Nu skal krav om biobrændstof i hus: Regeringen på jagt efter 200 millioner

FINANSLOV: Regeringen lægger op til at hæve kravet for iblanding af biobrændstoffer i benzin og dieselbiler, viser internt notat. Pengene skal bare lige findes.

Foto: Arthur J. Cammelbeeck/Altinget
Morten Øyen
Fakta
EU's krav om grøn transport
Det fremgår af EU's direktiv 2009/28/EF, herefter benævnt VE-direktivet, at 10 procent af energiforbruget anvendt på vej og bane i 2020 skal udgøres af vedvarende energi.


I Energiaftalen af 22. marts 2012 fremgår det, at man i 2020 agter at forhøje iblandingskravet for biobrændstoffer fra de nuværende 5,75 procent til 10 procent, medmindre der kan identificeres mere hensigtsmæssige måder at opfylde direktivets krav på.

I VLAK-regeringens klima- og luftudspil fra oktober 2018 var der så et forslag med om mere biobrændstof i benzin og diesel. "Regeringen vil forhøje kravet for iblanding af biobrændstoffer i benzin og diesel til otte procent. Det bidrager også til, at Danmark kan opfylde sit EU-mål for vedvarende energi i transportsektoren i 2020," hedder det i udspillet. 

Kilde: Energistyrelse, Klima- Energi-, og Forsyningsministeriet.

Regeringen er på jagt efter 210 millioner kroner til at finansiere et krav om mere biobrændstof i benzin og diesel.

Det fremgår af et internt regeringsnotat fra 5. september, som Altinget er i besiddelse af.

Ønsket om at forhøje andelen af biobrændstoffer i benzin og diesel er ikke nyt – og slet ikke et, S-regeringen står alene med. Faktisk stod et enigt Folketing bag det med energiaftalen i juni 2018.

Altinget logoTransport
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget transport kommer du i dybde med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00