor vi bare drøner ubegavet og uhæmmet derudaf i bilismens hellige navn. Vi skal lære at lade bilen stå i de mange tilfælde, hvor det er muligt, og ikke bare køre på den bekvemme og usunde rutine.

 • Anmeld

  Jens Kvorning · Næstformand i Cyklistforbundets Københavnsafdeling

  LA i strid med sig selv?

  Det er kun et par uger siden, at Villum Christensen lod nye vinde blæse fra LA's vejkant. Det var forfriskende at høre ham droppe de velkendte LA dogmer om, at hvis bare vi får asfalt og billige biler nok, så kan vi alle suse derudad. Han er i modsætning til Christina Egelund og trafikministeren klar over, at man som bilist skal arbejde for, at få alle, der kan og vil, til at vælge andre transportmidler. Ellers slipper vi aldrig for det kæmpe samfundsøkonomiske og menneskelige spild af tid og helbred, som vi er havnet i og som kun bliver værre af LA's skønmaleri af "biler overalt".

  Selv sundhedsministeren advarer nu om - efter mange års fedmefremmende politik - at overvægt er en bombe under stadigt flere danskeres sundhed og vores velfærdssystem. Hun appellerede til, at kommunerne skal fremme ikke mindst børns cykling med udbygning af cykelstier til skolerne.. Det lød som om regeringen er på vej med en ny "Cykelmilliard", da det ellers kun er ord uden handling..

  Villum Christensen har indset, at trængselen kun bliver værre, hvis man bliver ved med at gøre det billigere at være bilist på bekostning af andre trafikanter. Hans forslag var kort og godt at gøre det så attraktivt at vælge den kollektive transport gennem prisnedsættelser, at mange flere ville vælge at fylde de mange tomme sæder, som står til rådighed udenfor myldretiderne. Kort sagt, brug dog det økonomiske kropssprog, som alle mennesker forstår, til at få studerende, pensionister og andre, der har større fleksibilitet i deres dagligdag, til at undgå at bruge offentlig transport i myldretiderne. Det ville skabe en masse af den plads på vejene, som mangler i dag.

  Da Stockholm indførte sin trængselsring skabte det et ramaskrig blandt bilisterne, ligesom i København. I Sverige var der dog et lille politisk flertal for ringen og resultatet blev, at Trængselsringen fjernede køerne i Stockholm ved blot at flytte 15% af bilisterne over til andre transportformer - i et hug. I løbet af kort tid viste opinionsmålinger, at der også blandt Stockholms bilister var et klart flertal for at beholde Trængselsringen. Omkostningen til at køre ind i byen var minimal i forhold til værdien af den tid, der blev sparet.

  Man må håbe, at Villum Christensens pragmatisme vil brede sig i LA's rækker, så vi kan få løst problemerne frem for at tage danskerne som gidsler i et destruktivt, ideologisk felttog.

 • Anmeld

  Lindegaard · Transportør

  Københavneri og cykelkultur

  Jeg støtter helt Christian Egelund i hendes antagelser. Ligeledes kan jeg godt lide forslaget om at hr. Bondam i en periode flyttede "syd for Køge" for at se hvordan transporten foregår der.med børn i børnehave og så til København hvor arbejdspladserne er . Transportpolitikken bør tilrettelægges efter flertallet og ikke efter de få i Danmark som trods alt er københavnerne.

Besparelser på DSB nærmer sig en milliard årligt

Besparelser på DSB nærmer sig en milliard årligt

BAGGRUND: Statens årlige tilskud til DSB er reduceret med over 700 millioner kroner, siden den tidligere SR-regering lagde grunden for statsbanernes økonomi frem til 2024. Forude venter et usikkert årti.