Debat

Naboer til lufthavnen: Tænk borgernes sundhed ind i udviklingen af Københavns Lufthavn

Man kan kun gisne om, hvad det manglende fokus på lufthavnens rolle som forureningskilde, skyldes. Men der er uden tvivl store politiske og økonomiske interesser på spil, skriver Marie Reinholdt. 

Ifølge Marie Reinholdt bliver borgere spist af med strategisk
inkompetente svar, når de henvender sig til myndighederne med bekymringer over de sundhedsmæssige konsekvenser ved udvidelsen af Kastrup Lufthavn.
Ifølge Marie Reinholdt bliver borgere spist af med strategisk inkompetente svar, når de henvender sig til myndighederne med bekymringer over de sundhedsmæssige konsekvenser ved udvidelsen af Kastrup Lufthavn.Foto: Linda Kastrup/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

I det forgangne år har Københavns Kommunes luftmåler på rolige Backersvej cirka tre kilometer nord for Københavns Lufthavn bekræftet det, borgere på Amager længe har vidst - lufthavnen forurener ganske voldsomt.

Hver gang vinden drejer til syd, stiger koncentrationen af de sundhedsskadelige ultrafine partikler (UFP) fra flyenes motorer markant i de omkringliggende boligområder. Ved svage syd- og sydøstlige vinde ses en eksplosiv stigning med timeværdier på mellem 30.000 og 90.000 UFP/ kubikcentimeter, og en umiskendelig lugt af flyudstødning breder sig. Nogle gange helt op til Lergravsparken.

Til sammenligning kan det nævnes, at der typisk måles cirka 20.000 UFP/ kubikcentimeter i myldretiden på den stærkt trafikerede H.C. Andersens Boulevard.

Det burde egentlig ikke komme som en overraskelse.

Lufthavne som forureningskilder

I 2021 viste projektet Copenhagen Air View utvetydigt, at UFP fra flytrafikken spreder sig flere kilometer fra lufthavnen. Det flugter også med tidligere studier fra Amsterdam, Boston og Los Angeles, hvor man specifikt målte forurening fra fly.

Alligevel bliver bekymrede borgere, som henvender sig til myndighederne, stadig spist af med strategisk inkompetente svar.

Lovændringen er snarere en forudsætning for en yderligere vækst, der skal gøre Københavns Lufthavn til et trafikknudepunkt i Nordeuropa.

Marie Reinholdt
Medlem af borgergruppen 'CPH uden udvidelse'

Force Technology, der står bag kommunens målestationer og også har lufthavnen som stor kunde, peger således på vejarbejde og sågar havegrill som mulig forklaring på de høje partikeltal hen over sommeren, hvor brændeovne ikke har været relevante.

Selv statens egne modeller ’Luften på din vej’ inddrager tilsyneladende ikke lufthavnens bidrag og viser derfor - modsat faktiske målinger - at luften i og omkring lufthavnen er relativt ren. Hvad det manglende offentlige fokus på lufthavnen som betydelig forureningskilde skyldes, kan man kun gisne om. Men der er uden tvivl store politiske og økonomiske interesser på spil.

Mere støj og udbygning på vej

Regeringen vil i starten af oktober fremsætte et lovforslag til en ny udbygningslov, der giver lufthavnen mulighed for at øge antal passagerer fra 30 millioner om året (2018) helt op til 55 millioner, hvoraf mange vil være transitpassagerer. Dertil vil fragtflyvninger også udvides.

Man vil i modsætning til andre store europæiske lufthavne fortsætte med at lade gamle, støjende cargo-fly lande og lette natten igennem. En sådan udbygning vil sandsynligvis betyde væsentlig flere flyoperationer og dermed mere luftforurening og støj, selv om den også vil give plads til flere moderne flytyper.

Læs også

For at imødegå kritiske argumenter om, at man i forvejen får svært ved at leve op til de lovede CO2-reduktioner - og at mange naboer allerede nu er voldsomt generet af støj og stank fra brændstof - er der opfundet et svar til lejligheden. Nemlig, at loven bare gør det muligt at indrette sig bedre på den vækst i flytrafikken, der kommer uanset hvad.

De sidste ti års planer og den hidtidige argumentation indikerer dog, at lovændringen snarere er en forudsætning for denne yderligere vækst, der skal gøre Københavns Lufthavn til trafikknudepunkt i Nordeuropa. Lufthavnstrafikken ville næppe kunne udvides med 40 procent uden de ændrede rammer, som lovændringen tilvejebringer.

Grøn luftfart har lange udsigter

For at belyse luftforureningen omkring lufthavnen har Miljøministeriet og Tårnby Kommune igangsat en række målinger.

Det eneste ansvarlige vil være at anlægge et forsigtighedsprincip.

Marie Reinholdt
Medlem af borgergruppen 'CPH uden udvidelse'

Som et minimum bør behandlingen af lovforslaget udskydes, indtil resultaterne forventes at foreligge i starten af 2024. Hvis disse også viser kritisk høje partikelkoncentrationer, bør de sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne undersøges grundigt, og strenge krav om reduktioner af emissioner - både partikler og CO2 - må skrives ind i loven.

Politikere og lufthavnens repræsentanter slår på, at udbygningen skal gøre lufthavnen klar til den grønne omstilling. Men sandheden er, at grøn luftfart har lange udsigter, især på de længere distancer.

Et andet typisk modsvar er, at vi endnu mangler viden om helbredseffekterne af UFP. Dog tyder alt på, at partikler fra forbrænding af flybrændstof har de samme virkninger i kroppen, som dieseludstødningspartikler har.

For nyligt har undersøgelser af sundhedsforhold hos beboere omkring Schiphol, lufthavn ved Amsterdam, konkluderet, at langtidsudsættelse for UFP fra lufttrafik kan påvirke hjertekarsystemet og fostre.

Flere studier har også fundet tegn på påvirkning af luftveje hos mennesker med astma på dage med høj forurening. Derfor vil det eneste ansvarlige naturligvis være at anlægge et forsigtighedsprincip i forbindelse med udviklingen af Københavns Lufthavn.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00