Energiselskab: Dieselbiler er en unødvendig sundhedskatastrofe

DEBAT: Udstødning fra diesel- og benzinbiler koster årligt statskassen hundredvis af millioner i sundhedsomkostninger. Derfor er det nødvendigt med forbud mod salg af fossilbiler inden 2030 og opgør med biobrændstoffer, skriver Transport & Environment og E.ON.

Af Tore Harritshøj og Jeppe Juul
Hhv. administrerende direktør i E.ON og præsident for bestyrelsen i Transport & Environment

Dieseludstødning forringer livskvaliteten. Det skader hjertet, giver luftvejssygdomme og fremskynder kræft og demens. Det er nogle af de mest velkendte konsekvenser ved udstødningsgasserne.

Vi ved også, at børn er udsat for op til 60 procent mere luftforurening end vi voksne. Børn, der er mindre end en meter fra jorden, er tættere på gadeniveau, og her er forureningen størst.

Bilproducenter lyver, og statskassen betaler prisen
Alligevel er transporten efter årtiers grøn omstilling stadig dybt afhængig af olieimport. Faktisk har vi næsten fordoblet vores olieforbrug siden oliekriserne for 40 år siden. En del af forklaringen skal findes i den indirekte støtte, vi tildeler fossilbilerne.

I perlerækken af dieselskandaler er der særligt én, som er relevant at fremhæve, og det er forskellen på, hvor meget CO2 dieselkøretøjerne rent faktisk udleder, og hvad de er blevet opgjort til at udlede.

Diesel- og benzinbilerne fremstår mere klimavenlige i tests, end de i virkeligheden er, og som resultat har de betalt mindre, end hvad de reelt skulle. Som følge af denne forskel er den danske statskasse blevet snydt for 24 milliarder kroner i perioden 2010 til 2016. Det er jo også en slags penge.

Ud over at flere bilproducenter åbenlyst har omgået dansk lovgivning og har løjet for forbrugerne, så har den manglende skatteopkrævning også stillet dieselbilerne markant bedre i konkurrencen mod de grønnere alternativer: biogas- og elkøretøjer. Det efterslæb skal vi nå at indhente i de kommende år.

Fødevarebaserede biobrændstoffer er teknologisk blindgyde
Den største udfordring i transporten er dog ikke den manglende håndhævelse af reglerne. Den største udfordring er, at vores klimapolitik inden for transportområdet i dag gør mere skade end gavn.

For at øge andelen af grøn energi i transport har vi i Danmark indført et iblandingskrav på 5,75 procent.

Kravet var tiltænkt som en slags løftestang for at få den grønne energi ind i transporten, men i praksis betyder det blot, at vi blander en masse fødevarebaserede (primært raps, korn, sukker og palmeolie) biobrændstoffer i fossilbilerne.

Det er en af klimapolitikkens store katastrofer, at vi har indrettet vores transportsektor på denne måde, da det har været årsag til enorme skovafrydninger og er en teknologisk blindgyde.

Forbud mod fossilbiler inden 2030
Skal vi nå vores langsigtede klimamål, så kræver det, at de sidste fossilbiler kører over bilforhandlerens kantsten omkring 2025-2030.

Der findes talrige samfundsøkonomiske analyser, der peger på el til persontransporten og biogas i den tunge transport som den bedste samfundsøkonomiske løsning på udfordringen.

Jo før vi når i mål med det, desto tidligere slipper vi også fra de helbredsrelaterede omkostninger fra vejtransporten, som De Økonomiske Vismænd anslår koster det danske samfund mere end 1.230 millioner kroner årligt.

Forrige artikel Miljøaktivist: Vi har brug for en nødplan på trafikområdet Miljøaktivist: Vi har brug for en nødplan på trafikområdet Næste artikel Taxiråd til politikere: Tilskud kan sætte strøm til taxabranchen Taxiråd til politikere: Tilskud kan sætte strøm til taxabranchen