LA til Bondam: De fleste danskere kan ikke nøjes med en ladcykel

REPLIK: Klaus Bondam bør cykle ud af København, hvor almindelige danskere ikke kan undvære en bil for at komme på arbejde, skriver Christina Egelund (LA) i et modsvar til Klaus Bondam.

Af Christina Egelund (LA)
Politisk ordfører

Klaus Bondam, direktør for Cyklistforbundet, er tydeligvis langt fra de udfordringer, som danskerne kæmper med uden for København. 

Det står klart, efter jeg læste hans indlæg i Altinget med overskriften "LA bag absurd ”bilreklame” med bizar timing".

Her langer Bondam ud efter Liberal Alliance, som han beskylder for at fokusere alt for meget på flere veje og billigere biler.

Det er faldet Bondam for brystet, at Liberal Alliance i øjeblikket kører en stor udendørs kampagne i København med teksten "Ingen kæmper hårdere for billigere biler. Indtil nu er en VW Passat blevet 104.800 kroner billigere."

Stod det til Bondam, skulle man i stedet fokusere på at styrke cyklismen og den kollektive trafik.

I Liberal Alliance står vi meget gerne ved, at vi for tredje år i træk har sænket registreringsafgiften for biler.

Som politikere skal vi nemlig lave politik, der gør hverdagen nemmere for alle borgere. Ikke kun for den gruppe af privilegerede byboere, som klarer sig fint med hjælp af metro og ladcykel.

Danskerne har brug for biler
Hvis man skal få en hverdag til at hænge sammen i forstæderne, provinsen og landdistrikterne – ja, dybest alle andre steder end i hjertet af København, så ved man, at det er helt nødvendigt at have en bil.

Det gælder helt almindelige danskere, som skal køre langt for at komme på arbejde.

Det gælder børnefamilierne, hvor nogle skal aflevere og hente børn i flere forskellige daginstitutioner og derudover køre dem til fritidsaktiviteter om eftermiddagen.

Det er ikke altid nemt, hvis man skal bruge den kollektive trafik – og det er slet ikke nemt at gøre på en cykel. Registreringsafgiften er reelt set en skat på børnefamilier og borgere med langt på arbejde uden for byerne. 

Derfor står vi meget gerne på mål for, at vi har gjort det billigere at købe en større og mere sikker bil – og eventuelt også giver luft i budgettet til at købe en ekstra bil, hvis der er behov for det.

Lav registreringsafgift giver andre penge i kassen 
En lav registreringsafgift gør det billigere at tage på arbejde, og det øger samtidig mobiliteten, da folk vil søge job længere væk fra hjemmet.

Klaus Bondam hævder også, at sænkelsen af registreringsafgiften vil koste det danske samfund penge. Det afhænger vist af øjnene, der ser.

En sænkelse af registreringsafgiften har en meget høj selvfinansieringsgrad. Det vil sige, at staten – selv uden registreringsafgift – samlet set vil få en stor del af pengene ind i form af andre afgifter.

Registreringsafgiften er nemlig så høj, at det i høj grad påvirker vores valg af biler.

En ny rapport fra Det Miljøøkonomiske Råd viser desuden, at beskatningen af eksempelvis benzinbiler per kilometer er 120 procent højere end de omkostninger, som er forbundet med bilisme i form af forurening, trængsel og ulykker. Det er absurd.

Med andre ord betaler danske bilister stadig alt for meget for deres biler.

Vi ved fra samme rapport desuden, at det er mange gange dyrere at reducere CO2-udledningen på biler i forhold til andre ting.

Og husk så lige, at vi i forvejen bruger tæt på 10 milliarder kroner på tog og skinner hvert år, mens kun en tredjedel bruges på vores veje.

Det er på trods af, at cirka 90 procent af persontransporten foregår på landevejene.

Uden for København er bilen uundværlig
Vi skal udvikle vores kollektive trafik, men vi skal også styrke bilismen. Derfor er jeg meget tilfreds med, at transportminister Ole Birk Olesen har fremlagt en lang række initiativer.

Vi kan se frem til en verden med førerløse biler, som vil være et kæmpe løft i vores velfærd og velstand. For at ruste os til den fremtid skal vi have flere, større og bredere veje, så vi kan være på forkant med udviklingen.

Det er vigtigt at slå fast, at Liberal Alliance intet har imod hverken kollektiv transport eller cyklisme. Tværtimod. Vi vil ikke blande os i, hvordan danskerne kommer frem i trafikken.

Men jeg vil opfordre Klaus Bondam til at tage sin cykel og køre en tur ud til Københavns forstæder og besøge nogle af de familier, der er dybt afhængige af bilen for at få en hverdag til at hænge sammen.

Så kan det godt være, at han får et lidt mere realistisk billede af de udfordringer, danskerne står med uden for København.

Forrige artikel Trafikforsker: Regeringens politik giver flere dræbte og kvæstede i trafikken Trafikforsker: Regeringens politik giver flere dræbte og kvæstede i trafikken Næste artikel Ingeniører: En letbane er blot et værktøj – brug det, når det løser opgaven  Ingeniører: En letbane er blot et værktøj – brug det, når det løser opgaven