Miljøaktivist: Vi har brug for en nødplan på trafikområdet

DEBAT: Udfasning af fossilbiler lyder fint fra talerstolen i Folketinget, men det hjælper ikke her og nu. Vi skal sætte ind med en begrænsning af trafikken i større byer og en styrkelse af den kollektive trafik, mener Johan Keller.

Af Johan Keller
Aktiv i Miljøbevægelsen NOAH

Lars Løkke fik store overskrifter på årstallet 2030 ved Folketingets åbning.

Både regeringen og Socialdemokratiet udsender løbende forslag til årstal, hvor diverse forureninger med CO2 og NOX fra trafikken skal være kulmineret, og nu handler kappestriden om forbud mod salg af nye fossilbiler.

I 2030 foreslås forbud mod salg af biler, der udelukkende kører på benzin og diesel.

Det kan være fint med hensigtserklæringer om fremtidige opbremsninger i udslippene, men det hjælper bare ikke her og nu. Og det hjælper ikke, når også trafikstøjen tager til, og mere asfalt rulles ud.

Overgang til elbiler saboteret
Hvert år dør 3.700 mennesker tidligere end ellers på grund af luftforureningen. Giften fra trafikken udsendes massivt i de større byer her i landet, og da biltætheden vokser eksplosivt i øjeblikket, vil dette tal snarere stige end falde i de nærmeste år.

Overgangen til elbiler har regeringen indtil nu saboteret med en voldsom nedsættelse af afgifterne på store og mellemstore benzin- og dieselbiler.

Roadpricing samt begrænsning af tung trafik i byerne er ligeledes blevet forhindret med støtte fra billobbyerne i organisationer og partier.

Offentlig transport er forsømt
Projekter om opgradering af den kollektive trafik er kørt ind i stadige vanskeligheder, og såvel DSB som Banedanmark lider under økonomisk og politisk pres til at effektivisere yderligere. Passagererne lider under ringere service affødt af årtiers forsømmelse af togtrafikken. Som eksempel er der snart ingen stationer med en så basal service som et brugbart toilet.

Af blandt andet disse grunde går den kollektive trafik i disse år tilbage i store dele af landet, mens antallet af nye biler eksploderer, samtidig med at der udpønses planer om nye motorveje, biltunneller og motorvejsbroer rundt omkring i hele landet.

Behov for genopretning af bilbeskatning
Regeringen kommer i denne uge med en såkaldt klimaplan, som også skal omfatte landbruget og byggeriet, men på trafikområdet er der brug for en akut nødplan med genopretning af bilbeskatningen – i hvert fald til niveauet i 2015 – før de seneste tre store afgiftslettelser.

Der kræves tiltag til begrænsning af trafikken i de indre dele af de større byer samt et stop for flere store biltrafikanlæg, som alene vil skabe mere trafik.

Det er til gengæld nødvendigt med større investeringer i den kollektiv trafik og nedsættelse af billetpriserne.

Forrige artikel Noah: Blå blok har allerede saboteret overgangen til grønnere biler Noah: Blå blok har allerede saboteret overgangen til grønnere biler Næste artikel Odense-borgmester: Udvid den fynske motorvej og få pengene fem gange igen Odense-borgmester: Udvid den fynske motorvej og få pengene fem gange igen